Jupinaviikot

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona. Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

”Sano se ääneen!” – JUPINAVIIKOT 2018 

Opiskelijakunta JAMKOn palautekonsepti Jupinaviikot järjestetään 12. – 25.3., jolloin kerätään palautetta JAMKista kokonaisuutena sähköisellä kyselyllä. ”Sano se ääneen”-teema kannustaa opiskelijoita kertomaan rohkeasti mielipiteensä niin toimivista kuin kehitettävistäkin asioista JAMKissa, sillä niiden esille tuominen on tehokkain keino kehittää opiskelijoiden asioita. Kysely on täysin anonyymi, joten palautetta voi antaa reippaastikin, mutta JAMKO kannustaa nostamaan esille myös positiivisiakin asioita.

Kysely toteutetaan entistä tiiviimmin yhteistyössä JAMKin kanssa, ja siihen on yhdistetty aiemmin toisena opiskeluvuotena tutkinto-opiskelijoille teetetty palautekysely. Näin palautetta voi antaa laajemmin ja tehokkaammin yhden kyselyn avulla. Kyselyn mitta on pyritty pitämään napakkana ja se sisältää sekä avoimia, että asteikkokysymyksiä. Kysymykset keskittyvät edelleen vain koulutuksen laatuun, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä edunvalvontaan.

jupinajatkot OVAT TÄÄLLÄ!

Nyt on aika käydä läpi JAMKOn Jupinaviikkojen palautteet. Olemme koostaneet opiskelijoiden vastaukset aloittain yhteen, ja tarjoamme mahdollisuuden JAMKin henkilöstön, koulutusalajärjestöjen sekä opiskelijoiden yhteiselle keskustelulle palautteesta. Keskustelun tulee vetämään JAMKOn hallituslainen, joka aloittaa tilaisuuden käymällä läpi kyseisen alan palautteen. Toivomme paikalle mahdollisimman paljon opiskelijoita sekä henkilöstöä, jotta keskustelusta saadaan mahdollisimman paljon irti. Tilaisuuteen on varattu 1,5h. Tuo esille oma aiheesi, osallistu vapaamuotoiseen keskusteluun tai vain kuuntele mikä on alasi kuuma peruna.

Aikataulu:

Kulttuuriala (Musiikki) – ma 16.4. klo 10:00 (P18_233 Yleisopetus)

ICT-ala (insinöörit, Dynamo) – ma 16.4. klo 14:00 (D505 Koivuluokka)

Sosiaali- ja terveysala – ma 16.4. klo 14:00 (P2_D311 Monimuototila)

Liiketalouden ala (myös tietojenkäsittely sekä international business) – ma 16.4. klo 14:00 (R35C114 Thought lab (Cafe))

Matkailu- ja ravitsemisala – ti 17.4. klo 14:00 (R35D149 Business lounge)

Tekniikan ala (insinöörit, Rajakatu) – ke 18.4. klo 10:00 (R35D148 Business cafe)

Luonnonvara-ala – ke 18.4. klo 12:00 (TU17L108 Oppilaskunta/Tuumatupa)

Lisätietoja:
Mirva Jokilehto
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Amanda Nygård
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

 

 

Jupinaraportit

JAMKO lukee ja käsittelee kaikki opiskelijoiden antamat palautteet Jupinaviikkojen jälkeen. Jupinat kootaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka luetaan ammattikorkeakoulun johdossa saakka. Jokaiselle koulutusalalle kirjoitetaan oma raportti, johon on koottu kunkin koulutusalan omat jupinat. Opetusta ja ohjausta koskevat raportit lähetetään yksiköiden laatuvastaaville ja laatutiimeille. Vain yksikön johtajat saavat kaikki koulutusalaa koskevat, sensuroimattomat palautteet.

Julkiset raportit, joista on poistettu nimet, avoimet vastaukset, ja henkilöidyt viittaukset JAMKO julkaisee verkkosivuillaan. Tällä taataan sekä vastaajien että henkilöstön anonymiteetti. Suoria vastauksia jupinoihin ei tietenkään voida antaa, koska kysely on anonyymi.

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.