Jupinaviikot

Jupinaviikot 2022

JAMKOn palauteviikot, tutummin Jupinaviikot, järjestettiin 28.3.-18.4., jolloin opiskelijoilta kerättiin palautetta opiskelijoilta Jamkin koulutuksesta. Vastaajia oli yhteensä 365. Eniten palautteeseen vastanneita opiskelijoita oli sosiaali- ja terveysalalta, jonka vastausprosentti oli 13.

Kehityskohteiksi palautteissa nousivat esimerkiksi kurssien erilaiset läpäisyvaatimukset opintopistemäärien silti ollessa samat sekä opetustiloille (Moodle) toivottiin yhtenäisyyttä. Luontovara-alan sekä sosiaali- ja terveysalan palautteissa nousi huoli opetushenkilöstön riittävyydestä ja opettajien tavoittamisesta. 

JAMKO sai myös palautetta Jupinaviikoilla. Niissä toivottiin esimerkiksi, että JAMKOn toiminta näkyisi myös laajemmin muillakin kampuksilla kuin Rajakadulla ja monipuolisia tapahtumia järjestettäisiin ympäri vuoden. JAMKOn saamiin palautteisiin on reagoitu JAMKOn hallituksen osalta ja ratkaisukeinoja asioihin on pohdittu yhdessä. 

Tänä vuonna vuoden henkilöstön jäseneksi palkittiin Hannu Haapamaa ja valinta perustui täysin opiskelijoiden mielipiteisiin. Opiskelijat kokivat hänet henkilönä, joka on helposti lähestyttävä ja lämminhenkinen. Hän on myös omalla persoonallaan, asiantuntemuksellaan ja työpanoksellaan edistänyt opiskelijoiden asioita sekä toiminut positiivisena esimerkkinä koulutuksen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Lisätietoja:

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava Nilla Selänniemi, sopo (a) jamko.fi
JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Mirko Räty, kopo (a) jamko.fi

Mitkä Jupinaviikot?

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona.

Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunhallintaa ja kysely toteutetaankin tiiviisti yhteistyössä JAMKin kanssa. Jupinaviikkojen kyselyyn on yhdistetty aiemmin toisena opiskeluvuotena tutkinto-opiskelijoille teetetty palautekysely. Tällä tavoitellaan täsmällisempää ja laajempaa dataa korkeakoulun laatutiimien sekä hallinnon käyttöön. Palautekyselyn kysymykset keskittyvät koulutuksen laatuun, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Jupinaviikkojen jälkeen palautteita käsitellään Jupinajatkoilla yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.

Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

Jupinajatkot

Koulutusalakohtaiset Jupinajatkot ovat tärkeä osa Jupinaviikkoja. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa keskustellaan niin kyselyn kautta tulleesta palautteesta, hyvin toimivista asioista kuin kehityskohteistakin vuorovaikutuksessa opiskelijoiden, koulutuspäälliköiden, opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön kesken. Jupinajatkot ovat mm. koulutusalajärjestöille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa oman alan asioihin ja kehittää yhteistyötä korkeakoulun kanssa.

Vuonna 2022 Jupinajatkot järjestetään 12.-23.9.

Katso alakohtaiset aikataulut tästä. 

Jupinaraportit

JAMKO lukee ja käsittelee kaikki opiskelijoiden antamat palautteet Jupinaviikkojen jälkeen. Jupinat kootaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka luetaan ammattikorkeakoulun johdossa saakka. Jokaiselle koulutusalalle laaditaan oma raportti, johon on koottu kunkin koulutusalan palautteet, mutta siitä on poistettu henkilöiden nimet ja muut tunnistetiedot. Yksikön johdolle ja yksiköiden laatuvastaaville ja laatutiimeille lähetetään raportit, joissa on kaikki palautteet sensuroimattomina.

Julkiset raportit, joista on poistettu nimet, avoimet vastaukset, ja henkilöidyt viittaukset JAMKO julkaisee verkkosivuillaan. Tällä taataan se, että palautetta voi antaa turvallisin mielin, eikä kritiikki ole julkista.  

Jupinaraportit 2022

Jupinaviikot 2022 järjestettiin 28.3.-18.4. Vastaajia oli yhteensä 365. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Jupinaraportit 2021

Jupinaviikot 2021 järjestettiin 22.3.–4.4.2021. Vastaajia oli yhteensä 389. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Jupinaraportit 2020

Jupinaviikot järjestettiin 9. – 26.3.2020. Vastaajia oli yhteensä 376. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Jupinaraportit 2019

Jupinaviikot 2019 järjestettiin 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Tekniikka ja liikenne
ICT
Musiikki
Sosiaali- ja terveysala
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Liiketalous

Jupinaraportit 2018

Jupinaviikkojen palautekysely 2018 oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta.

JAMKO on vastannut omiin palautteisiinsa tässä. 

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely 2017 oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely 2016 oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely 2015 oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.