Materiaalipankki

Vaalikuulutus

Vaalikuulutus Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin.

Vaaliohjesääntö

Voimassaoleva vaaliohjesääntö edustajistovaaleihin.  Vaaliohjesääntö opiskelijakunnan säännöstössä sivuilla 9 – 16.

Ehdolleasettumislomake

Ehdolleasettumislomake Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin.

Vaaliliiton perustamisasikirja

Vaaliliiton perustamisasiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin.

AVAA

Vaalirenkaan perustamisasiakirja

Vaalirenkaan perustamisasiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn edustajistovaaleihin.

Strategia 2021-2024

Edustajiston (2020) vuosille 2021-2024 hyväksymä strategia.

JAMKOn säännöstö

Säännöstö on hyväksytty edustajiston kokouksissa 29.4.2017 ja 10.4.2019. Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut säännöt 5.6.2019.

Avustusohjesääntö ja hakemuslomake

JAMKOn yleisavustuksien ja projektiavustuksien hakemiseen ohje ja hakulomake. Edustajiston hyväksymä 22.04.2015.

Rekisteriseloste

Selvitys yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitetusta jäsenluettelosta, sen käyttötarkoituksesta ja -periaatteista.

JAMKOn poliittinen linjapaperi 2019-2021

JAMKOn poliittinen linjapaperi 2019-2021. Poliittisen ohjelman tarkoituksena on ohjata opiskelijakunnan edunvalvontaa.

JAMKOn, JYYn ja HUMAKOn kuntapoliittinen ohjelma 2020-2024

Ohjelman tarkoitus on asettaa tavoitteita ja
ohjata JAMKOn, JYYn ja HUMAKOn kuntavaikuttamista
sekä tuoda korkeakouluopiskelijoiden näkökulma
Jyväskylän kehittämiseen.

Graafinen ohjeisto

Ohjeistus väreihin, fontteihin ja logojen käyttöön opiskelijakuntaan liittyvässä markkinointiviestinnässä ja tiedotuksessa. Ohjeistoa tulee käyttää aina väriohjeena ja typografisena käsikirjana. Lisätietoja: viestinta@jamko.fi

Logo (paino)

JAMKOn logo painettuihin graafisiin julkaisuihin.

Logo (verkko)

JAMKOn liikemerkki verkkojulkaisuihin