Jupinaviikot

Jupinaviikot 2020

In english here
Jupinaviikoilla pohditaan osallisuutta ja jaetaan jälleen kiitoksia henkilöstölle!

Opiskelijakunta JAMKOn palautekonsepti Jupinaviikot järjestetään 9. – 26.3.2020, jolloin opiskelijoilta kerätään palautetta sähköisellä kyselyllä koulutuksesta, opetuksen laadusta, ohjauksesta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Teemaksi valittu ”Kuulutko?” haastaa opiskelijat korottamaan ääntään itselleen merkityksellisten asioiden puolesta, mutta myös pohtimaan yhteisöllisyyttä ja omaa osallisuuden ja saavutettavuuden kokemusta korkeakouluyhteisössämme. Tämä näkyy myös kyselyyn valituissa kysymyksissä.

Jupinaviikoilla voit antaa mielipiteesi niin toimivista kuin kehitettävistäkin asioista koulutuksessa ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa, sillä niiden esille tuominen on tehokkain keino kehittää opiskelijoiden asioita. Vastaajia ei yksilöidä kyselyssä, joten palautteen voi antaa anonyymisti.

Kuka ansaitsee kiitoksen?

Jupinaviikoilla nostamme jälleen esiin henkilöstön jäseniä, jotka ansaitsevat erityiskiitoksen omasta panoksestaan opiskelijoiden asioiden eteen. Tarkoitus on kiittää, nostaa esille hyviä toimintatapoja ja antaa ennen kaikkea positiivista palautetta hyvästä työstä. Ehdota siis omaa suosikkiasi ja laita hyvä kiertämään. Eniten ääniä saanut henkilö palkitaan Jupinaviikkojen jälkeen, ja kiitokset välitetään myös eteenpäin niitä saaneille.

Anna palautteesi

Kysely suljettu. Jupinakysely on avoinna 9. – 26.3. Scrollaa alas lukeaksesi lisää kuinka Jupinat jatkuvat!

 

Lisätietoja:

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Niki Niemelä, kopo (a) jamko.fi
JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava Elisa Vikman, sopo (a) jamko.fi

Jupinajatkoilla puhutaan palautteesta!

Follow ups in English

Koulutusalakohtaiset Jupinajatkot ovat tärkeä osa Jupinaviikkoja. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa keskustellaan niin kyselyn kautta tulleesta palautteesta, hyvin toimivista asioista kuin kehityskohteistakin vuorovaikutuksessa opiskelijoiden, koulutuspäälliköiden, opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön kesken. Jupinajatkot ovat mm. koulutusalajärjestöille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa oman alan asioihin ja kehittää yhteistyötä ja omaa koulutusalaansa korkeakoulun kanssa.

Kaikki Jupinajatkot järjestetään Zoomin kautta klo 14.00 – 16.00 

Tunnistautumista ei tarvita, voit osallistua nimimerkillä.

JAMKO ja JAMK lukee jokaisen palautteen!

JAMKO lukee ja käsittelee kaikki opiskelijoiden antamat palautteet Jupinaviikkojen jälkeen. Jupinat kootaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka luetaan ammattikorkeakoulun johdossa saakka. Jokaiselle koulutusalalle laaditaan oma raportti, johon on koottu kunkin koulutusalan palautteet, mutta siitä on poistettu henkilöiden nimet ja muut tunnistetiedot. Yksikön johdolle ja yksiköiden laatuvastaaville ja laatutiimeille lähetetään raportit, joissa on kaikki palautteet sensuroimattomina.

Julkiset raportit, joista on poistettu nimet, avoimet vastaukset, ja henkilöidyt viittaukset JAMKO julkaisee verkkosivuillaan. Tällä taataan sekä vastaajien että henkilöstön anonymiteetti.

Alta voit lukea aiempien vuosien Jupinapalautteita.

Jupinaraportit 2019

Jupinaviikot järjestettiin 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487. Raportit sisältävät palautteiden tiivistelmät ilman tunnistetietoja.

Tekniikka ja liikenne
ICT
Musiikki
Sosiaali- ja terveysala
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Liiketalous

Jupinaraportit 2018

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta.

JAMKO on vastannut omiin palautteisiinsa tässä. 

Jupinaraportit 2017

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 20.3. – 2.4., jolloin kerättiin 548 yksilöityä palautetta.

Jupinaraportit 2016

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin 296 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Jupinaraportit 2015

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta.

  • Vastauksia yleisiin JAMKOa koskeviin palautteisiin tässä.
  • Vastauksia JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin tässä

Kevään 2014 Jupinaraportit

Vastaukset yleisempiin JAMKOa koskeviin palautteisiin löydät tästä

JAMKOn viestintää koskeviin palautteisiin olemme vastanneet JAMKOn blogissa.

Mitkä Jupinaviikot?

JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla JAMKO kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta, opetustiloista, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun toiminnasta sähköisellä kyselyllä ja pitää yllä palautteen antamisen tärkeyttä vaikutuskeinona.

Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunhallintaa ja kysely toteutetaankin tiiviisti yhteistyössä JAMKin kanssa. Jupinaviikkojen kyselyyn on yhdistetty aiemmin toisena opiskeluvuotena tutkinto-opiskelijoille teetetty palautekysely. Tällä tavoitellaan täsmällisempää ja laajempaa dataa korkeakoulun laatutiimien sekä hallinnon käyttöön. Palautekyselyn kysymykset keskittyvät koulutuksen laatuun, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Jupinaviikkojen jälkeen palautteita käsitellään Jupinajatkoilla yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.

Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.