Materiaalipankki

Vaaliohjesääntö

Voimassaoleva vaaliohjesääntö edustajistovaaleihin.  Vaaliohjesääntö opiskelijakunnan säännöstössä sivuilla 9 – 16.

Strategia 2021-2024

Edustajiston (2020) vuosille 2021-2024 hyväksymä strategia.

JAMKOn säännöstö

Säännöstö on hyväksytty edustajiston kokouksissa 14.6.2021 ja 1.9.2021 Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut säännöt 14.9.2021.

Avustusohjesääntö ja hakemuslomake

JAMKOn yleisavustuksien ja projektiavustuksien hakemiseen ohje ja hakulomake. Edustajiston hyväksymä 14.6.2021. Hakemuksen voi tehdä myös sähköisenä tällä lomakkeella. 

JAMKOn poliittinen linjapaperi 2019-2021

JAMKOn poliittinen linjapaperi 2019-2021. Poliittisen ohjelman tarkoituksena on ohjata opiskelijakunnan edunvalvontaa.

JAMKOn, JYYn ja HUMAKOn kuntapoliittinen ohjelma 2020-2024

Ohjelman tarkoitus on asettaa tavoitteita ja
ohjata JAMKOn, JYYn ja HUMAKOn kuntavaikuttamista
sekä tuoda korkeakouluopiskelijoiden näkökulma
Jyväskylän kehittämiseen.

Turvallisemman tilan periaatteet

Opiskelijakunta JAMKOn toiminnassa ja tapahtumissa käytössä olevat turvallisemman tilan periaatteet.

Graafinen ohjeisto

Ohjeistus väreihin, fontteihin ja logojen käyttöön opiskelijakuntaan liittyvässä markkinointiviestinnässä ja tiedotuksessa. Ohjeistoa tulee käyttää aina väriohjeena ja typografisena käsikirjana. Lisätietoja: viestinta@jamko.fi

Logo (paino)

JAMKOn logo painettuihin graafisiin julkaisuihin.

Logo (verkko)

JAMKOn liikemerkki verkkojulkaisuihin