Tutorointi

Tutorointi

Jokainen opiskelija kohtaa jatkuvasti uusia haasteita. Pärjäämistä helpottamaan JAMKOlla on tutorjärjestelmä, jossa aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat eli tutorit  auttavat uusia opiskelijoita pääsemään vaivattomasti kiinni opintoihin, korkeakoulumaailmaan ja opiskelijaelämään.

Opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Pidempään opiskelleina tutorit jakavat kokemusta ja tietoa uusia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin, ja tutustuttavat uusia opiskelijoita toisiinsa, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään Jyväskylässä. Tutortoiminta on ympärivuotista, painottuen kuitenkin uusien opiskelijoiden saapumiseen eli syksyyn ja vuoden alkuun.

Tutorointi on edunvalvontaa parhaimmillaan ja kaikki tutorit ovatkin JAMKOn rekrytoimia ja kouluttamia. Uusille opiskelijoille osoitetaan omat tutorit heti opintojen alkaessa. Ellei näin ole sinun kohdallasi, ota yhteyttä JAMKOOn!

Tutoriltasi saat tukea esimerkiksi seuraavissa asioissa:
  • Ohjaus tukipalveluiden pariin
  • Pienryhmätoiminta ja ryhmäyttäminen
  • Opinnoissa käytettävät työkalut
  • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
  • Opiskelijaelämään ja –kulttuuriin sopeuttaminen
  • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut

Tutoroinnista JAMKOssa huolehtivat:

  • Tutorvastaava: tutor(a)jamko.fi
  • Kansainvälisen tutoroinnin vastaava: kvtutor(a)jamko.fi
  • Monimuototutoroinnin ja mentoroinnin vastaava: monimuoto(a)jamko.fi
  • Asiantuntija, ohjaus ja hyvinvointi: ohjaus(a)jamko.fi

Tutorina toimiminen

Tutorit edustavat kaikissa toimissaan opiskelijakuntaa. Tutorit toimivat tärkeänä linkkinä JAMKin ja uusien opiskelijoiden välillä. Opiskelijoiden ohjaaminen ja opastaminen on yhteydenpitoa opiskelijakunnan sekä opiskelijoiden välillä.

Työskennellessään tutorina, opiskelija kartuttaa työelämän arvostamia taitoja; johtamistaitoja, ongelmanratkaisukykyä, esiintymisvarmuutta, ajanhallintaa sekä valmiutta toimia erilaisten ihmisen kanssa vaihtelevissa tilanteissa. Kokemus hyödyttää merkittävästi myös työnhaussa ja tutorina toimivat saavat pyydettäessä tutortodistuksen, jota arvostetaan työelämässä. Tutorointi on myös opintojakso, joten se kerryttää mukavasti opintopisteitä!

Monia mahdollisuuksia

Tutortunteja voi kerryttää perustutoroinnin lisäksi vapaavalintaisilla tavoilla. Hyvinvointitutorit ohjaavat ja kannustavat kaikkia opiskelijoita liikunnan ja hyvinvoinnin pariin ja ovat mukana kehittämässä ja järjestämässä JAMKOn liikunta- ja hyvinvointitapahtumia.  Tutortunteja saat myös toimimalla JAMKOn tapahtumatiimeissä, jotka järjestävät JAMKOn opiskelijatapahtumat, illanvietot ja matkat. Tutorit ovat mukana järjestämässä vuoden suurinta tapahtumaa uusille opiskelijoille, eli Tursajaisia!

Markkinointitutorit edustavat JAMKia erilaisissa tapahtumissa ja oppilaitosvierailuilla. Erilaisia mahdollisuuksia tarjoavat opiskelijakunta sekä JAMKin markkinointikoordinaattorit.

Vertaistutorointi

Kuka muu kuin kokeneempi opiskelija eli vertaistutor olisi paras apu opiskelijaelämään orientoitumisessa? Vertaistutorit toimivat suomenkielisten koulutusohjelmien uusien tutkinto-opiskelijoiden apuna ja tukena varsinkin opintojen alussa. Vertaistutorit toimivat myös monimuoto-opiskelijoiden tukena.

Lue lisää

Degree-tutorointi

Degreetutorit ovat englanninkielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoita, jotka ovat omien tutkinto-ohjelmiensa opiskelijoiden tukena. He opastavat opiskelijan uusiin tapoihin, tekevät vieraan kaupungin tutummaksi ja auttavat tapaamaan uusia ihmisiä.

Lue lisää

Kansainvälinen tutorointi

Vaihto-opiskelijoiden vertaistutor eli KV-tutor on JAMKin tutkinto-opiskelija, joka huolehtii saapuvien vaihto-opiskelijoiden vertaisohjauksesta. KV-tutorit auttavat vaihto-opiskelijoita käytännön järjestelyiden sekä opintojen aloittamisen kanssa, yleensä jo paljon ennen vaihto-opiskelijan saapumista Suomeen.

Lue lisää

Mentorointi

Mistä saisi samanlaista vertaistukea ja kokemukseen perustuvaa apua kuin opintojen alussa? Mentorit ovat opiskelijoita, jotka ovat koulutettuja toimimaan vertaisohjaajina kun opinnot ovat jatkuneet ensimmäisestä vuodesta eteenpäin.

Lue lisää

Miten mukaan?

Tutoroinnin hyödyt opintonsa aloittaville opiskelijoille ovat suuret, mutta myös tutorin itsensä saama kokemus on korvaamatonta. JAMKO rekrytoi satoja tutoreita joka vuosi ja tutoriksi ryhtyminen on mahdollista jokaiselle opiskelijalle! Tutorhaku alkaa marraskuussa.

Lue lisää