Hallitus

Hallituksen toiminta

Opiskelijakunnan hallitus koostuu edustajiston vuosittain valitsemasta puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 4-11 hallituksen jäsenestä. JAMKOn hallitus vastaa yhdessä palkatun henkilöstön kanssa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta.

Viikoittain kokoontuvassa hallituksessa toimivat henkilöt ovat kaikki JAMKin opiskelijoita, jotka toimivat luottamustoimessa vapaaehtoispohjalta. Hallitus tekee päätöksiä viikoittaisissa kokouksissaan esimerkiksi yleis- ja projektiavustuksiin liittyen, osallistuu JAMKin erilaisiin työryhmiin, tekee vaikutustyötä niin koulun, kaupungin kuin valtionkin suuntaan, neuvottelee yhteistyökumppaneiden kanssa ja toimii yhteistyössä JAMKin koulutusalajärjestöjen, Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunta JYYn, eri ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hallitus seuraa ammattikorkeakoulukentän tapahtumia, tiedottaa, raportoi, ottaa kantaa ja järjestää erilaisia opiskelijapalveluita ja –tapahtumia.

Puheenjohtaja työskentelee toimistolla päivittäin ohjaten hallitusjäsenten toimintaa ja tukien työntekijöitä tehtävissään. Hallituksen toiminta jakaantuu eri sektoreihin, joiden toiminnasta vastaavat hallituksessa tehtäviinsä nimetyt hallitusvastaavat.

Mukaan hallitukseen?

Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallitusjäsenet vuosittain järjestäytymiskokouksessaan. Paras tapa päästä mukaan hallitukseen on asettua itsekin ehdolle edustajistovaaleissa syksyllä ja ilmoittaa halukkuudestaan hallitustoimintaan viimeistään vaaleissa valitun edustajiston järjestäytymiskokouksessa marras-joulukuun aikaan. Hallitus järjestää syksyllä myös erilaisia aktiivi-iltoja ja hallituskähmintöjä, joissa hallitustoiminnasta kerrotaan tarkemmin. Näissä tilaisuuksissa kannattaa olla paikalla kertomassa omasta halukkuudestaan toimia hallituksessa tutustuen samalla muihin nykyisiin ja tuleviin toimijoihin.

Hallitus 2021

Hallituksen jäsenten vastuualueet ja yhteystiedot

Lue lisää

Hallitushaku

Hae mukaan hallitukseen.

hallitushaku