Hallitus 2024

Hallituksen puheenjohtaja

Annu Suvilehto
puheenjohtaja(a)jamko.fi
+358 44 3211 500

Puheenjohtaja vastaa JAMKOn edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta, huolehtii JAMKOn toimintasuunnitelman ja strategian toteuttamisesta ja edunvalvontatiimin toiminnasta. Hän johtaa ja koordinoi koko hallituksen toimintaa ja tukee henkilöstön työtä. Puheenjohtaja tekee tiiviisti töitä varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa ja on toiminnanjohtajan lähiesihenkilö. Päivittäin työpöydällä ovat erilaiset hallinto- ja talousasiat sekä jatkuvan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Puheenjohtaja edustaa opiskelijoita monenlaisissa työryhmissä ja Jamkin toimielimissä. Hän tekee myös tiiviisti yhteistyötä mm. JYYn, SAMOKin ja muiden opiskelijakuntien kanssa.

Hallituksen varapuheenjohtaja

Andrea Guermas
varapuheenjohtaja(a)jamko.fi
+358 41 727 4571

Varapuheenjohtaja työskentelee JAMKOn palveluiden, näkyvyyden, yhteistyön ja tapahtumien kehittämisen parissa. Hän toimii palveluprosessitiimin esihenkilönä, suunnittelee sen toimintaa, ohjaa ja tukee tiimin jäseniä. Varapuheenjohtaja osallistuu myös suurten tapahtumien järjestämiseen ja tekee yhteistyötä tapahtumakumppaneiden kanssa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, varapuheenjohtaja toimii hänen sijaisenaan. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluvat myös erilaiset JAMKOn sisäiset tapahtumat ja yhteistyö koulutusalajärjestöjen kanssa.

Koulutuspolitiikka

Maria Matilainen
kopo(a)jamko.fi

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo on osa edunvalvontatiimiä, huolehtii ammattikorkeakoulun koulutuksen laatuun ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Työhön kuuluu osallistuminen erilaisiin Jamkin koulutuksen kehittämiseen ja laatuun liittyviin työryhmiin. Koulutuspoliittinen vastaava hoitaa opiskelijoiden opintoihin ja koulutukseen liittyviä yhteydenottoja (arvosanojen puuttuminen, palaute ja kysymykset koulutuksen järjestämisestä jne.). Hän seuraa ja tiedottaa korkeakoulukentän ajankohtaisista asioista, jotka vaikuttavat opiskelijoiden opintoihin. JAMKOn koulutuspoliittinen ja sosiaalipoliittinen vastaava tekevät yhteistyötä ja esim. Jupinaviikkoja järjestetään yhdessä. Työtä tukevat viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija sekä ohjauksen ja  hyvinvoinnin asiantuntija.

Sosiaalipolitiikka

Essi Pirttivaara
sopo(a)jamko.fi

JAMKOn sopo on osa edunvalvontaprosessin tiimiä ja huolehtii opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä teemoista, kuten toimeentulosta, terveydenhuollosta, jaksamisesta ja tasa-arvosta ammattikorkeakoulussa. Tehtävään kuuluu myös vastaaminen opiskelijoiden yhteydenottoihin ja kysymyksiin näistä aiheista. Sosiaalipoliittinen vastaava seuraa, edistää ja kehittää sosiaalipoliittista edunvalvontaa ja vaikuttamista eri työryhmissä. Hän tekee yhteistyötä Jamkin ohjaushenkilöstön kanssa, osallistuu opiskeluhyvinvointityöryhmän HyPe-tiimiin ja Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmään. Sosiaalipoliittinen vastaava seuraa aktiivisesti mm. YTHS:n toimintaa ja Kelan ajankohtaisia asioita ja tiedottaa niistä opiskelijoille. JAMKOn koulutuspoliittinen ja sosiaalipoliittinen vastaava tekevät yhteistyötä ja esim. Jupinaviikkoja järjestetään yhdessä. Työtä tukevat viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija sekä ohjauksen ja  hyvinvoinnin asiantuntija.

Vertaistutorointi

Otso Miettunen
tutor(a)jamko.fi

Tutorvastaava on osa edunvalvontaprosessin tiimiä ja vastaa JAMKOn tutoreista, jotka työskentelevät suomeksi. Hän järjestää tutorrekrytoinnin, valitsee tutorit ja toteuttaa tutorointikoulutuksen yhdessä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa. Tuutorivastaava seuraa tuutoreiden toimintaa tuutoripassin avulla, tukee heitä tehtävissään, antaa heille ajantasaista tietoa ja tapaa heitä joko kasvokkain tai verkossa vuoden aikana. Molemmat tutorvastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä mm. tutoroinnin kehittämisessä Jamkissa.

Vaihto- ja degree-opiskelijoiden tutorointi

Michiel Van Eynde
kvtutor(a)jamko.fi

Vaihto- ja degree-opiskelijoiden tutorvastaava toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä, ja hänen vastuullaan on organisoida englannin kielellä toimivien exchange ja degree-tutoreiden toimintaa, rekrytoida tutoreita sekä kouluttaa ja ohjata heitä. Tärkeä osa tehtävää on toimia yhteyshenkilönä exchange- ja degreetutoreille, ja pitää heidät ajan tasalla ajankohtaisista asioista. Hän myös seuraa tutorien toimintaa tutorpassien avulla. Tämän lisäksi hän huolehtii yhdessä oman sektorin ja tutoreiden kanssa, että Jamkiin saapuvien ulkomaalaisten opiskelijoiden opintojen aloitus on sujuvaa. Työtä tehdään tiiviisti Jamkin kansainvälisyyspalveluiden sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa. Molemmat tutorvastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä mm. tutoroinnin kehittämisessä Jamkissa. Hän osallistuu myös Finnish Experience Weekin järjestämiseen.

Ota yhteyttä englanniksi.

Viestintä

Miia Turunen-Willman
miia.turunenwillman(a)jamko.fi

Hallituksen viestintävastaava tekee opiskelijakunnan arjen toimintaa näkyväksi, päivittää sosiaalista mediaa, osallistuu jäsenviestintään, opiskelijakunnan markkinointiin ja brändin hallintaan. Hän tukee hallituksen päivittäisiä viestintätarpeita ja ideoi, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia markkinointikampanjoita hallituksen ja henkilöstön kanssa. Viestintävastaava vetää mediatiimiä ja työskentelee yhteistyössä JAMKOn viestinnän asiantuntijan kanssa. Hän osallistuu tiiviisti JAMKOn palveluiden ja edunvalvonnan näkyvyyden kehittämiseen.

Tapahtumat

Milla Mänttäri
etunimi.sukunimi@jamko.fi
tai yhteinen tapahtumat(a)jamko.fi

Tapahtumavastaavat toimivat osana JAMKOn palveluprosessitiimiä (palpro) ja järjestävät erilaisia tapahtumia opiskelijoille. He vastaavat heille osoitettujen tapahtumien suunnittelusta, järjestämisestä ja markkinoinnista. Hyvinvointitapahtumavastaava vastaa muista tapahtumista ja virkistystoiminnasta kuin bileistä. Hyvinvointiviikko, Finnish Experience Week, ja muut rennot, matalankynnyksen tapahtumat kuuluvat hänen tehtäviinsä. Tapahtumavastaavilla on tapahtumatiimi työnsä tukena ja tapahtumavastaavat järjestävät heidän rekrytointinsa yhdessä kevään aikana.

Tapahtumat

Jere Koskimäki
etunimi.sukunimi@jamko.fi
tai yhteinen tapahtumat(a)jamko.fi

Tapahtumavastaavat toimivat osana JAMKOn palveluprosessitiimiä (palpro) ja järjestävät erilaisia tapahtumia opiskelijoille. He vastaavat heille osoitettujen tapahtumien suunnittelusta, järjestämisestä ja markkinoinnista. Tapahtumavastaavat järjestävät isompia tapahtumia ja bileitä, kuten JAMKO Kick-Off, Haalarikastajaiset ja Fuksiaiset, sekä erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia yhteistyökumppaneiden ravintoloissa, kuten Jälki-istunto ja Dinner Date. Tapahtumavastaavilla on tapahtumatiimi työnsä tukena ja tapahtumavastaavat järjestävät heidän rekrytointinsa yhdessä kevään aikana.

Tapahtumat

Peppi Mänty
etunimi.sukunimi@jamko.fi
tai yhteinen tapahtumat(a)jamko.fi

Tapahtumavastaavat toimivat osana JAMKOn palveluprosessitiimiä (palpro) ja järjestävät erilaisia tapahtumia opiskelijoille. He vastaavat heille osoitettujen tapahtumien suunnittelusta, järjestämisestä ja markkinoinnista. Tapahtumavastaavat järjestävät isompia tapahtumia ja bileitä, kuten JAMKO Kick-Off, Haalarikastajaiset ja Fuksiaiset, sekä erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia yhteistyökumppaneiden ravintoloissa, kuten Jälki-istunto ja Dinner Date. Tapahtumavastaavilla on tapahtumatiimi työnsä tukena ja tapahtumavastaavat järjestävät heidän rekrytointinsa yhdessä kevään aikana.

Yhteistyö ja jäsenyys

Joel Kotonen
yhteistyo(a)jamko.fi
+358 41 727 4572

Yhteistyöstä vastaavan henkilön tehtäviin kuuluu mm. JAMKOn jäsenetuuksien kehittäminen, uusien jäsenetujen hankkiminen, yhteistyökumppaneiden löytäminen, etuuksien neuvotteleminen ja olemassa olevien kumppanuuksien ylläpitäminen. Tämän lisäksi yhteistyövastaava on mukana jäsenmarkkinointitiimin ja palveluprosessitiimin (palpro) toiminnassa sekä työskentelee jäsenmarkkinoinnin, merchin ja tapahtumakumppaneiden parissa. Yhteistyövastaava tekee tiivistä yhteistyötä JAMKOn jäsenpalveluasiantuntijan ja toiminnanjohtajan kanssa.

Haluatko tavoittaa koko hallituksen?

Ota yhteyttä!

hallitus(a)jamko.fi