Opiskelijakunta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO on 2005 perustettu edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, jonka tarkoituksena on toimia kaikkien Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskelevien työkaluna paremman koulutuksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. JAMKO toimii jäsentensä yhdysiteenä ja edistää opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä sekä opintojen laatuun ja opiskelijan asemaan liittyviä oikeuksia niin kaupungin kuin valtakunnan tasolla.

JAMKO tarjoaa jäsenilleen opiskelijaetuja, opiskelijatapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa, neuvontaa ja edunvalvontaa. Liittymällä JAMKOn jäseneksi opiskelija saa virallisen opiskelijakortin, joka oikeuttaa laajoihin paikallisiin ja valtakunnallisiin etuihin ja alennuksiin.

Opiskelijakuntatoiminta perustuu ammattikorkeakoululain opiskelijakuntapykälään 41§. Opiskijakunnan lakisääteisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden edustajat 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin, nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan, sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

JAMKO on Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n ja Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n (OLL) jäsen.

Edustajisto

Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää opiskelijoista koostuva edustajisto, johon kuuluu 21 varsinaista ja 21 varajäsentä. Edustajisto valvoo JAMKin opiskelijoiden etuja tekemällä suurimmat opiskelijakuntaa koskevat päätökset ja linjaukset.

Lue lisää

Hallitus

JAMKOn hallitus vastaa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta yhdessä palkatun henkilöstön kanssa. Opiskelijakunnan hallitus koostuu edustajiston vuosittain valitsemasta puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 4-11 hallituksen jäsenestä.

Lue lisää

Henkilökunta

JAMKOn hallituksen tukena päivittäisessä työssä toimii palkattu henkilöstö. Opiskelijakunnan palveluksessa työskentelevät toiminnanjohtaja, tutor- ja liikuntasihteeri, opiskelijasihteeri ja viestintä- ja edunvalvontasihteeri. Työntekijät löydät JAMKOn toimistolta Pääkampukselta aukioloaikojen puitteissa.

Lue lisää

Koulutusalajärjestöt

Koulutusalajärjestöt ovat tietyn koulutusalan opiskelijoiden edustajia, jotka huolehtivat oman alansa opiskelijoiden asioiden edistämisestä, edunvalvonnasta ja opiskelijakulttuurin ylläpitämisestä.

Lue lisää

Alumnit

JAMKO Alumnit on entisten JAMKO aktiivien yhteistyöverkosto. JAMKO alumnien tarkoituksena on säilyttää JAMKO aikana luodut yhteydet ja luoda uusia eri vuosien toimijoiden kesken.

Lue lisää

Materiaalipankki

Opiskelijakunnan säännöt, lomakkeet ja logot.

Lue lisää

Tietosuoja

Opiskelijakunnan tietosuojakäytännöt ja selvitys rekistereistä.

Lue lisää