Edunvalvonta

JAMKOn edunvalvonta tähtää opiskelijan aseman, koulutuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitoon Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja yhteiskunnassa. JAMKOn toimijat työskentelevät kaikki edunvalvonnan parissa, mutta osaltaan edunvalvontaa tekee kuitenkin jokainen, joka antaa palautetta, äänestää vaaleissa tai toimii muutoin aktiivisesti edistääkseen opiskelijoiden asemaa. Tutorointi on edunvalvontaa parhaimmillaan ja sillä edistetään opiskelijoiden asioista heti opiskelujen alkuvaiheesta lähtien. JAMKOn edunvalvonta pohjaa JAMKin tutkintosääntöön, eettisiin periaatteisiin ja ammattikorkeakoululakiin.

Edunvalvonnan keinoja

  • Neuvonta ja tuki opiskelijoille
  • Työryhmissä työskentely
  • Edustajistovaalien järjestäminen
  • Palautteen kerääminen (mm. Jupinaviikko vuosittain)
  • Tiedotteet, kannanotot, lausunnot & mediaulostulot
  • Kampanjointi, mielenilmaukset, tempaukset & ständit
  • Vaikuttaminen kuntapolitiikkaan
  • Suhdetyö
  • Tutorointi

JAMKOn edunvalvonta on mukana JAMKin hallinnon toimielimissä ja työryhmissä tuomassa opiskelijan äänen kuuluviin eri yksiköissä ja hallinnon aloilla. Lisäksi JAMKOn edunvalvonta valvoo ohjauksen ja laadun toteutumista opiskelijan näkökulmasta. Vaikuttamista tehdään eri työryhmien kautta, ottamalla kantaa ja toimimalla yhteistyössä eri opiskelijoiden asioihin vaikuttavien tahojen kanssa. JAMKOn edunvalvonta huolehtii myös JAMKin vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden eduista osallistumalla JAMKin erilaisiin kansainvälisiin työryhmiin. JAMKO varmistaa myös viestinnän ja palveluiden toteutumista englanniksi. JAMKO toimii kaikkien opiskelijoiden tukena ja neuvonantajana, jos opiskelijalla on opintoihin, ohjaukseen tai opettajiin liittyviä ongelmia.

JAMKO tiedottaa edunvalvonnan ajankohtaisista asioista verkkosivujen etusivun uutisissa, edunvalvonnan uutiskirjeessä Ajankohtaisessa JAMKOsessa sekä sosiaalisessa mediassa. Mikäli sinulla on kysymyksiä edunvalvonnasta tai haluat antaa palautetta, älä epäröi ottaa yhteyttä!

 

SAMOKin edunvalvonta

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry tukee opiskelijakuntien edunvalvontaa vastaamalla valtakunnallisesta edunvalvonnasta opiskelijakuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti. SAMOK edustaa ammattikorkeakouluopiskelijoita erilaisissa työryhmissä ja pitää yhteyttä valtionhallintoon ja kansanedustajiin. SAMOKin kansainväliseen toimintaan kuuluvat kansainvälinen liikkuvuus, kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta sekä kansainvälisten järjestösuhteet. Lue lisää.

Lisätietoa

edunvalvonta(a)jamko.fi
Hallituksen koulutuspoliittinen vastaava, kopo(a)jamko.fi
Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, sopo(a)jamko.fi
Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta, viestinta(a)jamko.fi

Koulutuksen laatu

Koulutuksen ja opintojen laatuun ja kehittämiseen liittyvät asiat kuuluvat JAMKOn koulutuspoliittiseen toimintaan. Koulutuspoliittista edunvalvontaa tehdään tuomalla opiskelijanäkökulmaa osallistumalla erilaisiin JAMKin työryhmiin ja foorumeihin ammattikorkeakoulun sisällä, tiedottamalla ja ottamalla kantaa koulutukseen liittyviin asioihin korkeakoulun sisällä ja paikallisesti.

 

Lue lisää

Opiskelijan hyvinvointi

JAMKOn sosiaalipoliittinen edunvalvonta valvoo ja edistää opiskelijoiden kokoinaisvaltaiseen hyvinvointiin, kuten terveydenhuoltoon tai opintososiaalisiin etuuksiin liittyviä asioita. Lisäksi sosiaalipoliittinen edunvalvonta valvoo esteettömyyden, yhdenvertaisuuden ja eettisten periaatteiden toteutumista.

Lue lisää

Osallistu ja vaikuta

Palautteen antaminen ja oman koulutusalan epäkohdista raportoiminen tarjoavat jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden parantaa yhteisiä asioita. Äänestäminen edustajistovaaleissa, edustajistotyö ja työskentely työryhmissä tuovat vaikutusmahdollisuuksia ja arvokasta kokemusta.

Lue lisää