Henkilöstö

JAMKOn hallituksen tukena päivittäisessä työssä toimii palkattu henkilöstö. Työntekijät löydät toimiston aukioloaikojen puitteissa JAMKOn toimistolta Pääkampukselta (FP23). Henkilöstön tavoittaa myös sähköpostiosoitteista, jotka ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamko.fi.

Tervetuloa juttelemaan!

Toiminnanjohtaja

Miina Pirnes
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
+358 44 321 1600

Toiminnanjohtaja vastaa sekä opiskelijakunta JAMKOn palveluiden organisoinnista ja päivittäisten talous- sekä hallintoasioiden hoitamisesta. Toiminnanjohtajalle kuuluu myös kehitystehtävät ja hän toimii työntekijöiden esimiehenä.

Hannu Järvistö työvapaalla 31.1.2022 saakka.

Asiantuntija, järjestelmät ja jäsenpalvelut

Arttu Niemelä
jasenpalvelu(a)jamko.fi
+358 50 3361 385

Järjestelmien ja jäsenpalvelujen asiantuntija auttaa opiskelijoita erilaisissa opiskelijakuntaan ja sen palveluihin liittyvissä asioissa. Hän neuvoo jäsenyys- ja opiskelijakorttiasioissa sekä jäsenjärjestelmiin liittyvissä asioissa, ylläpitää opiskelijakunnan jäsenrekisteriä sekä hoitaa opinnäytetöiden kansituksia.

Asiantuntija, ohjaus ja hyvinvointi

Eeva Vissel
ohjaus(a)jamko.fi
+358 50 516 6916

Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan työnkuvaan kuuluvat tutortoiminta ja -koulutukset sekä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät tehtävät. Hän kehittää vertaisohjausta ja liikuntapalveluita koko Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. JAMKOn ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija vastaa JAMKin vapaavalintaisista Opiskelijatutorointi sekä International Student Tutoring –opintojaksoista ja niiden sisällöistä.

Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta

Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi
+358 45 207 8110

Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija vastaa opiskelijakunta JAMKOn viestinnästä ja markkinoinnista sekä tukee opiskelijakunnan edunvalvontaa. Hän suunnittelee ja kehittää strategista markkinointia, markkinointimateriaaleja, tiedottaa opiskelijoita sekä sidosryhmiä ja tukee organisaation sisäistä viestintää. Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija toimii myös JAMKOn häirintäyhdyshenkilönä sekä työnohjaajana graafiselle harjoittelijalle.

Hankekoordinaattori (OHKE-hanke)

Eveliina Koskela
+358 444916377
eveliina.koskela@jamko.fi

Hankekoordinaattori työskentelee JAMKin, SeAMKin, JAMKOn ja SAMOn yhteisessä, OKM:n rahoittamassa opiskelijahyvinvoinnin kehittämishankkeessa (OHKE). Hän kehittää JAMKOn ja SAMOn tutortoimintaa luomalla uusia toimintakonsepteja, verkkoratkaisuja ja koulutusmateriaaleja, vahvistamalla tutoreiden osaamista, jaksamista ja motivaatiota sekä tehostamalla tutortoiminnan vaikuttavuutta.

Kahvilan vuoropäällikkö

vuoropaallikko.cafe(a)jamko.fi
+358 505 012 220

Kahvilan vuoropäällikkö työskentelee opiskelija-elämän ytimessä JAMKin pääkampuksella sijaitsevassa JAMKO Caféssa (F-siipi). Vuoropäällikkö vastaa kahvilan päivittäisestä toiminnasta, tavaratilauksista, tuotteiden esillepanosta ja asiakaspalvelutehtävistä. Lisäksi hän ideoi ja kehittää JAMKO Cafén palveluita ja tuotevalikoimaa. Vuoropäällikkö työskentelee Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:n (JOPO) alaisuudessa.