Mentorointi

Mentoroinnista tukea opintoihin ja hyvinvointiin

Siinä missä tutorit ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden apuna, auttavat mentorit opiskelijoita ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Mentorit auttavat kanssaopiskelijoitaan oman kokemuksensa sekä saamansa koulutuksen kautta ohjaten opintojen etenemisessä sekä kouluun ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Mentorit ovat toimineet jo tutoreina ja ovat tavallisesti hieman pidemmällä opinnoissaan. He osaavat kertoa vinkkejä esimerkiksi opintosuorituksiin, opiskelijan arkeen tai hyvinvointiin liittyen. Mentorit myös tuntevat JAMKin ohjausjärjestelmän ja osaavat tarvittaessa ohjata opiskelijan jatko-ohjauksen ja muiden JAMKin tukipalveluiden pariin. Tutoroinnista poiketen mentoreilla ei ole alakohtaisia pienryhmiä, vaan he tapaavat ja ohjaavat opiskelijoita yli alarajojen.

Yhteydenottoihin vastaamisen ja vertausohjauksen lisäksi mentorit ovat mukana esimerkiksi HyPe -tiimin tapaamisissa ja kahvituksissa tapaamassa opiskelijoita yhdessä opojen, opintopsykologien ja oppilaitospapin kanssa. Mentorit tekevät myös yhteistyötä tutorsektorin kanssa, esimerkiksi osallistumalla tutorhaastatteluiden pitämiseen sekä tutoreiden ohjaustapaamisiin ohjaajan työparina. Lisäksi mentorit voivat halutessaan avustaa tutoreita tapahtumien suunnittelussa sekä osallistua opiskelijayhteisöllisyyttä edistäviin tapahtumiin mentorin roolissa.

Mentoroinnista vastaava hallituksen jäsen
mentorointi(a)jamko.fi

JAMKOn ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija
ohjaus(a)jamko.fi,
+358 50 5166916

Tutustu mentoreihin

Tavoitat kaikki mentorit sähköpostitse osoitteesta mentorit@jamko.fi, mutta tarkemmat yhteystiedot löydät Jamkin intrasta. 

Tutustu mentoreihin tästä