Hallitus 2023

Hallituksen puheenjohtaja

Lauri Kujala
puheenjohtaja(a)jamko.fi
+358 44 3211 500

Puheenjohtaja vastaa JAMKOn edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta, huolehtii JAMKOn toimintasuunnitelman ja strategian toteuttamisesta, johtaa ja koordinoi koko hallituksen toimintaa ja tukee henkilöstön työtä. Hän järjestää, seuraa ja tukee edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimin toimintaa. Puheenjohtaja tekee tiiviisti töitä varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa ja on toiminnanjohtajan lähiesihenkilö. Päivittäin työpöydällä ovat erilaiset hallinto- ja talousasiat sekä jatkuvan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Puheenjohtaja edustaa opiskelijoita monenlaisissa työryhmissä ja Jamkin toimielimissä. Hän tekee myös tiiviisti yhteistyötä mm. JYYn, SAMOKin ja muiden opiskelijakuntien kanssa.

Hallituksen varapuheenjohtaja

Asta Nieminen
varapuheenjohtaja(a)jamko.fi
+358 44 3211 550

Varapuheenjohtaja eli vpj huolehtii JAMKOn palveluiden, yhteistyön ja tapahtumien organisoinnista ja kehittämisestä. Hän toimii palveluiden prosessitiimin esihenkilönä ja suunnittelee sen toimintaa, ohjaa ja tukee tiimiläisiään. Varapuheenjohtaja vastaa haalarikastajaisten ja vuosijuhlien järjestämisestä yhdessä työryhmien kanssa. Puheenjohtajan ollessa estynyt vpj toimii hänen sijaisenaan. Varapuheenjohtajan toimeen kuuluvat myös mm. erilaiset JAMKOn sisäiset tapahtumat ja yhteistyö koulutusalajärjestöjen kanssa.

Koulutuspolitiikka

Jesse Kykyri
kopo(a)jamko.fi

Koulutuspoliittinen vastaava eli Kopo toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä ja vastaa koulutuksen laatuun liittyvistä asioista, sekä seuraa koulutuksen kehittämistä korkeakoulussa. Koulutuspoliittinen vastaava on mukana erilaisissa koulutuksen kehittämiseen ja laatuun liittyvissä työryhmissä Jamkissa ja osallistuu vaikutustyöhön koulutuksen edistämiseksi. Koulutuspoliittinen vastaava hoitaa JAMKOssa opintoihin ja koulutukseen liittyviä edunvalvonnallisia yhteydenottoja (arvosanojen puuttuminen, palaute ja kysymykset koulutuksen järjestämisestä jne.). Koulutuspoliittinen vastaava seuraa ja viestii aktiivisesti ajankohtaista asioista korkeakoulukentällä. Töitä tehdään tiiviisti erityisesti sopon kanssa ja yhdessä järjestetään myös Jupinaviikot ja Jolkkari-tapahtumat.

Sosiaalipolitiikka

Noora Hakonen
sopo(a)jamko.fi

Sosiaalipoliittinen vastaava eli Sopo toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä ja huolehtii opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten toimeentulosta, terveydenhuollosta, jaksamisesta ja yhdenvertaisuudesta JAMKOssa ja vastaa myös opiskelijoiden yhteydenottoihin ja kysymyksiin näistä teemoista. Sopo seuraa, edistää ja kehittää sosiaalipoliittista edunvalvontaa ja vaikuttaa erilaisissa työryhmissä. Sopo tekee yhteistyötä Jamkin hyvinvointitoimijoiden kanssa, toimii opiskeluhyvinvoinnin työryhmässä HyPe-tiimissä ja korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmässä. Sopo seuraa aktiivisesti mm. YTHS:n toimintaa ja Kelan ajankohtaisia asioita ja välittää niistä tietoa opiskelijoille. Töitä tehdään tiiviisti erityisesti Kopon kanssa ja yhdessä järjestetään myös Jupinaviikot ja Jolkkari-tapahtumat.

Kansainvälisen edunvalvonnan vastaava

Ragnar Törnblom
ragnar.tornblom(a)jamko.fi

JAMKOn kansainvälisen edunvalvonnan vastaava työskentelee Jamkin degreetutkinnoissa ja kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa opiskelevien hyväksi. Hän huolehtii siitä, että kansainvälisten opiskelijoiden ääni kuuluu sekä JAMKOn että Jamkin päätöksenteossa, järjestää tapahtumia, toimii yhteyshenkilönä ja vaikuttaa erilaisissa työryhmissä. Kansainvälisen edunvalvonnan vastaava pitää yhteyttä terveydenhuoltoon, kansainvälisyyspalveluihin ja huolehtii, että viestintä tavoittaa myös englanniksi opiskelevat opiskelijat. Hän on mukana Jupinaviikkojen, Jolkkareiden ja muiden edunvalvonnan tapahtumien järjestämisessä.

Vertaistutorointi

Annu Suvilehto
tutor(a)jamko.fi

Tutorvastaava toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä, ja huolehtii JAMKOn suomenkielellä toimivista tutoreista. Vertaistutorvastaava organisoi tutoreiden rekrytoinnin, heidän valintansa, sekä suunnittelee ja toteuttaa tutoreiden koulutukset yhdessä JAMKOn ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa.Tutorvastaava seuraa tutoreiden toimintaa tutorpassien välityksellä, tukee heitä tehtävässään, välittää heille ajankohtaisia tietoja ja tapaa heitä tutormiiteissä joko kasvotusten tai verkon välityksellä läpi vuoden.

Vaihto- ja degree-opiskelijoiden tutorointi

Andrea Guermas
kvtutor(a)jamko.fi

Vaihto- ja degree-opiskelijoiden tutorvastaava toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä, ja hänen vastuullaan on organisoida englannin kielellä toimivien exchange ja degree-tutoreiden toimintaa, rekrytoida tutoreita sekä kouluttaa ja ohjata heitä. Tärkeä osa tehtävää on toimia yhteyshenkilönä exchange- ja degreetutoreille, ja pitää heidät ajan tasalla ajankohtaisista asioista tutortiimien sekä verkon välityksellä. Hän myös seuraa tutorien toimintaa tutorpassien avulla. Tämän lisäksi hän huolehtii yhdessä oman sektorin ja tutoreiden kanssa, että Jamkiin saapuvien ulkomaalaisten opiskelijoiden opintojen aloitus on sujuvaa. Työtä tehdään tiiviisti Jamkin kansainvälisyystoimiston sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa. Hän osallistuu myös tursajaisten järjestämiseen.

Ota yhteyttä englanniksi.

Mentorointi

Henriikka Tillander
mentorointi(a)jamko.fi

Mentorointivastaava on osa JAMKOn tutorsektoria, joka kehittää tutorointia JAMKOssa ja Jamkissa. Mentorointi on ‘’senioritutorointia’’ mitä voi tehdä ensimmäisen tutorvuoden jälkeen vanhemmille kanssaopiskelijoille. Mentoroinnissa syvennytään enemmän opinnoissa etenemiseen ja tukipalveluihin eri tilanteissa. Mentorointivastaava rekrytoi, kouluttaa sekä pitää yhteyttä mentoreihin heidän mentorvuotensa aikana. Vastaava on myös osa edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimissä. Mentorvastaava osallistuu tutoreiden rekrytointiin, kouluttamiseen sekä valittujen tutorien yhteydenpitoon ja tukemiseen. Hän on mukana myös Tursajaisten järjestämisessä, yhteistyössä muun JAMKOn hallituksen kanssa.

Viestintä

Emilia Lindelöf
emilia.lindelöf(a)jamko.fi

Hallituksen viestintävastaava tekee opiskelijakunnan arjen toimintaa näkyväksi, päivittää sosiaalista mediaa, osallistuu jäsenviestintään, opiskelijakunnan markkinointiin ja brändin hallintaan. Hän tukee hallituksen päivittäisiä viestintätarpeita ja ideoi, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia markkinointikampanjoita hallituksen ja henkilöstön kanssa. Viestintävastaava vetää mediatiimiä ja työskentelee yhteistyössä JAMKOn viestinnän asiantuntijan kanssa. Hän osallistuu tiiviisti JAMKOn palveluiden ja edunvalvonnan näkyvyyden kehittämiseen.

Tapahtumat

Miia Korhonen
etunimi.sukunimi@jamko.fi
tai yhteinen tapahtumat(a)jamko.fi

+358 45 3194 901

Tapahtumavastaavat toimivat osana JAMKOn palveluiden prosessitiimiä (palpro) ja järjestävät monipuolisia tapahtumia opiskelijoille. Heidän vastuullaan on tapahtumien järjestämiseen sisältyvät tehtävät kuten ideointi, suunnittelu, markkinointi ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen. Tapahtumia on monipuolisesti rennoista bileistä liikuntatapahtumiin ja muihin matalan kynnyksen tapahtumiin. Tapahtumavastaavien apuna toimii tapahtumatiimi ja hyvinvointitiimi, joiden jäsenet vaihtuvat vuoden välein ja tapahtumavastaavat pääsevät tekemään tiimien rekryprosessia keväisin.

Tapahtumat

Eetu Ruotsalainen
etunimi.sukunimi@jamko.fi
tai yhteinen tapahtumat(a)jamko.fi

+358 45 3194 901

Tapahtumavastaavat toimivat osana JAMKOn palveluiden prosessitiimiä (palpro) ja järjestävät monipuolisia tapahtumia opiskelijoille. Heidän vastuullaan on tapahtumien järjestämiseen sisältyvät tehtävät kuten ideointi, suunnittelu, markkinointi ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen. Tapahtumia on monipuolisesti rennoista bileistä liikuntatapahtumiin ja muihin matalan kynnyksen tapahtumiin. Tapahtumavastaavien apuna toimii tapahtumatiimi ja hyvinvointitiimi, joiden jäsenet vaihtuvat vuoden välein ja tapahtumavastaavat pääsevät tekemään tiimien rekryprosessia keväisin.

Yhteistyö

Jouni Pasanen
yhteistyo(a)jamko.fi
+358 444 916 377

Yhteistyövastaavan tehtäviin kuuluvat mm. JAMKOn jäsenetujen kehittäminen, uusien jäsenetujen ideointi, yhteistyökumppanien etsiminen, eduista neuvotteleminen, sekä olemassaolevien kumppanuuksien ylläpito. Tämän lisäksi yhteistyövastaava on mukana esim. jäsenyyden markkinoinnissa, Tursajaisten järjestämisessä, JAMKOn matkojen markkinoinnissa. Yhteistyövastaava tekee yhteistyötä JAMKOn jäsenpalveluiden asiantuntijan kanssa sekä on kiinteästi mukana myös jäsenpalvelutiimin ja palveluiden prosessitiimin (palpron) toiminnassa.

Haluatko tavoittaa koko hallituksen?

Ota yhteyttä!

hallitus(a)jamko.fi