Opiskelijan hyvinvointi

JAMKOn sosiaalipoliittinen edunvalvonta valvoo ja edistää opiskelijoiden kokoinaisvaltaiseen hyvinvointiin, kuten terveyteen ja opintososiaalisiin etuuksiin liittyviä asioita. Lisäksi sosiaalipoliittinen edunvalvonta valvoo esteettömyyden, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja eettisten periaatteiden toteutumista JAMKissa opiskelijan näkökulmasta.

Lisätietoja

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava, sopo(a)jamko.fi

Asuminen

Jyväskylä on suosittu opiskelijakaupunki, joten asunnon etsimisen suhteen kannattaa olla ajoissa liikkeellä, erityisesti ennen syksyä. Älä turhaan aseta liian tiukkoja kriteerejä ensimmäisen asunnon suhteen. Kunhan olet asettunut kaupunkiin, voit rauhassa etsiä itsellesi sopivan ratkaisun. Asuntoja voi löytyä internetin, vuokra-asuntovälittäjen, vakuutusyhtiöiden, pankkien, säätiöiden ja tuttavien kautta. Biotalousinstituutin opiskelijoiden kannattaa tiedustella vuokra-asuntoja Saarijärven kaupungin asuntopalveluista ja yksityisten vuokranantajien yhteystietoja Biotalousinstituutin opintotoimistosta.

Vuokra-asuntojen välittäjiä

Hyödyllisiä linkkejä

Tilapäismajoitus

JAMKO tukee Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestämää tilapäismajoitusta. Väliaikaista majoitusta järjestetään syksyllä 2017 kaupunkiin saapuville korkeakouluopiskelijoille (yliopisto & ammattikorkeakoulu), joilla ei ole asuntoa vielä opintojen alkaessa. Lue lisää

Opintotuki

Päätoimisena opiskelijana voit saada opintorahaa ja valtion lainantakausta. Lisäksi 1.8. alkaen voit saada yleistä asumistukea. 1.8.2017 Opintotuen määrässä ja tukikuukausissa tapahtuu muutoksia. Jos sinulle on jo myönnetty opintotuki jo aiemmin, Kela tarkistaa aiemmin myönnetyt opintotuet oikean suuruisiksi yleensä automaattisesti

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintorahaa voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Myös ulkomailla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada opintotukea tietyin ehdoin. Korkeakouluopinnoissa opintorahan määrään vaikuttaa se, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi ja kuinka laajaa tutkintoa suoritat.

Opintorahan myöntämisperusteina ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu ja taloudellisen tuen tarve. Opintoraha on veronalaista tuloa ja erikseen pankista haettava laina maksetaan takaisin opintojen päätyttyä. Opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle lainatakaus myönnetään automaattisesti ja opiskelija voi sopia lainasta valitsemansa pankin kanssa. Maksuhäiriö ei enää syyslukukaudesta 2017 alkaen estä opintolainan valtiontakauksen saamista.

Karkeasti arvioiden yksin vuokralla asuvan pienituloisen opiskelijan kuukausittaiset tuet muodostuvat noin 250 euron opintorahasta, 650 euron opintolainasta ja 275–405 euron asumistuesta hänen asuinkuntansa mukaan. Opintotuen ja asumistuen yhteismäärä on 1.8.2017 alkaen 1 175–1 305 e/kk. Arvioi omien tukiesi määrä.

Aiemmat opinnot vaikuttavat tukikuukausien määrään. Yksittäisen tutkinnon enimmäistukiaika riippuu sen laajuudesta ja opintojen aloittamislukuvuodesta. Lisäksi tuloraja määrittää kuinka paljon saat ansaita opintorahan lisäksi kalenterivuoden aikana. Vuositulot lasketaan bruttona eli tulona ennen veroja. Jos tulosi ylittävät tulorajan korkeintaan 220 eurolla, sinulta ei peritä tukea takaisin. Voit saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaasi. Vuositulorajaa voi korottaa palauttamalla tai peruuttamalla opintorahaa joiltain kuukausilta. Jos vuositulosi ylittävät opintotuen vuositulorajan, peru tai palauta loppuvuoden 2017 tukikuukausia eli kuukausia, joilta et saa asumislisää ja saat korkeakouluopiskelijana pienempää opintorahaa. Älä siis peru tai palauta alkuvuoden 2017 tukikuukausia.

Opintotuen saaminen ja jatkuminen edellyttää opiskelijalta opintojen etenemistä. Opiskelijan tulee suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Opiskelijan on myös suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana, että on oikeutettu opintotukeen kyseisen lukuvuoden aikana.

Lisätietoa opintorahasta, sen hakemisesta ja opintolainasta tästä

Tarkempia neuvoja saat JAMKin opintotukineuvojalta puh. 040 848 8605, irja.keralampi(a)jamk.fi

Yleinen asumistuki

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen ja Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien opintotuen asumislisät automaattisesti. Asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla sekä mm. kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Ulkomaalainen voi saada asumistukea, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan bruttotulot, asumismenot sekä muut asumisolosuhteet eli ruokakunnan koko sekä asuinkunta. Elokuusta 2017 alkaen opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa, mutta yleistä asumistukea ei lasketa tulona opintorahaa haettaessa. Opintolainan määrä ei vaikuta yleisen asumistukeen tulona. Yleinen asumistuki ei ole henkilökohtainen tuki, joten samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen.

Samaan ruokakuntaan katsotaan kuuluvaksi:

  • samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset
  • muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset
  • yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
  • erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat yhteisesti vastuussa koko asunnon vuokrasta. Alivuokralainen kuuluu eri ruokakuntaan kuin päävuokralainen, jos he eivät ole sukulaisia.

Yleinen asumistuki ei ole opinnoista riippuvainen tuki. Asumistuki maksetaan kuun ensimmäisenä päivänä myös niiltä kuukausilta, jolloin henkilö ei opiskele.

Kelan sivujen laskurilla voit arvioida tuen määrää, kerrotaan asumistuen tulorajat ja hyväksyttävät asumismenot.

Lue lisää Kelan sivuilta

Perustoimeentulotuki ja muut mahdolliset tukimuodot

Myös opiskelija voi saada perustoimeentulotukea, jos ei saa opintotukea. Kelan myöntämää perustoimeentulotukea voi saada henkilö, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Opiskelijan on ensin haettava opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta sekä yleistä asumistukea. Toimeentulotuella ei voi pidempiaikaisesti opiskella, vaan Kelasta ohjataan ensisijaisiin etuuksiin kuten työttömyysturvaan. Kesäajalla opiskelijan tulisi ensisijaisesti hakea kesätöitä tai opiskella. Jos työllistyminen, kesäopintotuki tai muu toimeentulo ei ole mahdollista, voit saada perustoimeentulotukea. Lisätietoja: http://www.kela.fi/toimeentulotuki

Jos sairastut

Sairauden pitkittyessä on kannattaa keskeyttää opintotuki ja hakea sairauspäivärahaa, joka ei kuluta opiskelijan rajallisia opintotukikuukausia. Pitkäaikaisella tarkoitetaan yli 2 kk kestävää sairaslomaa. Tuolloin opiskelija voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Jos olet saanut opintorahaa sairastumistasi edeltäneiden 4 kuukauden aikana (yksikin kuukausi riittää), sairauspäivärahasi on aina vähintään samansuuruinen kuin opintorahasi.  Päivärahaa haetaan Kelan paikallistoimistosta lomakkeella tai Kelan nettisivuilla. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus ja muut mahdolliset selvitykset. Lue lisää

Sinun on myös mahdollista opiskella pienimuotoisesti ollessasi jo toipumassa sairauspäivärahan aikana:

  • 24 opintopistettä lukuvuodessa
  • 12 opintopistettä lukukaudessa
  • 3 opintopistettä kuukaudessa.

Keskustele kuitenkin ensin lääkärisi kanssa asiasta. Myös opettajatutorisi on hyvä tietää, että opiskelet kevyemmin. Muista myös, että olet hoitanut myös läsnäoloilmoittautumisen ko lukukaudelle, mikäli katsotte sen lääkärisi kanssa edistävän toipumista. Katso lisätietoja Kelan sivuilta.

Terveydenhuolto

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuolto koskee maanantaista perjantaihin kaikkia opiskelijoita kotikunnasta riippumatta. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito (terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisyasioiden hoito jne.), sairaanhoito, mielenterveystyö ja opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajalta. Psykologin sekä fysio-, ravitsemus- ja puheterapeutin palveluista saa tietoa terveydenhoitajalta. Lue lisää

Hammashoito

Hammashoitoa Jyväskylässä kirjoilla oleva opiskelija saa oman asuinalueensa hammashoitolassa. Ulkokuntalaiset opiskelijat saavat kiireellistä ensiapua opiskelupaikkakunnan terveyskeskuksessa. Hoitopaikkana on oman asuinalueen hammashoitola. Lue lisää.

Saarijärven opiskelijaterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollosta ja hammashuollosta Saarijärvellä vastaa Perusturvaliikelaitos Saarikka Saarijärven terveysasemalla. Opiskelija voi käyttää kaikkia perusterveydenhuollon palveluita, esim. lääkärin ja psykologin palvelut, neuvola, fysioterapia ja hammashuolto. Lisätietoja www.saarikka.fi.

Terveydenhoitajalla on ilman ajanvarausta toimiva vastaanotto myös Tarvaalan kampuksella. Lue lisää.

Sisäilma

Puhdas ja terve opiskelu- ja työympäristö on jokaisen perusoikeus. Jos opiskelija kokee sisäilmaongelmia, hänen tulee olla yhteydessä omaan koulutuspäällikköön ja opiskelijaterveydenhoitoon.

Lisätietoja

Perheelliset opiskelijat

Opiskelun ja perhe-elämän tukena on Perheellisen opiskelijoiden opas. Oppaasta löydät hyviä neuvoja kuinka sovittaa lastenhoito, opiskelu ja ehkä osa-aikatyökin yhteen. Millaisia vaihtoehtoja ja oikeuksia sinulla on perheellisenä opiskelijana, kuinka käytännöt opintojen suorittamisen suhteen sujuvat, millaisia palveluita perheellinen opiskelija voi hyödyntää? Oppaan takana ovat Väestöliitto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

Perheellisten opiskelijoiden opas

Lisää vinkkejä myös Väestöliiton sivulta

Esteettömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

JAMKO tukee yhdenvertaista, tasa-arvoista ja esteetöntä opiskeluympäristöä! Opintosi voivat edistyä suunnitellusti, vaikka sinulla olisi oppimisvaikeus, sairaus tai vamma, erilainen kieli- ja kulttuuritausta tai muita opiskeluun mahdollisesti vaikuttavia asioita. Jos tarvitset tukea tai erityisjärjestelyjä opintojesi aikana, ota ensin yhteys yksikkösi opintojen ohjaajaan. Myönnetty tuki voi olla esimerkiksi lisäaika tenttiin, oppimistehtävien vaihtoehtoiset suoritustavat, verkko-opinnot, kielellisten taitojen lisäopinnot, tulkkipalvelut ja erilaiset oppimista tukevat apuvälineet.

Opetuksen laadun tulee olla yhdenvertaista ja tasa-arvoista sukupuolesta, kieli- tai kulttuuritaustasta tai fyysisestä ominaisuudesta riippumatta. Opettajien tulee kannustaa ja huomioida opiskelijoita tasa-arvoisesti, opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada ohjausta ja epäkohtiin tulee puuttua tasapuolisesti.

Jos koet tulleesi kohdelluksi epäasiallisesti, kannattaa asia ottaa reilusti esille asianosaisen kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä JAMKOn häirintäyhdyshenkilöön tai JAMKOn edunvalvontaan.

Häirintäyhdyshenkilö

Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta.

Häirintä voi olla esimerkiksi syrjintää, epätasa-arvoista kohtelua esim. arvioinneissa, poissulkemista, silmätikuksi ottamista, uhkailua tai sanallista tai fyysistä käyttäytymistä, joka on kohteeksi joutuneesta halventavaa, loukkaavaa tai ahdistavaa. Häirintä voi liittyä sukupuoleen, ikään, mielipiteeseen, etnisyyteen tai kulttuuritaustaan taustaan, vammaan, ulkonäköön, uskontoon tai sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Ahdistelu ja seksuaalinen häirintä voivat ilmetä esimerkiksi sukupuolisesti vihjailevina eleinä, kaksimielisinä puheina tai vitseinä, seksuaalissävytteisinä vihjailuina, sukupuolta tai ulkonäköä koskevina huomautuksina, fyysisenä kosketteluna tai ehdotuksina tai vaatimuksina, jotka liittyvät seksuaaliseen kanssakäymiseen. Mitään näistä ei tule sietää, ja myös koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus ehkäistä yhdenvertaisuuslain vastaista toimintaa.

Jos joudut häirinnän kohteeksi, ota yhteyttä opiskelijakuntaan. JAMKO on nimennyt erityisen häirintäyhdyshenkilön, johon opiskelijat voivat ottaa yhteyttä mahdollisissa häirintätilanteissa. Kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa. Häirintäyhdyshenkilö toimii ehdottoman luottamuksellisesti ja aina opiskelijan luvalla. Häirintäyhdyshenkilö kuuntelee ja auttaa eteenpäin hankalassa tilanteessa, mutta häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, joka ratkaisee asian. Häirintäyhdyshenkilö toimii halutessasi tukena asian selvittämisessä.

Jos koet syrjintää, ahdistelua tai uhkailua, ota rohkeasti yhteyttä: hairinta(at)jamko.fi.

Nyyti ry

Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja web_nyyriry-logo-n-versio-rgbelämänhallintaa. Nyytin yhteisöllinen ja monipuolinen toiminta lähtee opiskelijoiden tarpeista ja elämäntilanteista. Mikään aihe ei ole liian pieni tai suuri yhteydenotolle.

Nyytin tarina rekisteröitynä yhdistyksenä alkoi Opiskelijoiden mielenterveys- ja yhteisöasumiskokeilu -projektista 1984. Siitä lähtien Nyyti on tarjonnut apua tuhansille opiskelijoille.

Nyyti ry:n kotisivut

JAMKin toiminnot hyvinvoinnin tukena

Opintojen ohjaajat ja opettajatutorit

Opintojen ohjauksen päätavoitteina ovat sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittäminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Opiskelun aikana opiskelijalla on oikeus saada tukea tutoropettajalta ja opintojen ohjaajalta myös erilaisissa haasteellisissa tilanteissa kuten motivaatioon, ajanhallintaan sekä jaksamiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi tutoropettaja ja opintojen ohjaaja tukevat opiskelijan omien opintotavoitteiden asettamista ja seurantaa tilanteissa, joissa hänen oppimisvalmiutensa edellyttävät yksilöllisempää tukimuotojen ja –palveluiden järjestelyä. Lisätietoja.

Opintopsykologi

Opintopsykologi ohjaa ja tukee JAMKin opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa. Yhteydenoton syinä voivat olla esimerkiksi jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kuormittava elämäntilanne. Palvelun tarkoituksena on täydentää opettajatutoreiden ja opintojen ohjaajien tarjoamaa ohjausta. Opintopsykologi toimii tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa. Tavoitteena on tarjota tukiverkosto, josta opiskelijat löytävät omaa opiskeluaan tukevat palvelut. Palvelu on opiskelijoille maksuton.

Lisätietoja

Oppilaitospappi

Oppilaitospapit ovat mukana opiskelussasi. Voit keskustella mieltä painavista asioista: jaksamisesta, läheisen kuolemaan liittyvistä tunteista, ihmissuhteiden mutkista ja elämänkatsomuksestasi. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Yhteystiedot ja vastaanottoajat

Kirjaston palvelut

JAMKilla on omat kirjastopalvelut joka kampuksella. Opiskelijakorttisi voidaan aktivoida toimimaan kirjastokorttina! Voit lainata kirjoja miltä tahansa kampukselta ja palauttaa kirjat mihin vain. Lisäksi kirjasto tarjoaa opiskelua tukevia maksuttomia koulutuksia. Lisätietoja ja aukioloajat löydät JAMKin kirjaston sivuilta.

 

muut opiskelua tukEVat palveluT

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailua järjestetään kaikilla JAMKin kampuksilla. Opiskelijakortillasi saat opiskelijahintaisen lounaan, joka maksaa arkipäivinä opiskelijaravintolassa noin 2,60 – 4,50 euroa riippuen ateriavaihtoehdosta. Ateriatukeen ovat oikeutettuja ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Alennuksen saa kaikista opiskelijaravintoloista, myös yliopistolta. JAMKOn opiskelijakortti takaa alennuksen kaikissa opiskelijaruokaloissa. JAMKin ruokaloiden aukioloajat ja ruokalistat.

Muita opiskelijahintaisia lounasravintoloita ja kahviota: