Opiskelijan hyvinvointi

JAMKOn sosiaalipoliittinen edunvalvonta valvoo ja edistää opiskelijoiden kokoinaisvaltaiseen hyvinvointiin, kuten terveyteen ja opintososiaalisiin etuuksiin liittyviä asioita. Lisäksi sosiaalipoliittinen edunvalvonta valvoo esteettömyyden, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja eettisten periaatteiden toteutumista JAMKissa opiskelijan näkökulmasta.

Lisätietoja

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava, sopo(a)jamko.fi

Asuminen

Jyväskylä on suosittu opiskelijakaupunki, joten asunnon etsimisen suhteen kannattaa olla ajoissa liikkeellä, erityisesti ennen syksyä. Älä turhaan aseta liian tiukkoja kriteerejä ensimmäisen asunnon suhteen. Kunhan olet asettunut kaupunkiin, voit rauhassa etsiä itsellesi sopivan ratkaisun. Asuntoja voi löytyä internetin, vuokra-asuntovälittäjen, vakuutusyhtiöiden, pankkien, säätiöiden ja tuttavien kautta. Biotalousinstituutin opiskelijoiden kannattaa tiedustella vuokra-asuntoja Saarijärven kaupungin asuntopalveluista ja yksityisten vuokranantajien yhteystietoja Biotalousinstituutin opintotoimistosta.

Vuokra-asuntojen välittäjiä

Hyödyllisiä linkkejä

Opintotuki

Päätoimisena opiskelijana voit saada opintorahaa ja valtion lainantakausta. Lisäksi voit saada yleistä asumistukea.

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintorahaa voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Myös ulkomailla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada opintotukea tietyin ehdoin. Korkeakouluopinnoissa opintorahan määrään vaikuttaa se, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi ja kuinka laajaa tutkintoa suoritat.

Opintorahan myöntämisperusteina ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu ja taloudellisen tuen tarve. Opintoraha on veronalaista tuloa ja erikseen pankista haettava laina maksetaan takaisin opintojen päätyttyä. Opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle lainatakaus myönnetään automaattisesti ja opiskelija voi sopia lainasta valitsemansa pankin kanssa. Maksuhäiriö ei välttämättä estä opintolainan valtiontakauksen saamista.

Karkeasti arvioiden yksin vuokralla asuvan pienituloisen opiskelijan kuukausittaiset tuet muodostuvat noin 250 euron opintorahasta, 650 euron opintolainasta ja 275–405 euron asumistuesta hänen asuinkuntansa mukaan. Opintotuen ja asumistuen yhteismäärä on 1.8.2017 alkaen 1 175–1 305 e/kk. Arvioi omien tukiesi määrä.

Aiemmat opinnot vaikuttavat tukikuukausien määrään. Yksittäisen tutkinnon enimmäistukiaika riippuu sen laajuudesta ja opintojen aloittamislukuvuodesta. Lisäksi tuloraja määrittää kuinka paljon saat ansaita opintorahan lisäksi kalenterivuoden aikana. Vuositulot lasketaan bruttona eli tulona ennen veroja. Jos tulosi ylittävät tulorajan korkeintaan 220 eurolla, sinulta ei peritä tukea takaisin. Voit saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaasi. Vuositulorajaa voi korottaa palauttamalla tai peruuttamalla opintorahaa joiltain kuukausilta.

Opintotuen saaminen ja jatkuminen edellyttää opiskelijalta opintojen etenemistä. Opiskelijan tulee suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Opiskelijan on myös suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana, että on oikeutettu opintotukeen kyseisen lukuvuoden aikana.

Lisätietoa opintorahasta, sen hakemisesta ja opintolainasta.

 

Yleinen asumistuki

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Opintotuen asumislisä puolestaan kuuluu ulkomailla opiskeleville sekä mm. kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Ulkomaalainen voi saada asumistukea, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan bruttotulot, asumismenot sekä muut asumisolosuhteet eli ruokakunnan koko sekä asuinkunta. Opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa, mutta yleistä asumistukea ei lasketa tulona opintorahaa haettaessa. Opintolainan määrä ei vaikuta yleisen asumistukeen tulona. Yleinen asumistuki ei ole henkilökohtainen tuki, joten samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen.

Samaan ruokakuntaan katsotaan kuuluvaksi:

 • samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset
 • muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset
 • yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
 • erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat yhteisesti vastuussa koko asunnon vuokrasta. Alivuokralainen kuuluu eri ruokakuntaan kuin päävuokralainen, jos he eivät ole sukulaisia.

Yleinen asumistuki ei ole opinnoista riippuvainen tuki. Asumistuki maksetaan kuun ensimmäisenä päivänä myös niiltä kuukausilta, jolloin henkilö ei opiskele.

Kelan sivujen laskurilla voit arvioida tuen määrää, kerrotaan asumistuen tulorajat ja hyväksyttävät asumismenot.

Lisää yleisestä asumistuesta ja sen hakemisesta Kelan sivuilta

Perustoimeentulotuki ja muut mahdolliset tukimuodot

Kelan myöntämää perustoimeentulotukea voi saada henkilö, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Opiskelija voi saada perustoimeentulotukea, mutta vain vasta kun muut opiskelijoille tarkoiteut tuet on kartoitettu.  Opiskelijan on ensin haettava opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta sekä yleistä asumistukea. Toimeentulotuella ei voi pidempiaikaisesti opiskella, vaan Kelasta ohjataan ensisijaisiin etuuksiin kuten työttömyysturvaan. Kesäajalla opiskelijan tulisi ensisijaisesti hakea kesätöitä tai opiskella. Jos työllistyminen, kesäopintotuki tai muu toimeentulo ei ole mahdollista, olet mahdollisesti oikeutettu  perustoimeentulotukeen. Lisää perustoimeentulotuesta.

Jos sairastut

Sairauden pitkittyessä on kannattaa keskeyttää opintotuki ja hakea sairauspäivärahaa, joka ei kuluta opiskelijan rajallisia opintotukikuukausia. Pitkäaikaisella tarkoitetaan yli 2 kk kestävää sairaslomaa. Tuolloin opiskelija voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Jos olet saanut opintorahaa sairastumistasi edeltäneiden 4 kuukauden aikana (yksikin kuukausi riittää), sairauspäivärahasi on aina vähintään samansuuruinen kuin opintorahasi. Lue lisää opiskelijan sairauspäivärahasta

Toipumisaikana sinun on mahdollista opiskella pienimuotoisesti. Keskustele kuitenkin ensin lääkärisi kanssa asiasta, edistääkö opiskelu toipumistasi. Myös opettajatutorisi on hyvä tietää, jos opiskelet kevyemmin. Muista hoitaa läsnäoloilmoittautumisen ko lukukaudelle.

Saadessasi sairauspäivärahaa sinun on mahdollista opiskella

 • 24 opintopistettä lukuvuodessa
 • 12 opintopistettä lukukaudessa
 • 3 opintopistettä kuukaudessa.

Terveydenhuolto

Korkeakouluopiskelijan opiskeluterveydenhuolto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa 1.1.2021 alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.
YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat

 • ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

YTHS:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm.:

 • Perusterveydenhuollon palvelut
 • Suun terveydenhuolto
 • Terveystarkastukset
 • Mielenterveyspalvelut
 • Seksuaaliterveyden edistäminen
 • Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
 • Rokotukset
 • Etäpalvelut

YTHS:n lääkäri voi myös kirjoittaa lähetteen erikoissairaanhoitoon hakeutumista varten. YTHS:n henkilökunta opastaa aina opiskelijan tarvittavien palveluiden pariin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta tai JAMKOn YTHS-sivulta.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen

Vuodesta 2021 alkaen YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Ensimmäisen kerran terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa. Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on Kelan verkkosivuilla.

YTHS:n palvelupisteet

Opiskelijat voivat tarvittaessa asioida missä tahansa YTHS:n omassa palvelupisteessä opiskelupaikkakunnasta tai kotipaikkakunnasta riippumatta. Yhteistyökumppaneiden palvelupisteissä asioivat vain kyseisellä paikkakunnalla opiskelevat. Jyväskylän toimipiste sijaitsee osoitteessa Puistokatu 4.

Lisäksi voit käyttää monipuolisia sähköisiä palveluja tilanteesi ja tarpeesi mukaan.

YTHS:n palveluverkkoon voit tutustua täällä.

 

Sisäilma

Puhdas ja terve opiskelu- ja työympäristö on jokaisen perusoikeus. JAMKissa on sisäilmatyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja valvoo JAMKin kampusten oloja. Jos opiskelija kokee sisäilmaongelmia, hänen tulee olla yhteydessä omaan koulutuspäällikköön ja opiskelijaterveydenhoitoon.

Tutustu sisäilma-asioihin JAMKin intrassa. (käyttäjätunnuksellinen)

Perheelliset opiskelijat

Opiskelun ja perhe-elämän tukena on Perheellisen opiskelijoiden opas. Oppaasta löydät hyviä neuvoja kuinka sovittaa lastenhoito, opiskelu ja ehkä osa-aikatyökin yhteen. Millaisia vaihtoehtoja ja oikeuksia sinulla on perheellisenä opiskelijana, kuinka käytännöt opintojen suorittamisen suhteen sujuvat, millaisia palveluita perheellinen opiskelija voi hyödyntää? Oppaan takana ovat Väestöliitto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

Perheellisten opiskelijoiden opas

 

Esteettömyys ja yhdenvertaisuus

JAMKO tukee yhdenvertaista, tasa-arvoista ja esteetöntä opiskeluympäristöä! Opintosi voivat edistyä suunnitellusti, vaikka sinulla olisi oppimisvaikeus, sairaus tai vamma, erilainen kieli- ja kulttuuritausta tai muita opiskeluun mahdollisesti vaikuttavia asioita. Jos tarvitset tukea tai erityisjärjestelyjä opintojesi aikana, ota ensin yhteys yksikkösi opintojen ohjaajaan. Myönnetty tuki voi olla esimerkiksi lisäaika tenttiin, oppimistehtävien vaihtoehtoiset suoritustavat, verkko-opinnot, kielellisten taitojen lisäopinnot, tulkkipalvelut ja erilaiset oppimista tukevat apuvälineet.

Opetuksen laadun tulee olla yhdenvertaista ja tasa-arvoista sukupuolesta, kieli- tai kulttuuritaustasta tai fyysisestä ominaisuudesta riippumatta. Opettajien tulee kannustaa ja huomioida opiskelijoita tasa-arvoisesti, opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada ohjausta ja epäkohtiin tulee puuttua tasapuolisesti.

Jos koet tulleesi kohdelluksi epäasiallisesti, kannattaa asia ottaa reilusti esille asianosaisen kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä JAMKOn häirintäyhdyshenkilöön tai JAMKOn edunvalvontaan.

Lainsäädäntö soveltumattomuustilanteissa

SORA-lainsäädännön tarkoituksena on ohjata toimintaa sellaisissa tilanteissa, joissa epäillään henkilön olevan soveltumaton alalle jo hakuvaiheessa tai opintojen aikana. SORA turvaa myös hakijan tai opiskelijan oikeuksia ja yhdenvertaisuutta opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Osa koskee JAMKissa vain sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijoita ja ammatillisia opettajaopintoja, jotkut lain osat, kuten huumetestaukseen tai väkivaltatilanteisiin liittyvät toimet, koskevat kaikkia opiskelijoita. Lue lisää käytänteistä soveltumattomuusasioissa. 

Häirintäyhdyshenkilö

Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta.

Häirintä voi olla esimerkiksi syrjintää, epätasa-arvoista kohtelua esim. arvioinneissa, poissulkemista, silmätikuksi ottamista, uhkailua tai sanallista tai fyysistä käyttäytymistä, joka on kohteeksi joutuneesta halventavaa, loukkaavaa tai ahdistavaa. Häirintä voi liittyä sukupuoleen, ikään, mielipiteeseen, etnisyyteen tai kulttuuritaustaan taustaan, vammaan, ulkonäköön, uskontoon tai sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Ahdistelu ja seksuaalinen häirintä voivat ilmetä esimerkiksi sukupuolisesti vihjailevina eleinä, kaksimielisinä puheina tai vitseinä, seksuaalissävytteisinä vihjailuina, sukupuolta tai ulkonäköä koskevina huomautuksina, fyysisenä kosketteluna tai ehdotuksina tai vaatimuksina, jotka liittyvät seksuaaliseen kanssakäymiseen. Mitään näistä ei tule sietää, ja myös koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus ehkäistä yhdenvertaisuuslain vastaista toimintaa.

Jos joudut epäasiallisen kohtelun kohteeksi, kannattaa heti ilmaista, että tilanne ei tunnu hyvältä tai sopivalta. Jos asia ei etene osapuolten välisellä keskustelulla tai tilanteeseen tulee ristiriitoja, opiskelija voi ottaa yhteyttä opiskelijakuntaan. JAMKO on nimennyt häirintäyhdyshenkilön, johon opiskelijat voivat ottaa yhteyttä mahdollisissa häirintätilanteissa. Häirintäyhdyshenkilö voi myös toimia neuvonantajana esimerkiksi opiskelijalle, tutorille tai koulutusalajärjestölle, joka on havainnut opiskelijatovereittensa joukossa häirintää, syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua, mutta ei ole joutunut itse sen kohteeksi.

Kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa. Häirintäyhdyshenkilö toimii ehdottoman luottamuksellisesti ja aina opiskelijan luvalla. Häirintäyhdyshenkilö kuuntelee ja auttaa eteenpäin hankalassa tilanteessa, mutta häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, joka ratkaisee asian. Häirintäyhdyshenkilö toimii halutessasi tukena asian selvittämisessä.

Jos koet syrjintää, ahdistelua tai uhkailua, ota rohkeasti yhteyttä: hairinta(at)jamko.fi.

Ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön

Jenni Laitiainen
Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta, häirintäyhdyshenkilö

p. 045 2078110
e-mail: hairinta(a)jamko.fi

Nyyti ry

Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja web_nyyriry-logo-n-versio-rgbelämänhallintaa. Nyytin yhteisöllinen ja monipuolinen toiminta lähtee opiskelijoiden tarpeista ja elämäntilanteista. Mikään aihe ei ole liian pieni tai suuri yhteydenotolle. Nyyti tarjoaa tietoa, vertaistukea ja mm. voit osallistua myös vapaaehtoisena.

Nyytin tarina rekisteröitynä yhdistyksenä alkoi Opiskelijoiden mielenterveys- ja yhteisöasumiskokeilu -projektista 1984. Siitä lähtien Nyyti on tarjonnut apua tuhansille opiskelijoille.

Nyyti ry:n kotisivut

JAMKin toiminnot hyvinvoinnin tukena

Opintojen ohjaajat ja opettajatutorit

Opintojen ohjauksen päätavoitteina ovat sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittäminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Opiskelun aikana opiskelijalla on oikeus saada tukea tutoropettajalta ja opintojen ohjaajalta myös erilaisissa haasteellisissa tilanteissa kuten motivaatioon, ajanhallintaan sekä jaksamiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi tutoropettaja ja opintojen ohjaaja tukevat opiskelijan omien opintotavoitteiden asettamista ja seurantaa tilanteissa, joissa hänen oppimisvalmiutensa edellyttävät yksilöllisempää tukimuotojen ja –palveluiden järjestelyä. Lisätietoja ohjauksesta.

Opintopsykologi

Opintopsykologi ohjaa ja tukee JAMKin opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa. Yhteydenoton syinä voivat olla esimerkiksi jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kuormittava elämäntilanne. Palvelun tarkoituksena on täydentää opettajatutoreiden ja opintojen ohjaajien tarjoamaa ohjausta. Opintopsykologi toimii tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa. Tavoitteena on tarjota tukiverkosto, josta opiskelijat löytävät omaa opiskeluaan tukevat palvelut. Palvelu on opiskelijoille maksuton.

Oppilaitospappi

Oppilaitospapit ovat mukana opiskelussasi. Voit keskustella mieltä painavista asioista: jaksamisesta, läheisen kuolemaan liittyvistä tunteista, ihmissuhteiden mutkista ja elämänkatsomuksestasi. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kirjaston palvelut

JAMKilla on omat kirjastopalvelut joka kampuksella. Opiskelijakorttisi voidaan aktivoida toimimaan kirjastokorttina! Voit lainata kirjoja miltä tahansa kampukselta ja palauttaa kirjat mihin vain. Lisäksi kirjasto tarjoaa opiskelua tukevia maksuttomia koulutuksia.

Lisätietoa korkeakoulun tuen palveluista ja tahoista joihin ottaa tarvittaessa yhteyttä..

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailua järjestetään kaikilla JAMKin kampuksilla. Opiskelijakortillasi saat opiskelijahintaisen lounaan, joka maksaa arkipäivinä opiskelijaravintolassa noin 2,60 – 4,50 euroa riippuen ateriavaihtoehdosta. Ateriatukeen ovat oikeutettuja ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Alennuksen saa kaikista opiskelijaravintoloista, myös yliopistolta. JAMKOn opiskelijakortti takaa alennuksen kaikissa opiskelijaruokaloissa.

Lisätietoa opiskelijaruokailusta. 

Muita opiskelijahintaisia lounasravintoloita ja kahviota: