Avoin amk ja aokk

Vihreä jäsenyys

Kasvaneen kysynnän ja opiskelumuotojen monipuolistumisen johdosta JAMKO on päättänyt mahdollistaa opiskelijakunnan jäseneksi liittymisen aiempaa laajemmalle joukolle opiskelijoita. Tähän saakka JAMKOn jäseneksi ovat voineet liittyä kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto- ja vaihto-opiskelijat (sininen jäsenyys). Nyt jäseneksi voivat liittyä myös muut Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat, joille tarjolla on ns. vihreä jäsenyys. Jäsenyyskausi, jäsenyyden hinta ja ehdot ovat samat kaikille JAMKOn jäsenille riippumatta opiskeluoikeuden tyypistä tai jäsenyystyypistä.

Kuka voi hankkia vihreän jäsenyyden?

Vihreän jäsenyyden ja opiskelijakortin voi hankkia esimerkiksi Avoimen AMK:n, polkuopintojen tai Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelija tai muussa ei-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva. Opiskelijakunnan jäsenen tulee olla läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija.

Kuinka jäseneksi liittyminen tapahtuu?

Liittyminen tapahtuu verkkokauppamme kautta Kide.appissa.

Liittymisen yhteydessä opiskeluoikeus tarkistetaan HAKA-tunnistautumisen kautta. Jäsenyystyyppi ja opiskelijakortin tyyppi määräytyvät automaattisesti opiskeluoikeuden tyypin perusteella.

Ohjeita jäseneksi liittymiseen löydät täältä:
JAMKOn jäseneksi liittyminen.

Kuinka saan opiskelijakortin?

Jäsenmaksun maksamisen jälkeen voit aktivoida Kide.appissa digitaalisen opiskelijakortin. Ohjeita digitaalisen kortin aktivoimiseen löydät täältä.

Vihreään jäsenyyteen oikeutetut opiskelijat eivät toistaiseksi voi hankkia fyysistä opiskelijakorttia JAMKOn kautta.

Mitä saan JAMKOn jäsenenä?

Vihreä jäsenyys oikeuttaa lähes kaikkiin samoihin etuuksiin kuin sininen jäsenyyskin.

JAMKOn jäsenenä pääset helposti osaksi omaa opiskelijayhteisöäsi. Jäsenyys on myös kattava palvelu- ja etupaketti, joka tarjoaa monia valtakunnallisia ja paikallisia etuja, monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia ja tapahtumia.

Opiskelijakunnan jäsenenä saat myös äänesi kuuluviin korkeakouluyhteisössä ja voit vaikuttaa siihen, kuinka asioitasi hoidetaan. JAMKOn edunvalvonta on mukana JAMKin hallinnon toimielimissä ja työryhmissä tuomassa opiskelijan äänen kuuluviin eri yksiköissä ja hallinnon aloilla. JAMKO toimii kaikkien opiskelijoiden tukena ja neuvonantajana opiskeluun liittyvissä ongelmissa.

JAMKOn jäsenenä saat muun muassa:

  • opiskelijakortin
  • asettua ehdolle ja äänestää vuosittaisissa edustajistovaaleissa
  • alennetun hinnan JAMKOn tapahtumista
  • JAMKOn omat jäsenedut, mm.
    • ilmainen kuntosali Rajakadun kampuksella
    • alennusta  JAMKO Cafén tuotteista
    • JAMKOn yhteistyökumppaneiden edut

Vihreä jäsenyys ei oikeuta Kelan ateriatukeen tai VR:n, Matkahuollon ja paikallisliikenteen opiskelija-alennuksiin.

Lisää eduista täällä

Miksi vihreä jäsenyys ei oikeuta Kelan ateriatukeen tai VR:n, Matkahuollon ja paikallisliikenteen opiskelija-alennuksiin?

Nämä etuudet on sidottu opiskeluoikeuden tyyppiin ja etuuksien myöntämisehdoista päättää kukin palveluntarjoaja. Opiskelijakunta ei voi päättää näistä.