Jupinaviikot

Jupinaviikot 2020

In english here
Jupinaraportit julkaistu!

Opiskelijakunta JAMKOn palautekonsepti Jupinaviikot järjestettiin 9. – 26.3.2020, jolloin opiskelijoilta kerättiin palautetta sähköisellä kyselyllä koulutuksesta, opetuksen laadusta, ohjauksesta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Teemaksi valittu ”Kuulutko?” haastoi opiskelijat korottamaan ääntään itselleen merkityksellisten asioiden puolesta, mutta myös pohtimaan yhteisöllisyyttä ja omaa osallisuuden ja saavutettavuuden kokemusta korkeakouluyhteisössämme. Tämä näkyi myös kyselyyn valituissa kysymyksissä.

Vastaajia oli yhteensä 376. Eniten palautetta suhteessa opiskelijamäärään antoivat matkailun ja palveluliiketoiminnan opiskelijat, joiden vastausprosentti oli n. 10%. Yleisesti vastaajia oli vaihtelevasti joka alalta niin päivä- kuin monimuotototeutuksesta sekä AMK- ja YAMK-tutkinnoista.

Tänä vuonna palautetta kertyi paljon opetuksen laadusta sekä digitaalisten oppimisympäristöjen tilasta. Moni opiskelija haluaisi näihin lisää johdonmukaisuutta sekä ajankohtaista sisältöä. Opiskelijoilla on noussut myös huoli opintopsykologien resurssien riittävyydestä. Positiivisena asiana moni opiskelija kokee saavansa riittävästi tukea opintoihinsa.

Jupinaviikoilla oli jälleen mahdollisuus äänestää vuoden henkilöstön jäsentä. Ääniä sai moni, mutta eniten sai jälleen matkailun ja palveluliiketoiminnan lehtori Petra Blinnikka.

Jupinajatkot pidettiin aloittain 31.3.-2.4. Jatkoilla JAMKOn hallituksen jäsenet esittelivät kunkin alan vastauksista eniten esille nousseet teemat. Jupinajatkot järjestettiin poikkeustilan takia ensimmäistä kertaa etäyhteydellä Zoomissa. Tämä sai hyvää palautetta ja jatkoille osallistui aloittain huomattavasti enemmän opiskelijoita kuin aiemmin.

JAMKOn hallitus on koonnut kaikista palautteista alakohtaiset raportit, joiden julkiset versiot ovat nähtävillä JAMKOn verkkosivuilla. Yksiköiden johdolle ja laatutiimeille toimitetaan omat raportit, mitkä sisältävät kaikki alan avoimet palautteet.

Tutustu alakohtaisiin raportteihin alla!

Lisätietoja:

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava, kopo (a) jamko.fi
JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava, sopo (a) jamko.fi

Jupinaraportit 2020

Jupinaviikot järjestettiin 9. – 26.3.2020. Vastaajia oli yhteensä 376. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Jupinaraportit 2019

Jupinaviikot järjestettiin 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Tekniikka ja liikenne
ICT
Musiikki
Sosiaali- ja terveysala
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Liiketalous

Jupinaraportit 2018

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta.

JAMKO on vastannut omiin palautteisiinsa tässä. 

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.

Mitkä Jupinaviikot?

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona.

Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunhallintaa ja kysely toteutetaankin tiiviisti yhteistyössä JAMKin kanssa. Jupinaviikkojen kyselyyn on yhdistetty aiemmin toisena opiskeluvuotena tutkinto-opiskelijoille teetetty palautekysely. Tällä tavoitellaan täsmällisempää ja laajempaa dataa korkeakoulun laatutiimien sekä hallinnon käyttöön. Palautekyselyn kysymykset keskittyvät koulutuksen laatuun, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Jupinaviikkojen jälkeen palautteita käsitellään Jupinajatkoilla yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.

Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.