Jupinaviikot

Jupinaviikot 2018

Opiskelijakunta JAMKOn sekä JAMKin yhteistyössä tekemä opiskelijapalautekysely eli Jupinaviikot järjestettiin 12. – 25.3.2018 välisenä aikana. Kysely korvasi JAMKin tavallisesti toisen vuoden opiskelijoilla teetetyn kyselyn ja tästä syystä kysymyksiä muokattiin edellisten vuosien kyselystä. Kysymykset koskivat koulutuksen laatua, opetusta ja ohjausta sekä opiskelijoiden hyvinvointia. Palautteita tuli yhteensä 396 kappaletta. Palautekyselyn sulkeuduttua järjestettiin Jupinajatkot, joissa kyselyssä nousseita pääkohtia käytiin läpi opiskelijoiden ja JAMKin henkilökunnan kanssa.

Kaikki palautteet käsiteltiin luottamuksellisesti hallitustoimijoiden kesken ja kyselyllä saatujen palautteiden pohjalta tehtiin kaksi erilaista raporttia – julkinen raportti ilman nimitietoja, sekä kaikki vastaukset sisältävät raportit koulutuspäälliköille ja laatutiimeille. Kuumiksi puheenaiheiksi nousivat muun muassa verkkoympäristöt ja niiden toimivuus, opetuksen laadun tasaisuus sekä erilaiset parannusehdotukset kaikille kampuksille.

Julkiset palauteraportit on julkaistu sivun alaosassa. 

JAMKO on vastaa omaan toimintaansa tulleisiin palautteisiin nettisivuillaan.

Mitkä Jupinaviikot?

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona. Jupinajatkot ovat palauteviikkojen jälkeen järjestettäviä, alakohtaisia keskustelutilaisuuksia, joissa tulleet palautteet käydään JAMKOn hallituksen, koulutusalajärjestöjen, opiskelijoiden ja henkilöstön kesken läpi. Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

Jupinaraportit

JAMKO lukee ja käsittelee kaikki opiskelijoiden antamat palautteet Jupinaviikkojen jälkeen. Jupinat kootaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka luetaan ammattikorkeakoulun johdossa saakka. Jokaiselle koulutusalalle kirjoitetaan oma raportti, johon on koottu kunkin koulutusalan omat jupinat.  Yksikön johdolle ja yksiköiden laatuvastaaville ja laatutiimeille lähetetään raportit, joissa on kaikki palautteet sensuroimattomina.

Julkiset raportit, joista on poistettu nimet, avoimet vastaukset, ja henkilöidyt viittaukset JAMKO julkaisee verkkosivuillaan. Tällä taataan sekä vastaajien että henkilöstön anonymiteetti.

Jupinaraportit 2018

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta.

JAMKO on vastannut omiin palautteisiinsa tässä. 

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.