Tutorointi

Vertaistuella opinnot käyntiin!

Jokainen opiskelija voi kohdata haasteita opintojensa alkuvaiheessa. Näitä mahdollisia haasteita ei pidä jännittää, sillä JAMKOn tutorit ovat apuna!

Tutorointi on vertaisohjausta, jossa opiskelija auttaa kanssaopiskelijaa. Tutortoiminnan tavoitteena on, että uudet opiskelijat pääsevät vaivattomasti kiinni opintoihinsa, korkeakoulumaailmaan ja opiskelijaelämään. 

Tutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Pidempään opiskelleina tutorit jakavat kokemusta ja tietoa uusia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin, ja tutustuttavat uusia opiskelijoita toisiinsa, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään Jyväskylässä. Tutortoiminta on ympärivuotista, painottuen kuitenkin uusien opiskelijoiden saapumiseen eli syksyyn ja vuoden alkuun. 

Tutorilta saa tukea esimerkiksi seuraavissa asioissa
  • Ohjaus tukipalveluiden pariin
  • Pienryhmätoiminta ja ryhmäyttäminen
  • Opinnoissa käytettävät työkalut
  • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
  • Opiskelijaelämään ja –kulttuuriin sopeuttaminen
  • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut

Kaikki Jamkissa toimivat tutorit ovat JAMKOn rekrytoimia sekä kouluttamia. Jokaisessa koulutusohjelmassa on omat asiansa osaavat, koulutetut tutorit, joten yleisien opiskeluun liittyvien asioiden lisäksi saat tutoreilta käytännön vinkkejä myös omaan koulutusohjelmaasi liittyvissä asioissa. Uudet opiskelijat kohtaavat tutorinsa opintojen alkuvaiheessa ja heidät tunnistaa vihreästä tutorpaidasta. Mikäli sinulla ei ole omaa tutoria ja kaipaat apua, ota yhteyttä JAMKOon!

Lisätietoja
  • Tutorvastaava: tutor(a)jamko.fi
  • Vaihto- ja degree-opiskelijoiden tutorvastaava: kvtutor(a)jamko.fi
  • Asiantuntija, ohjaus ja hyvinvointi: ohjaus(a)jamko.fi