Edustajistovaalit

JAMKOn korkein päättävin elin, Jamkin opiskelijoista koostuva edustajisto valitaan vuosittain marraskuisilla vaaleilla. Sinä JAMKOn jäsenenä voit äänestää ja päättää, kuka hoitaa sinun asioitasi opiskelijoiden edustajana Jamkissa. Edustajisto päättää mm. opiskelijakunnan jäsenmaksusta, hyväksyy toimintasuunnitelman ja JAMKOn isot linjaukset, mihin otamme opiskelijakuntana kantaa ja kuinka toimimme.

Ehdolleasettuminen ja vaalilistojen luominen edustajistoon alkaa tavallisesti elo-syyskuun taitteessa ja varsinaiset vaalit käydään marraskuun alkupuolella. Edustajiston työskentelykausi on yksi kalenterivuosi.

Keskusvaalilautakunta

Vuosittain vaihtuva keskusvaalilautakunta järjestää edustajistovaalit, vastaa vaaliohjesäännön tulkinnasta ja vahvistaa edustajiston vaalituloksen. Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Keskusvaalilautakunnan toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti.

Vuoden 2022 keskusvaalilautakunta on Juho Niemelä (puheenjohtaja), Maria Hurme (varapuheenjohtaja), jäsenet Vili Eskelinen, Nilla Selänniemi, Lauri Kujala.

Vaalien järjestämistä ohjaa JAMKOn vaaliohjesaantö

Lisätietoja
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi.

Sinäkö edustajistoon?

Edustajistossa toimiminen
 • ei viivästytä opintojasi tai vie paljon aikaasi. Edustajisto kokoontuu pari kertaa kaudessa, mutta voit tehdä aloitteita ja osallistua toimintaan esim. työryhmiin oman kiinnostuksen mukaan.
 • ei ole vaikeaa, sillä asiat valmistellaan ja esitellään edustajiston iltakoulussa ennen varsinaista kokousta. Sinä olet opiskelijana asiantuntija, ja mielipiteelläsi on vaikutusta.
Ehdolle asettuminen

Ehdolleasettuminen alkaa vaalikuulutuksella erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat JAMKOn jäseneksi liittyneet JAMKin opiskelijat. Ehdolle voi asettua täyttämällä ja lähettämällä sähköisen ehdolleasettumislomakkeen.

Kaikki tarvittavat lomakkeet ehdolle asettumiseen ja liiton tai renkaan muodostamiseen saa vaalisivuston lopusta ehdolleasettumisaikana.

Ehdokkaat voivat asettua ehdolle

sitoutumattomana tai muodostaa vaaliliiton ja/tai vaalirenkaan yhdessä muiden ehdokkaiden tai liittojen kanssa.

 

Vaaliliitto, vaalirengas ja vaaliyhteyshenkilön rooli

Vaaliliittoja voi virallisesti perustaa 2 vuorokautta ennen ehdolleasettumisen alkamista, mutta listan kerääminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin. Lista kannattaa ilmoittaa heti ehdolleasettumisen alkaessa, sillä silloin listan tiedot saadaan heti julkiseksi.

Vaaliliiton perustaja on liiton vaaliyhteyshenkilö, mutta hänen ei tarvitse olla itse ehdolla vaaleissa tai olla JAMKOn jäsen. Vaaliyhteyshenkilö toimittaa liiton perustamisasiakirjan, toimii viestinviejänä keskusvaalilautakunnan sekä ehdokkaiden välillä, välittää tietoa ehdokkaille ja toimii tukena vaalien ajan. Keskusvaalilautakunta tukee vaaliyhteyshenkilöitä tehtävässään.

Vaaliliitto on vähintään yhden ehdokkaan muodostama ryhmä, jonka saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaaliliittoon voi kuulua korkeintaan niin monta ehdokasta kuin vaalissa on valittavia (42). Vaaliliiton jäsenet opiskelevat usein samalla koulutusalalla tai omaavat samansuuntaisia mielipiteitä ja/tai ajatuksia.

Vaaliliiton perustamista varten tulee täyttää perustamisasiakirja, jonka yhteyshenkilö lähettää keskusvaalilautakunnalle.

Vaalirengas on

 • 1. kahden tai useamman vaaliliiton;
 • 2. yhden tai useamman vaaliliiton ja yhden tai useamman vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan muodostama ryhmä.

Vaalirenkaassa saadut äänet lasketaan ehdokkaiden hyväksi. Vaalirenkaaseen kuuluvien ehdokkaiden lukumäärä saa olla korkeintaan vaaleissa valittavien määrä (42). Myös vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä perustamisasiakirja.

Kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät sivun lopusta ennen ehdolleasettumisajan alkamista. 

Lisätietoja vaaliliiton tai vaalirenkaan perustamisesta keskusvaalilautakunnalta (keskuvaalilautakunta(a)jamko.fi) tai vaaliohjesäännöstä.

Äänestys

Äänioikeutettuja ovat JAMKOn jäsenet, jotka ovat suorittaneet JAMKOn jäsenmaksun.

Äänestys tapahtuu sähköisen äänestyslinkin kautta, joka lähetetään äänioikeutetulle siihen sähköpostiin, jonka hän on antanut opiskelijakunnalle jäseneksi liittymisen yhteydessä. 

Ketä äänestää?

VAALIPANEELIT

Vaalipaneeleissa ehdokkaita haastatellaan ajankohtaisista asioista ja he pääsevät kertomaan mielipiteensä päivänpolttaviin kysymyksiin JAMKOn toiminnasta ja opiskelijoiden asioista.

VAALIKONE

Vaalikoneella vertaat ehdokkaiden mielipiteitä JAMKOn ja JAMKin toiminnasta ja opiskelijoita koskettavista aiheista ja valitset omia asioitasi parhaiten ajavan ehdokkaan jota äänestää. Vaalikone antaa tulokset niistä ehdokkaista, jotka ovat vastanneet vaalikoneen kysymyksiin.

JAMKON VAALIKONE

Mikä ihmeen edari?

 • on opiskelijakunnan korkein päättävä elin.
 • koostuu täysin JAMKin opiskelijoista.
 • koostuu 21. jäsenestä ja heidän varajäsenistään.
 • toimintakausi on yksi kalenterivuosi.
 • virallinen kokouskieli on suomi, mutta toimintaan osallistuminen on mahdollista myös kansainvälisille opiskelijoille.

Mitä edari tekee?

Edustajisto
 • päättää kuinka paljon sinä maksat opiskelijakunnan jäsenyydestä ja opiskelijakortista.
 • hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion, joiden mukaan opiskelijakunta toimii.
 • päättää opiskelijakunnan isoista linjoista, julkisista mielipiteistä ja siitä mitä asioita opiskelijakunta edistää.
 • vaikuttaa koulutukseen, opiskelijoiden asioihin JAMKOssa, JAMKissa ja Jyväskylässä.
 • on opiskelijoiden äänenä erilaisissa JAMKin työryhmissä, kuten tutkintolautakunnassa, ravintolatoimikunnissa ja eettisessä toimikunnassa.
 • ajaa sinulle tärkeitä ja kaikkien opiskelijoiden asioita JAMKOn edustajistossa.

Edustajiston jäsen eli edaattori

 • on keskeisessä roolissa osana aktiivista opiskelijayhteisöä.
 • vaikuttaa koulutukseen, opiskelijoiden asioihin JAMKOssa, JAMKissa ja Jyväskylässä.
 • on opiskelijoiden äänenä erilaisissa JAMKin työryhmissä.
 • verkostoituu tärkeiden tulevaisuuden kontaktien kanssa.
 • saa arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta ja demokraattisesta päätöksen teosta.
 • saa asiantuntevaa koulutusta omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan JAMKO akatemiassa.

Lisää edustajiston toiminnasta

Vaalimateriaalit

SÄHKÖISET LOMAKKEET PÄIVITETÄÄN ENNEN EHDOLLEASETTUMISEN ALKAMISTA

 

Ehdolleasettumisasiakirja

Vaaliliitonperustamisasiakirja

Vaalirenkaanperustamisasiakirja

 

MUUT VAALIDOKUMENTIT

Vaaliohjesääntö

Vaalikuulutus

Tietosuojaseloste