Henkilöstö

JAMKOn hallituksen tukena päivittäisessä työssä toimii palkattu henkilöstö. Työntekijät löydät toimiston aukioloaikojen puitteissa JAMKOn toimistolta Pääkampukselta. Henkilöstön tavoittaa myös sähköpostiosoitteista, jotka ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamko.fi.

Tervetuloa juttelemaan!

Toiminnanjohtaja

Ismo Puhakka
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
+358 44 321 1600

Toiminnanjohtaja vastaa sekä opiskelijakunta JAMKOn palveluiden organisoinnista ja päivittäisten talous- ja hallintoasioiden hoitamisesta. Toiminnanjohtaja toimii henkilöstön esihenkilönä. Toiminnanjohtaja on Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:n (JOPO) toimitusjohtaja ja toimii myös hallituksen, edustajiston ja keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä. Toiminnanjohtaja työskentelee JAMKO Cafén hallinnollisten tehtävien parissa ja vastaa Opiskelija-aktiivina Jamkissa opintojaksosta.

Asiantuntija, jäsenpalvelut

Pekka Mannermaa
jasenpalvelu(a)jamko.fi
+358 50 3361 385

Jäsenpalvelujen asiantuntija auttaa opiskelijoita erilaisissa opiskelijakuntaan ja sen palveluihin liittyvissä asioissa. Hän neuvoo jäsenyys- ja opiskelijakorttiasioissa sekä jäsenjärjestelmiin liittyvissä asioissa, ylläpitää opiskelijakunnan jäsenrekisteriä sekä hoitaa opinnäytetöiden kansituksia. Jäsenpalveluiden asiantuntija huolehtii myös opiskelijakunnan kuntosalista ja siihen liittyvistä tiedotustehtävistä. Hän työskentelee myös JAMKOn tietosuojayhteyshenkilönä.

Asiantuntija, ohjaus ja hyvinvointi

Eeva Vissel
ohjaus(a)jamko.fi
+358 50 516 6916

Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan työnkuvaan kuuluvat tutortoiminta ja -koulutukset sekä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät tehtävät. Hän kehittää vertaisohjausta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. JAMKOn ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija vastaa JAMKin vapaavalintaisista Opiskelijatutorointi sekä International Student Tutoring –opintojaksoista ja niiden sisällöistä sekä Löydä oma liikuntamuotosi – opintojaksosta.

Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta

Anna Tarvainen-Illi
viestinta(a)jamko.fi
+358 45 207 8110

Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija huolehtii opiskelijakunta JAMKOn viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteistä sekä tukee opiskelijakunnan edunvalvontaa. Hän suunnittelee ja kehittää strategista markkinointia, tuottaa markkinointimateriaaleja, tiedottaa opiskelijoita sekä sidosryhmiä ja tukee organisaation sisäistä viestintää. Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija toimii myös työnohjaajana graafiselle harjoittelijalle. Lisäksi hän työskentelee häirintäyhdyshenkilönä ja kehittää ja koordinoi toimintaa Jamkissa yhdessä koulutusalajärjestöjen häirintäyhdyshenkilöiden kanssa.