Jupinaviikot

Jupinaviikot 2019

In english here

Sanoista tekoihin Jupinaviikoilla!

Opiskelijakunta JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot järjestetään 18. – 31.3. välisenä aikana, jolloin opiskelijat voivat antaa palautetta sähköisellä kyselyllä. ”Sanoista tekoihin”-teema herättelee siirtymään puheen tasolta tekoihin, eli opiskelijoita toimimaan yhteisten asioiden kehittämiseksi ja JAMKia tekemään palautteen myötä tulevat muutokset yhä näkyvämmiksi.

Vuoden henkilöstön jäsen

Ensimmäistä kertaa Jupinaviikoilla opiskelijat valitsevat Vuoden henkilöstön jäsenen, joka omalla panoksellaan on edistänyt opiskelijoiden asioita ja toiminut näkyvästi positiivisena esimerkkinä kouluksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä. Opiskelijat voivat ehdottaa vapaasti omaa ehdokastaan ja perustella valintansa. Eniten mainintoja kerännyt ehdokas tai mikäli hajontaa on runsaasti, parhaat perustelut saanut henkilö julkaistaan ja tietenkin palkitaan Jupinaviikkojen jälkeen. Nostamme esiin myös hyviä käytänteitä ja kiitoksia hyvästä työstä.

#sanoistatekoihin – instagramkisa

Postaa instagramiin kuva itsestäsi antamassa palautetta eli ”jupisemassa” tai kuva asiasta, joka toimii hienosti tai vaatisi vielä kehitettävää omalla alallasi. Käytä #jupisin #sanoistatekoihin ja tägää @studentunionjamko. Kaikkien kuvan postanneiden kesken arvotaan lahjakortti Revolutioniin. 

Palautekysely

on avoinna Jupinaviikkojen ajan 18.3. – 31.3.

vastaa tässä

 

Jupinajatkot

Koulutusalakohtaiset Jupinajatkot ovat tärkeä osa Jupinaviikkoja. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa keskustellaan niin kyselyn kautta tulleesta palautteesta, hyvin toimivista asioista kuin kehityskohteistakin vuorovaikutuksessa opiskelijoiden, koulutuspäälliköiden, opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön kesken. Jupinajatkot ovat mm. koulutusalajärjestöille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa oman alan asioihin ja kehittää yhteistyötä korkeakoulun kanssa.

Jupinajatkojen ajankohdat

 • Musiikki | 8.4. klo 14.00 – 16.00 Musiikin kampus, tila P223
 • ICT | 9.4. klo 14.00 – 16.00 Dynamon kampus, tila D206
 • Restonomit | 9.4. klo 14.00 – 16.00 Pääkampus, tila D184
 • Liiketalous | 9.4. klo 14.00 – 16.00 Pääkampus, tila BP13
 • Tekniikka | 10.4. klo 14.00 – 16.00 Pääkampus, tila BP13
 • Sote | 12.4. klo 14.00 – 16.00 Dynamon kampus, tila D310
 • Luonnonvara-ala | 18.4. klo 9:45 alkaen, Biotalous kampus, Tiedontori

Mitkä Jupinaviikot?

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona.

Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunhallintaa ja kysely toteutetaankin tiiviisti yhteistyössä JAMKin kanssa. Jupinaviikkojen kyselyyn on yhdistetty aiemmin toisena opiskeluvuotena tutkinto-opiskelijoille teetetty palautekysely. Tällä tavoitellaan täsmällisempää ja laajempaa dataa korkeakoulun laatutiimien sekä hallinnon käyttöön. Palautekyselyn kysymykset keskittyvät koulutuksen laatuun, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Jupinaviikkojen jälkeen palautteita käsitellään Jupinajatkoilla yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.

Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

Jupinaraportit

JAMKO lukee ja käsittelee kaikki opiskelijoiden antamat palautteet Jupinaviikkojen jälkeen. Jupinat kootaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka luetaan ammattikorkeakoulun johdossa saakka. Jokaiselle koulutusalalle laaditaan oma raportti, johon on koottu kunkin koulutusalan palautteet, mutta siitä on poistettu henkilöiden nimet ja muut tunnistetiedot. Yksikön johdolle ja yksiköiden laatuvastaaville ja laatutiimeille lähetetään raportit, joissa on kaikki palautteet sensuroimattomina.

Julkiset raportit, joista on poistettu nimet, avoimet vastaukset, ja henkilöidyt viittaukset JAMKO julkaisee verkkosivuillaan. Tällä taataan sekä vastaajien että henkilöstön anonymiteetti.

Jupinaraportit 2018

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta.

JAMKO on vastannut omiin palautteisiinsa tässä. 

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

 • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
 • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

 • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
 • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.