Jupinaviikot

JUpinaviikot 2024

Me opiskelijakunta JAMKOssa haluamme tietää kuinka sinä, opiskelija, voit korkeakouluyhteisössämme ja mitä sinä ajattelet opiskelustasi Jamkissa. Nyt on sun vuoro avata suu!

Jupinaviikoilla opiskelijat voivat antaa anonyymiä palautetta, sekä rakentavia että positiivisia kehitysehdotuksia mm. Jamkin koulutuksesta, opetuksen järjestämisestä, palveluista ja korkeakouluyhteisön toiminnasta. Palautetta kerätään sähköisellä kyselyllä sekä suomeksi että englanniksi. Kysely on auki 11. – 24.3. Teemana on tänä vuonna “Nyt suu auki”, jolla haluamme korostaa, että opiskelijoiden mielipiteillä on iso rooli koulutuksen laadun ja koko korkeakouluyhteisön kehittämisessä!

Opiskelijakunta kerää palautteen, kokoaa sen pääkohdat ja esittelee sen sekä opiskelijoille että henkilöstölle koulutusalakohtaisilla Jupinajatkoilla. Tilaisuuksissa käsitellään tulleita palautteita yleisellä tasolla, eikä niistä voi tunnistaa mm. yksittäisiä henkilöitä. Kirjallisista raporteista luovutaan tulevien viikkojen yhteydessä ja yksiköiden johdolle ja laatutiimeille toimitetaan kerätty koulutusalakohtainen palaute sellaisenaan kuin se on annettu.

Jaa kiitosta Jamkin henkilöstölle!

Jupinaviikoilla nostamme jälleen esiin henkilöstön jäseniä, jotka ansaitsevat erityiskiitoksen omasta panoksestaan opiskelijoiden asioiden eteen. Tarkoitus on nostaa esille hyviä toimintatapoja ja ennen kaikkea kiittää hyvästä työstä. Opettajien lisäksi voi mainita myös muita henkilöstön edustajia, esimerkiksi opiskelijapalveluista, it – palveluista tai vaikka hallinnosta. Eniten mainintoja saanut henkilö palkitaan “Vuoden henkilöstön jäsenenä” Jupinaviikkojen jälkeen, ja kaikki kiitokset välitetään myös eteenpäin.

Lisätietoja:

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava Essi Pirttivaara, sopo (a) jamko.fi

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Maria Matilainen, kopo (a) jamko.fi

Yhdenveto Jupinaviikkojen palautteista

JAMKOn vuosittaiset Jupinaviikot järjestettiin 11.-24.3.2024, jolloin kerättiin palautetta opinnoista ja tukipalveluista AMK- sekä YAMK-opiskelijoilta. Yhteensä kyselyyn vastasi 451 opiskelijaa, ja haluamme kiittää kaikkia arvokkaasta palautteesta! Palautteissa nousi esille tärkeitä teemoja, kuten tarve parantaa Moodle- työtiloja selkeämmiksi ja kurssiarviointeja yhtenäisemmiksi. Palautteissa korostui myös ryhmätyöskentelyn ja projektiluontoisten tehtävien merkitys oppimisessa.

Olemme luopuneet tekstimuotoisista raporteista, ja julkaisseet kyselyn tulokset diaesityksinä, jotka on esitelty koulutusalakohtaisilla Jupinajatkoilla. Sensuroimaton palaute on lähetetty yksiköiden johdolle ja laatutiimeille käsiteltäväksi. 

Opiskelijat valitsivat tänä vuonna Vuoden henkilöstön jäseneksi hyvinvointiyksikön lehtorin ja opintojenohjaajan Vesa Kuhasen. Lisäksi JAMKO palkitsi kunniamaininnalla Tuomas Lallukan hyvinvointiyksiköstä ja Hannu Haapamaan teknologiayksiköstä. 

Myös JAMKO on sai palautetta Jupinaviikoilla, ja arvostamme sitä, että käytitte aikaa auttaaksenne meitä. Otamme palautteen huomioon tulevassa toiminnassamme ja pyrimme parantamaan palveluitamme. Katso vastaukset yleisimpiin palautteisiin tästä

PALAUTTEIDEN YHTEENVEDOT

ICT

Kulttuuri

Liiketalous

Luonnonvara-ala

Matkailu- ja ravitsemisala

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikka

 

 

Mitkä Jupinaviikot?

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä. Kysely on anonyymi, joten palautetta ei voi yhdistää antajaan. Opiskelijakunta käsittelee palautteet ja toimittaa ne yksiköiden hallinnolle ja laatutiimeille. Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunhallintaa ja kysely toteutetaankin tiiviisti yhteistyössä JAMKin kanssa. Jupinaviikkojen kyselyyn on yhdistetty aiemmin toisena opiskeluvuotena tutkinto-opiskelijoille teetetty palautekysely. Tällä tavoitellaan täsmällisempää ja laajempaa dataa korkeakoulun käyttöön. Palautekyselyn kysymykset keskittyvät koulutuksen laatuun, ohjauspalveluihin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Jupinaviikkojen jälkeen palautteita käsitellään Jupinajatkoilla yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.

Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

Jupinajatkot

Koulutusalakohtaiset Jupinajatkot ovat tärkeä osa Jupinaviikkoja. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa keskustellaan niin kyselyn kautta tulleesta palautteesta, hyvin toimivista asioista kuin kehityskohteistakin vuorovaikutuksessa opiskelijoiden, koulutuspäälliköiden, opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön kesken. Jupinajatkot ovat mm. koulutusalajärjestöille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa oman alan asioihin ja kehittää yhteistyötä korkeakoulun kanssa.

Jupinaraportit 2023

Opiskelijakunta JAMKOn Jupinaviikot järjestettiin 13. – 26.2. Kyselyyn vastasi 419 Jamkin opiskelijaa. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Kulttuuriala_Julkinen_2023

ICT_julkinen_2023

Tekniikka_Julkinen_2023

Liiketalous_Julkinen_2023

Luonnonvara_Julkinen_2023

Matkailu ja ravitsemis_Julkinen_2023

Sote_Julkinen_2023

Jupinaraportit 2022

Jupinaviikot 2022 järjestettiin 28.3.-18.4. Vastaajia oli yhteensä 365. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Jupinaraportit 2021

Jupinaviikot 2021 järjestettiin 22.3.–4.4.2021. Vastaajia oli yhteensä 389. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Jupinaraportit 2020

Jupinaviikot järjestettiin 9. – 26.3.2020. Vastaajia oli yhteensä 376. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Jupinaraportit 2019

Jupinaviikot 2019 järjestettiin 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Tekniikka ja liikenne
ICT
Musiikki
Sosiaali- ja terveysala
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Liiketalous

Jupinaraportit 2018

Jupinaviikkojen palautekysely 2018 oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta.

JAMKO on vastannut omiin palautteisiinsa tässä. 

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely 2017 oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely 2016 oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely 2015 oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.