Materiaalipankki

Vaalikuulutus 2017

Vaalikuulutus Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin 2017. Päivitetään ehdolleasettumisajan alkaessa.

Vaaliohjesääntö

Voimassaoleva vaaliohjesääntö edustajistovaaleihin. Ohjesääntö on hyväksytty edustajiston kokouksessa 19.04.2017.

Ehdolleasettumislomake

Ehdolleasettumislomake Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin 2017.

Vaaliliiton perustamisasikirja

Vaaliliiton perustamisasiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin 2017.

Vaalirenkaan perustamisasiakirja

Vaalirenkaan perustamisasiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin 2017.

Strategia 2017-2020

Edustajiston (2016) vuosille 2017-2019 hyväksymä strategia.

JAMKOn säännöstö

Säännöstö on hyväksytty edustajiston kokouksessa 19.4.2017, ja ne ovat myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtorin vahvistamat. Ohjesääntöihin tehdyt muutokset on hyväksytty 15.11.2017

Avustusohjesääntö ja hakemuslomake

JAMKOn yleisavustuksien ja projektiavustuksien hakemiseen ohje ja hakulomake. Edustajiston hyväksymä 22.04.2015.

Rekisteriseloste

Selvitys yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitetusta jäsenluettelosta, sen käyttötarkoituksesta ja -periaatteista.

JAMKOn ja JYYn kuntapoliittinen ohjelma 2017 - 2018

Opiskelijakunnan ja ylioppilaskunnan yhteinen ohjelma ohjaa JYYn ja JAMKOn kuntavaikuttamista.

Graafinen ohjeisto

Ohjeistus väreihin, fontteihin ja logojen käyttöön opiskelijakuntaan liittyvässä markkinointiviestinnässä ja tiedotuksessa. Ohjeistoa tulee käyttää aina väriohjeena ja typografisena käsikirjana. Lisätietoja: viestinta@jamko.fi

Logo (paino)

JAMKOn logo painettuihin graafisiin julkaisuihin.

Logo (verkko)

JAMKOn liikemerkki verkkojulkaisuihin