Hallitus

Hallituksen toiminta

Opiskelijakunnan hallitus koostuu edustajiston vuosittain valitsemasta puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 4-11 hallituksen jäsenestä. JAMKOn hallitus vastaa yhdessä palkatun henkilöstön kanssa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta.

Viikoittain kokoontuvassa hallituksessa toimivat henkilöt ovat kaikki JAMKin opiskelijoita, jotka toimivat luottamustoimessa vapaaehtoispohjalta.

Hallitus
  • tekee päätöksiä viikoittaisissa kokouksissaan esimerkiksi yleis- ja projektiavustuksiin liittyen
  • osallistuu Jamkin erilaisiin työryhmiin, tekee vaikutustyötä niin koulun, kaupungin kuin valtionkin suuntaan
  • neuvottelee yhteistyökumppaneiden kanssa ja toimii yhteistyössä Jamkin koulutusalajärjestöjen, Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunta JYYn, eri ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.
  • seuraa ammattikorkeakoulukentän tapahtumia, tiedottaa, raportoi, ottaa kantaa
  • järjestää erilaisia opiskelijapalveluita ja –tapahtumia.

Puheenjohtaja työskentelee toimistolla päivittäin ohjaten hallitusjäsenten toimintaa ja tukien työntekijöitä tehtävissään. Hallituksen toiminta jakaantuu eri sektoreihin, joiden toiminnasta vastaavat hallituksessa tehtäviinsä nimetyt hallitusvastaavat.

JAMKOn hallitus 2023

Vuoden 2023 hallitus huolehtii JAMKOn toiminnasta omilla sektoreillaan toimikautensa ajan. Tutustu tämän vuoden hallitukseen, heidän toimenkuviinsa ja yhteystietoihin.

Lue lisää

Mukaan hallitukseen?

Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallitusjäsenet vuosittain järjestäytymiskokouksessaan vuoden lopulla. Paras tapa päästä mukaan hallitukseen on asettua itsekin ehdolle edustajistovaaleissa syksyllä ja ilmoittaa halukkuudestaan hallitustoimintaan viimeistään vaaleissa valitun edustajiston järjestäytymiskokouksessa marras-joulukuun aikaan. Hallitus järjestää syksyllä myös erilaisia aktiivi-iltoja ja infoja, joissa hallitustoiminnasta kerrotaan tarkemmin. Näissä tilaisuuksissa kannattaa olla paikalla kuulemassa lisää, tutustumassa toimintaan ja kertomassa omasta halukkuudestaan toimia hallituksessa.