Tutoroinnin muodot

Vertaistutorointi

Vertaistutor

Vertaistutorit toimivat uusien suomenkielisten koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoiden apuna ja tukena. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa vertaistutoreiden tärkein tehtävä onkin auttaa uusia opiskelijoita sopeutumaan korkeakoulu ympäristöön, mahdollisesti uuteen kaupunkiin sekä opinnoissa käytettäviiin työkaluihin.

Jokaisessa koulutusohjelmassa on omat asiansa osaavat vertaistutorit, joten yleisten opiskeluun liittyvien asioiden lisäksi saat vertaistutoreilta käytännön vinkkejä myös omaan koulutusohjelmaasi liittyvissä asioissa. Vertaistutorit esittäytyvät uusille opiskelijoille heti opintojen alkumetreillä orientaation aikana. Vertaistutoreiden vetämissä pienryhmissä uudet opiskelijat pääsevät keskustelemaan luottamuksellisesti oman tutorinsa kanssa sekä viettämään aikaa oman pienryhmänsä kanssa. Vertaistutorit toimivat myös tiiviissä yhteistyössä tutoropettajien, JAMKOn sekä koulutusalajärjestöjen kanssa.

Lisätietoja:  tutor@jamko.fi

 

Kansainvälinen tutorointi

Vaihto-opiskelijoiden tutor eli KV-tutor huolehtii Jamkiin saapuvien vaihto-opiskelijoiden vertaisohjauksesta. KV-tutorit auttavat vaihto-opiskelijoita käytännön järjestelyiden sekä opintojen aloittamisen kanssa, yleensä jo ennen vaihto-opiskelijan saapumista Suomeen.

Tärkeänä tehtävänä KV-tutorilla on tutustuttaa vaihto-opiskelija suomalaiseen kulttuuriin, auttaa sopeutumaan opiskelu- ja elinympäristöön ja opiskelijaelämään sekä mahdollisesti järjestää erilaista vapaa-ajan toimintaa. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorointi antaa hienon mahdollisuuden kehittää kielitaitoa, verkostoitua uusien ihmisten kanssa sekä kotikansainvälistyä.

KV – tutorin tehtäviä

JAMKOn hallituksen kansainvälisen tutoroinnin vastaava jakaa saapuville vaihto-opiskelijoille henkilökohtaiset KV-tutorit ennakkoon. KV-tutor ottaa yhteyttä vaihto-opiskelijaan jo hyvissä ajoin käytännön järjestelyihin liittyen. Vaihto-opiskelijat saavat henkilökohtaisilta KV-tutoreiltaan vinkkejä ja ohjeita esim. asunnon löytämisestä ja julkisen liikenteen käytöstä.

Jyväskylään saapuvat vaihto-opiskelijat noudetaan yleensä KV-tutoreiden toimesta Matkakeskukselta tai Tikkakosken lentoasemalta. Tutorit voivat noutaa vaihto-opiskelijan asunnon avaimen ennakkoon ja opastaa juuri kaupunkiin saapuneen vaihto-opiskelijan tämän asunnolle.

Lisätietoja: kvtutor@jamko.fi

Degreetutorointi

Degreetutorit toimivat englanninkielisten tutkinto-ohjelmien uusien opiskelijoiden tukena ja heidän tehtävänkuva on lähes samanlainen kuin vertaistutoreilla. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa degreetutorien tärkein tehtävä on auttaa uusia opiskelijoita sopeutumaan korkeakoulu ympäristöön, mahdollisesti uuteen kaupunkiin tai kotimaahan sekä opinnoissa käytettäviiin työkaluihin.

Jokaisessa koulutusohjelmassa on omat asiansa osaavat degreetutorit, joten yleisten opiskeluun liittyvien asioiden lisäksi saat degreetutoreilta käytännön vinkkejä myös omaan koulutusohjelmaasi liittyvissä asioissa. Degreetutorit esittäytyvät uusille opiskelijoille heti opintojen alkumetreillä orientaation aikana. Degreetutoreiden vetämissä pienryhmissä uudet opiskelijat pääsevät keskustelemaan luottamuksellisesti oman tutorinsa kanssa sekä viettämään aikaa oman pienryhmänsä kanssa. Degreetutorit toimivat myös tiiviissä yhteistyössä tutoropettajien, JAMKOn sekä koulutusalajärjestöjen kanssa.

Lisätietoja: kvtutor@jamko.fi