Materiaalipankki

Strategia 2021-2024

Edustajiston (2020) vuosille 2021-2024 hyväksymä strategia.

JAMKOn säännöstö

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtorin Vesa Saarikosken 17.11.2023 vahvistamat säännöt.

Avustusohjesääntö ja hakemuslomake

JAMKOn yleisavustuksien ja projektiavustuksien hakemiseen ohje ja hakulomake. Edustajiston hyväksymä 14.6.2021. Hakemuksen voi tehdä myös sähköisenä tällä lomakkeella. 

JAMKOn, JYYn ja HUMAKOn kuntapoliittinen ohjelma 2020-2024

Ohjelman tarkoitus on asettaa tavoitteita ja
ohjata JAMKOn, JYYn ja HUMAKOn kuntavaikuttamista
sekä tuoda korkeakouluopiskelijoiden näkökulma
Jyväskylän kehittämiseen.

Poliittinen linjapaperi 2023 - 2026

Linjapaperi ohjaa JAMKOn edunvalvontaa vuosina 2023 – 2026. Edustajiston hyväksymä 18.4.2023.

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2023 - 2025

Edustajiston vahvistama yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023 – 2025

Turvallisemman tilan periaatteet

Opiskelijakunta JAMKOn toiminnassa ja tapahtumissa käytössä olevat turvallisemman tilan periaatteet.

Graafinen ohjeisto

Ohjeistus väreihin, fontteihin ja logojen käyttöön opiskelijakuntaan liittyvässä markkinointiviestinnässä ja tiedotuksessa. Ohjeistoa tulee käyttää aina väriohjeena ja typografisena käsikirjana. Lisätietoja: viestinta@jamko.fi

Logo (paino)

JAMKOn logo painettuihin graafisiin julkaisuihin.

Logo (verkko)

JAMKOn liikemerkki verkkojulkaisuihin