Opiskelijakunta

Opiskelijoiden asialla ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijakunta JAMKO.

Vuonna 2005 perustettu edunvalvonta- ja palveluorganisaatio toimii kaikkien Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskelevien työkaluna paremman koulutuksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. Opiskelijakunta tekee yhteistyötä Jamkin ohjauksen ja hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa, osallistuu korkeakoulun sisäisiin työryhmiin, ottaa kantaa opiskelijoiden asioihin ja tukee koulutusalajärjestöjen työtä edistää opintojen laatuun ja opiskelijan asemaan liittyviä oikeuksia niin kaupungin kuin valtakunnan tasolla.

JAMKO tarjoaa jäsenilleen opiskelijaetuja, opiskelijatapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa, neuvontaa ja edunvalvontaa. Liittymällä JAMKOn jäseneksi opiskelija saa virallisen opiskelijakortin, joka oikeuttaa laajoihin paikallisiin ja valtakunnallisiin etuihin ja alennuksiin.

Lailla turvattu opiskelijoiden edunvalvoja

Opiskelijakuntatoiminta perustuu ammattikorkeakoululain opiskelijakuntapykälään 41§. Opiskelijakunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden edustajat 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin, mm. JAMK OYn hallitukseen, opintoasioiden lautakuntaan, KOASin hallitukseen, YTHS:lle, sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Opiskelijakunta myös osallistuu tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa (695/2019) säädettyjen opiskeluterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen. (17.5.2019/699)

JAMKO on Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n jäsen.

Tiesitkö?

  • JAMKOlla on yli 3000 jäsentä.
  • Opiskelijakuntien olemassaolo on turvattu lailla vuodesta 2005 lähtien
  • Jokainen voi olla mukana JAMKOn päätöksenteossa antamalla palautetta, osallistumalla edustajiston kokouksiin, asettumalla ehdolle edustajistovaaleissa ja äänestämällä.
  • JAMKOlla on maskotti nimeltä Jarkko Pupu ja hänen tyttöystävänsä on opiskelijoiden hyvinvointityön lähettiläs Jane Pupu. Tämä kaksikon bongaat varmasti kaikkialla siellä missä tapahtuu!
  • Myös JAMKOlla on alumnitoimintaa. JAMKO Alumnit on entisten JAMKO aktiivien yhteistyöverkosto. Alumnit tukevat myös opiskelijakunta JAMKOn toimintaa muun muassa kouluttamalla JAMKOn toimijoita sekä jakamalla perinnetietoa mm. historiikin muodossa. JAMKO Alumnien jäseneksi ovat tervetulleita kaikki, jotka olivat innostuneita opiskelijakunta- ja koulutusalajärjestötoiminnasta Jamkissa opiskellessaan.

Edustajisto

Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää opiskelijoista koostuva edustajisto, johon kuuluu 21 varsinaista ja 21 varajäsentä. Edustajisto valvoo JAMKin opiskelijoiden etuja tekemällä suurimmat opiskelijakuntaa koskevat päätökset ja linjaukset.

Lue lisää

Hallitus

JAMKOn hallitus vastaa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta yhdessä palkatun henkilöstön kanssa. Opiskelijakunnan hallitus koostuu edustajiston vuosittain valitsemasta puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 4-11 hallituksen jäsenestä.

Lue lisää

Henkilökunta

JAMKOn hallituksen tukena päivittäisessä työssä toimii palkattu henkilöstö. Opiskelijakunnan palveluksessa työskentelevät toiminnanjohtaja ja kolme asiantuntijaa ja JAMKO Caféssa vuoropäällikkö. Työntekijät löydät JAMKOn toimistolta pääkampukselta aukioloaikojen puitteissa.

Lue lisää

Koulutusalajärjestöt

Koulutusalajärjestöt ovat tietyn koulutusalan opiskelijoiden edustajia, jotka huolehtivat oman alansa opiskelijoiden asioiden edistämisestä, edunvalvonnasta ja opiskelijakulttuurin ylläpitämisestä.

Lue lisää

Materiaalipankki

Opiskelijakunnan säännöt, lomakkeet ja logot.

Lue lisää

Tietosuoja

Opiskelijakunnan tietosuojakäytännöt ja selvitys rekistereistä.

Lue lisää