Jupinaviikot

Jupinaviikot 2019

In english here

Jupinaviikot järjestettiin 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487, joka on lähes 100 vastaajaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten palautetta suhteessa opiskelijamäärään antoivat musiikin opiskelijat, joiden vastausprosentti oli noin 30%. Palautekyselyn sulkeuduttua järjestettiin Jupinajatkot, joissa vastauksissa nousseita teemoja ja pääkohtia käytiin läpi opiskelijoiden ja JAMKin henkilökunnan kanssa. ”Sanoista tekoihin”-teema herätteli siirtymään puheen tasolta tekoihin, eli opiskelijoita toimimaan yhteisten asioiden kehittämiseksi ja JAMKia tekemään palautteen myötä tulevat muutokset yhä näkyvämmiksi.

Vuoden henkilöstön jäseneksi äänestettiin Petra Blinnikka, lehtori matkailun ja palveluliiketoiminnan alalta, joka sai selvästi eniten ääniä Jupinaviikkojen palautteissa. Häntä ehdotetaan myös Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin kilpailuun parhaasta opettajasta, joka on valtakunnallinen kunnianosoitus hyvin tehdystä työstä.

Jupinapalautteissa nousi eniten esille kontaktituntien väheneminen ja ryhmätöiden lisääminen sekä opintopsykologien jonotusajat, joista molemmat ovat olleet esillä JAMKOn edunvalvonnan puolella. Myös Rajakadun ja Dynamon kampusten vähäinen parkkitila herätti tunteita. Optima ja Asio koetaan vanhanaikaisina alustoina, joihin halutaan muutosta.

JAMKOn hallitus on koonnut kaikista palautteista alakohtaiset raportit, joiden julkiset versiot ovat nähtävillä JAMKOn verkkosivuilla. Koulutuspäälliköille ja yksikköjen laatutiimeille toimitetaan omat raportit, mitkä sisältävät kaikki tulleet palautteet sensuroimattomina.

Lisätietoja:
Antti Paunonen
hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo (a) jamko.fi

Emma Ahonen
hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo (a) jamko.fi

Jupinaraportit 2019

Jupinaviikot järjestettiin 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Tekniikka ja liikenne

ICT

Musiikki

Sosiaali- ja terveysala

Luonnonvara-ala

Matkailu- ja palveluliiketoiminta

Liiketalous

Jupinaraportit 2018

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta.

JAMKO on vastannut omiin palautteisiinsa tässä. 

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.

Mitkä Jupinaviikot?

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona.

Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunhallintaa ja kysely toteutetaankin tiiviisti yhteistyössä JAMKin kanssa. Jupinaviikkojen kyselyyn on yhdistetty aiemmin toisena opiskeluvuotena tutkinto-opiskelijoille teetetty palautekysely. Tällä tavoitellaan täsmällisempää ja laajempaa dataa korkeakoulun laatutiimien sekä hallinnon käyttöön. Palautekyselyn kysymykset keskittyvät koulutuksen laatuun, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Jupinaviikkojen jälkeen palautteita käsitellään Jupinajatkoilla yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.

Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

Jupinajatkot

Koulutusalakohtaiset Jupinajatkot ovat tärkeä osa Jupinaviikkoja. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa keskustellaan niin kyselyn kautta tulleesta palautteesta, hyvin toimivista asioista kuin kehityskohteistakin vuorovaikutuksessa opiskelijoiden, koulutuspäälliköiden, opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön kesken. Jupinajatkot ovat mm. koulutusalajärjestöille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa oman alan asioihin ja kehittää yhteistyötä korkeakoulun kanssa.

Jupinaraportit

JAMKO lukee ja käsittelee kaikki opiskelijoiden antamat palautteet Jupinaviikkojen jälkeen. Jupinat kootaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka luetaan ammattikorkeakoulun johdossa saakka. Jokaiselle koulutusalalle laaditaan oma raportti, johon on koottu kunkin koulutusalan palautteet, mutta siitä on poistettu henkilöiden nimet ja muut tunnistetiedot. Yksikön johdolle ja yksiköiden laatuvastaaville ja laatutiimeille lähetetään raportit, joissa on kaikki palautteet sensuroimattomina.

Julkiset raportit, joista on poistettu nimet, avoimet vastaukset, ja henkilöidyt viittaukset JAMKO julkaisee verkkosivuillaan. Tällä taataan sekä vastaajien että henkilöstön anonymiteetti.