Jupinoita JAMKOn viestinnälle

JAMKOn Jupinaviikoilla kysyimme, mitä mieltä opiskelijat ovat JAMKOn viestinnästä. Pääsääntöisesti opiskelijat olivat melko tyytyväisiä JAMKOn viestintään, vaikka kehitettävää tietenkin aina löytyy. Kiitosta sai tiedottamisen kaksikielisyys, Facebook-aktiivisuus sekä se, että tieto tavoittaa, vaikka ei olisi sosiaalisen median käyttäjä. Lisäksi iloksemme huomasimme, että panostuksemme Twitterin suhteen on huomattu, vaikka vieläkin aktiivisempia voisimme olla. Viikkotiedote jakoi voimakkaasti mielipiteitä ja siitä onkin alempana kattava vastaus monen tyyppisiin kysymyksiin ja mielipiteisiin. Yleisesti ottaen suurin asia oli, että opiskelijat kaipasivat lisää tietoa erilaisista viestintäkanavista. Nämä ovat arvokasta tietoa meille, jotta pystymme palvelemaan opiskelijoita entistä tehokkaammin. Alla olemme vastanneet eniten palautetta keränneisiin teemoihin viestinnän osalta.

Instagram

Useampi palaute tuli JAMKOn instagramista. Opiskelijat huomauttivat sen olevan hyvä tapa välittää tunnelmia ja taustatietoa tapahtumista. Tämä onkin yksi syy miksi JAMKO otti IG:n käyttöön. Instagram on kuitenkin suhteellisen uusi viestintäkanavana, eikä julkaisemisesta ole vielä muodostunut selkeää tapaa kuten Facebookissa. Kiinnitämme jatkossa tähän huomiota, että postauksia olisi enemmän ja tasaisemmin.  Löydät JAMKOn Instagramista nimellä @studentunionjamko

Ajankohtainen JAMKOnen

Tiedusteluja Ajankohtaisesta JAMKOsesta oli palautteissa paljon ja teemme jatkossa parhaamme kehittääksemme sen tunnettavuutta. Ajankohtainen JAMKOnen on JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje, joka avaa JAMKOn edunvalvonnan toimenpiteitä ja tuo kentän tapahtumat lähemmäksi opiskelijoita. JAMKOsen pääasiallista kohderyhmää ovat opiskelija-aktiivit eli JAMKOn hallitus ja edustajisto sekä koulutusalajärjestöt, joille JAMKOnen lähetetään sähköpostitse. JAMKOnen julkaistaan myös JAMKOn verkkosivuilla ja Facebookissa, joista kuka tahansa voi seurata opiskelijoihin liittyviä ajankohtaisia, edunvalvonnallisia aiheita. JAMKOnen on hakenut muotoaan jo vuodesta 2013, joka ilmestyi silloin muutaman kerran videon muodossa. Syksyllä 2014 se lanseerattiin uutiskirjeenä. Kuten jotkut ovat saattaneet huomata, sisällöllisesti JAMKOnen on kehittynyt ja saanut hyväksi havaitun formaatin, mutta meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota sen markkinointiin, mikäli toivomme, että se tavoittaa laajemman lukijakunnan opiskelija-aktiivien lisäksi. Työ JAMKOsen parissa jatkuu, ja sillä välin voit käydä lukemassa jo julkaistut JAMKOset JAMKOn verkkosivuilta.

Viikkotiedote  

JAMKOn Viikkotiedote jakaa voimakkaasti mielipiteitä opiskelijoiden keskuudessa. Osa on todella tyytyväinen, että tietoa lähetetään suoraan, eikä sitä tarvitse sen kummemmin etsiä, jotkut eivät kaipaa viikoittaisia lähetyksiä. Ulkoasuun kaivattiin monessa palautteessa räväkämpää otetta ja toivottiin sen ilmestyvän aiemmin.

On totta, että yksinkertainen tekstimuoto on vaisu, mutta se on ainoa varma ratkaisu, kun lähetyskanavana on JAMKin Outlook ja kohteena 10 000 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä. Sen lähetys ja vastaanottaminen on mutkatonta, liitteitä ei tarvitse erikseen avata, eivätkä ohjelmien tai koneiden ominaisuudet vaikuta viestin välittymiseen. Kaikki informaatio on tasapuolisesti kaikkien sormien ulottuvilla ja viikkotiedotteen alusta voi nopeasti molemmilla kielillä silmäillä onko sisällössä itseä kiinnostavia aiheita. Värikkäämpi ja tyylikkäämmin muotoiltu Viikkotiedote lämmittäisi ilman muuta myös meidän mieltämme, mutta toistaiseksi menemme tehokkuus edellä.

Lähettämällä viikkotiedotetta palvelemme myös niitä opiskelijoita, jotka eivät käytä aktiivisesti sosiaalista mediaa. Sähköpostia käyttävät kaikki opinnoissaan, jolloin se on luonnollinen kanava viestiä opiskelijoita koskevista asioista. Viikkotiedote sisältää toki paljon JAMKOn tapahtumia, mutta myös ajankohtaisia deadlineja (kuten kesäopintoihin ilmoittautuminen), jäsenyysasioita ja aukioloaikojen muutoksia. Joissain palautteissa toivottiin uutisten ilmestyvän aiemmin. Tekstejä tarjotaan viikkotiedotteeseen ulkopuolelta niin paljon, että säilyttääksemme edes jonkinlaisen järkevän mitan, kaikkia ei saa mahtumaan samaan lähetykseen. Usein tekstit tulevat myös viime tipassa, jolloin ne eivät enää ehdi mukaan. JAMKOssa pyritään kuitenkin siihen, että JAMKOn omat tiedotteet olisivat jo edellisen viikon lähetyksessä mukana. Kiinnitämme myös huomiota siihen, mitkä asiat ovat sillä hetkellä akuuteimpia tiedottaa, mutta julkaisumahdollisuuksia voi parantaa, jos teksti sisältää tiivistetysti olennaisen tiedon eli mitä, missä, milloin ja tahon/paikan mistä saa lisätietoja, se lisäksi että se on kokonaisin lausein kirjoitettu. Viikkotiedote on tehokas kanava, joten sitä kannattaa hyödyntää opiskelijoille suuntautuvassa viestinnässä. Lisää viikkotiedotteesta.

Jupinaviikkojen palautteet toimivat tärkeänä pohjana, kun JAMKOn viestintää arvioidaan ja kehitetään. Erityinen painoarvo palautteiden perusteella tulee olemaan viestintäkanavien esiintuomisella ja niiden käytön tehostamisella. JAMKOn toimintasuunnitelmaan tälle vuodelle on kirjattu viestintäohjeen luominen, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Viestintäohje luodaan JAMKOn toimijoiden tueksi ja sillä tavoitellaan selkeämpää, yhdenmukaisempaa viestintää, joka tarjoaisi ajankohtaisten uutisten lisäksi myös sisältöjen monipuolisuutta opiskelijaelämän tueksi. Vaikka Jupinaviikot ovat vain kerran vuodessa, palaute JAMKOn viestinnästä ja kaikesta muustakin JAMKOn toiminnasta on tervetullutta milloin vain, esimerkiksi palautekanavan kautta.

Lisätietoa:
Anna Tarvainen-Illi
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri
viestinta@jamko.fi

Edellinen artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 18

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista