Jupinaviikot

Jupinaviikot 2017

Vuoden 2017 Jupinaviikot järjestettiin 20.3.-2.4.2017 ja ne tavoittivat 548 vastaajaa. Kysely oli tiiviimpi kuin aiemmin ja painottui täysin koulutuksen laatuun, opetukseen ja ohjaukseen, sekä opiskelijoiden hyvinvointiin. Palautekyselyn sulkeuduttua järjestettiin Jupinajatkot 25.04.-27.04.2017, joissa vastauksissa nousseita teemoja ja pääkohtia käytiin läpi opiskelijoiden ja JAMKin henkilökunnan kanssa.

JAMKOn hallitus on koostanut kerätyistä palautteista koulutusalakohtaiset raportit yksiköiden johdolle ja laatutiimeille, jotka sisältävät avoimet palautteet. Yksiköiden johto saa kaikki palautteet sensuroimattomana, laatutiimien raporteista on poistettu henkilöihin viittaavat tiedot. Julkiset raportit, jotka sisältävät palautteiden tiivistelmät, on julkaistu JAMKOn nettisivuilla.

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta. Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

 

Koulutusalakohtaiset jupinaraportit löydät sivun lopusta.

Lisätietoja:
Aleksi Huttunen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Mari Pynssi
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Jupinajatkot

Koulutusalakohtaiset Jupinajatkot (ent. kyselytunnit) järjestetään kaikilla kampuksilla, joissa keskustellaan viikkojen aikana tulleesta palautteesta ja muista koulutusalaa koskevista askarruttavista aiheista opiskelijoiden JAMKOn ja JAMKin henkilöstön kesken. Jatkoille kootaan eniten koulutusalalla puhuttaneet aiheet ja keskusteluita käydään vapaamuotoisesti JAMKOlaisten johdolla. Jatkoilla voit tuoda esille oman aiheesi, osallistua vapaamuotoiseen keskusteluun tai vain kuunnella mikä on alasi kuuma peruna.

Jupinaraportit

 

JAMKO lukee ja käsittelee kaikki opiskelijoiden antamat palautteet Jupinaviikkojen jälkeen. Jupinat kootaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka luetaan ammattikorkeakoulun johdossa saakka. Jokaiselle koulutusalalle kirjoitetaan oma raportti, johon on koottu kunkin koulutusalan omat jupinat. Opetusta ja ohjausta koskevat raportit lähetetään yksiköiden laatuvastaaville ja laatutiimeille. Vain yksikön johtajat saavat kaikki koulutusalaa koskevat, sensuroimattomat palautteet.

Julkiset raportit, joista on poistettu nimet, avoimet vastaukset, ja henkilöidyt viittaukset JAMKO julkaisee verkkosivuillaan. Tällä taataan sekä vastaajien että henkilöstön anonymiteetti. Suoria vastauksia jupinoihin ei tietenkään voida antaa, koska kysely on anonyymi.

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.