Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (JAMKO) toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijassa henkilön antamaan suostumukseen liittyen jäsenyyteen, opiskelijaedustajana tai aktiivina toimimiseen tai asiakkuuteen JAMKOn omistamassa Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:ssä (esim. survival kit, opinnäytetöiden kansitus). Henkilötietoja käytetään esimerkiksi jäsenyyden hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä jäsenviestintään. JAMKO kiinnittää erityistä huomiota jäsenten, asiakkaiden ja aktiivien yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa jäseniltä, asiakkailta ja aktiiveilta itseltään. Lisäksi henkilötietoja (osoite jne.) saadaan AMK:n järjestelmästä opiskelijajäsenen suostumuksella, jonka hän antaa JAMKin järjestelmässä. JAMKO voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta JAMKOn ulkopuolelle.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen JAMKO, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja opiskelijanumero, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset kirjallisena JAMKO, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteesta. Mikäli epäilet epäselvyyksiä tietojen käytössä kohdallasi, voit olla yhteydessä JAMKOn tietosuojavastaavaan: Vellu Taskilaan (vellu.taskila(a)samok.fi, puh. 050 389 1013)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO sitoutuu noudattamaan 25.5.2018 sitovaksi muuttuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@jamko.fi
044 3211600