Hae tutoriksi

HAE TÄSTÄ

Haku päättyy 9.2. klo 12.00

Hae mukaan huippuun porukkaan!

Tutoriksi kannattaa hakea, sillä tutorvuoden aikana pääset oppimaan paljon itsestäsi, omista taidoistasi sekä tutustumaan uusiin ihmisiin. Työskennellessään tutorina, opiskelija kartuttaa työelämässä arvostettuja taitoja; johtamistaitoja, ongelmanratkaisukykyä, esiintymisvarmuutta, ajanhallintaa sekä valmiutta toimia erilaisten ihmisen kanssa vaihtelevissa tilanteissa. Kokemus hyödyttää merkittävästi myös työnhaussa ja tutorina toimivat saavat pyydettäessä tutortodistuksen. Tutorointi on myös opintojakso, joten se kerryttää mukavasti opintopisteitä!

Tässä haussa haemme exchange tutoreita syksyllä 2024 Suomeen saapuville vaihto-opiskelijoille sekä vertaistutoreita syyskuussa 2024 aloittaville suomenkielisten päivä- ja monimuoto tutkinto-ohjelmien opiskelijoille seuraavilla aloilla:

 • Musiikkipedagogi, päivätoteutus
 • Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • Sairaanhoitaja. päivätoteutus
 • Sairaanhoitaja. monimuoto
 • Toimintaterapeutti, päivätoteutus
 • Kuntoutuksen ohjaaja, monimuoto
 • Sosionomi, monimuoto
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, monimuoto
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Maaseutuelinkeino, monimuoto
 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Energia- ja ympäristötekniikka, monimuoto
 • Logistiikka, päivätoteutus
 • Logistiikka, monimuoto
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, monimuoto
 • Liiketalous, päivätoteutus
 • Tiimiakatemia, päivätoteutus
 • Tietojenkäsittely, päivätoteutus
 • Palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Haastattelut

Kaikki tutorhakulomakkeen täyttäneet kutsutaan max 6 hengen ryhmähaastatteluun ja tutorit valitaan haastattelujen perusteella. Kutsuja haastatteluihin lähetetään jo hakuaikana sähköpostitse. Haastattelut järjestetään viikolla 7-8.

Koulutukset

Tutorina toimiminen edellyttää kaikkien JAMKOn tutorkoulutusten läpikäymistä, sillä koulutusten aikana tutorit saavat kaikki tarvittavat tiedot ja taidot tutorina toimimiseen. Uudet tutorit koulutetaan kevään 2024 aikana ja tarkemmat päivämäärät ovat seuraavat:

 • Exchange tutorit 7.3., 19.3. & 8.4, klo 16-19
 • Vertaistutorit (liiketalous, tiimiakatemia, tietojenkäsittely & palveluliiketoiminta) 4.3., 25.3. & 9.4., klo 10-15
 • Vertaistutorit (insinööri & agrologi) 5.3., 26.3. & 10.4., klo 10-15
 • Vertaistutorit (sosiaali- ja terveysala & musiikki) 6.3., 27.3. & 11.4., klo 10-15

Opintopisteitä tutorvuoden aikana voi kerryttää itselleen 3-5 opintopisteen verran. Tutoriksi voi hakea kuka vain!

Lisätietoja haastattelusta sekä tutoroinnista löydät Elmo Intrasta.

Lisätietoja: tutor(a)jamko.fi ja kvtutor(a)jamko.fi