Jupinaviikot

Jupinaviikot 2021

Vuosi hiljaisuutta, nyt on aika kuulua.

Opiskelijakunta JAMKOn ja JAMKin yhteistyössä toteutettava sähköinen palautekysely Jupinaviikot järjestetään 22.3.–4.4. Palautekyselyn teeman – Kuulunko? Näynkö? –  kautta opiskelijat reflektoivat paikkaansa korkeakouluyhteisössä. Palautteeseen vastaamalla opiskelijat vaikuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutuksen, palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen. 

Vastaajia ei yksilöidä kyselyssä, joten palautteen voi antaa anonyymisti.

Kuka henkilöstön jäsen ansaitsee kiitoksen?

Jupinaviikoilla nostamme jälleen esiin henkilöstön jäseniä, jotka ansaitsevat erityiskiitoksen omasta panoksestaan opiskelijoiden asioiden eteen. Tarkoitus on kiittää, nostaa esille hyviä toimintatapoja ja antaa ennen kaikkea positiivista palautetta hyvästä työstä. Ehdota siis omaa suosikkiasi ja laita hyvä kiertämään. Eniten ääniä saanut henkilö palkitaan Jupinaviikkojen jälkeen, ja kiitokset välitetään myös eteenpäin niitä saaneille.

Jatkoilla puhutaan palautteesta

Koulutusalakohtaiset Jupinajatkot järjestetään kaikilla kampuksilla huhti-toukokuussa, joissa keskustellaan Jupinaviikkojen aikana tulleista palautteista. Aikataulut päivitetään JAMKOn verkkosivuille. Palautteet koostetaan tuttuun tapaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka toimitetaan ammattikorkeakoulun hallinnolle ja laatutiimeille. Tiivistelmät julkaistaan JAMKOn nettisivuilla.

Vastaa kyselyyn

Jupinakysely on avoinna 22.3 – 4.4. Vastaaminen tapahtuu sähköpostiin lähetetyn linkin kautta.

Lisätietoja

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Antti Härkönen, kopo (a) jamko.fi

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava Tekla Hahl, sopo (a) jamko.fi

Jupinaraportit 2020

Jupinaviikot järjestettiin 9. – 26.3.2020. Vastaajia oli yhteensä 376. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Jupinaraportit 2019

Jupinaviikot 2019 järjestettiin 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Tekniikka ja liikenne
ICT
Musiikki
Sosiaali- ja terveysala
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Liiketalous

Jupinaraportit 2018

Jupinaviikkojen palautekysely 2018 oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta.

JAMKO on vastannut omiin palautteisiinsa tässä. 

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely 2017 oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely 2016 oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely 2015 oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.

Mitkä Jupinaviikot?

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona.

Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunhallintaa ja kysely toteutetaankin tiiviisti yhteistyössä JAMKin kanssa. Jupinaviikkojen kyselyyn on yhdistetty aiemmin toisena opiskeluvuotena tutkinto-opiskelijoille teetetty palautekysely. Tällä tavoitellaan täsmällisempää ja laajempaa dataa korkeakoulun laatutiimien sekä hallinnon käyttöön. Palautekyselyn kysymykset keskittyvät koulutuksen laatuun, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Jupinaviikkojen jälkeen palautteita käsitellään Jupinajatkoilla yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.

Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.