Vastauksia JAMKOn jupinoihin

JAMKOn palautteenkeruukonseptin Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin yhteensä 296 yksilöityä palautetta. Olemme vastanneet yleisimpiin JAMKOa koskeviin palautteisiin alla.

JAMKO Cafen aukioloajat nettiin

JAMKO Cafen aukioloajat löytyvät verkkosivuiltamme otsikon Yhteystiedot alta sekä seuraavan linkin takaa; https://www.jamko.fi/yhteystiedot/. Aukioloaikojen muutoksista tiedotamme myös viikkotiedotteessa sekä Facebookissa. Tulevaisuudessa pyrimme tiedottamaan aukioloajoista ja niiden mahdollisista muutoksista entistä nopeammin ja tehokkaammin.

Miksi JAMKOn tutoreita ei ole riittävästi joka alalle?

JAMKOn tutorointi perustuu vapaaehtoisesti tutoroinnin opintojaksolle hakeviin opiskelijoihin, jotka valitaan toimintaan ryhmähaastattelun perusteella. Kannustamme jokaiselta alalta opiskelijoita hakemaan mukaan, ja tavoitteena on, että joka alalta tutoreita on tarpeeksi. Valitettavasti joka vuosi kaikilta aloilta ei kuitenkaan saada tarpeeksi hakijoita. Ohjeellisen tutoreiden määrän lisäksi meille on tärkeää että tutorointi on laadukasta ja tutorit ovat aktiivisia. Tämän vuoksi karsimme automaattisesti esimerkiksi ne hakijat, jotka jättävät saapumatta tutorhaastatteluun ilmoittamatta siitä mitään. Tutorointi on vastuullinen tehtävä ja siksi pidämme tärkeänä, että tutoreiden valinta tehdään huolella ja perusteellisesti

Miksi syksyllä tilatut haalarit olivat huonosti toteutettu?

Valitettavasti syksyllä 2015 tilatuissa haalareissa oli virheitä meistä riippumattomista syistä. Virheistä reklamoitiin haalareiden toimittajalle, mutta haalareiden suuren määrän vuoksi oli kuitenkin mahdotonta vaihtaa virheettömiä haalareita virheellisten tilalle. Tälle vuodelle haalaritoimittajat on kilpailutettu ja yhteistyökumppani vaihtunee. Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus laadukkaisiin, mutta opiskelijahintaisiin haalareihin, joissa voi ylpeänä kulkea läpi opiskeluajan.

JAMKOn toiminta on keskittynyt pääkampukselle. Miksi JAMKO ei näy samalla lailla muilla kampuksilla?

JAMKOn tehtävänä on edustaa kaikkia JAMKin opiskelijoita kampuksesta riippumatta.  Valitettavasti resurssimme eivät kuitenkaan riitä siihen, että voisimme olla jatkuvasti fyysisesti näkyvillä jokaisella kampuksella. Toimistomme on pääkampuksella ja Dynamon, Pitkäkadun ja Tarvaalan kampuksille jalkaudumme useamman kerran vuodessa, esim. Edustajistovaalien, Jupinaviikkojen ja kiertävien jäsenpalvelupisteiden muodossa. Olemme myös yhteydessä koulutusalajärjestöihin säännöllisesti, jotta saamme mahdollisimman hyvin viestiä myös heiltä päin, että tiedämme mitä kampuksilla tapahtuu. JAMKOn näkyvyys ja tunnettuus opiskelijoiden keskuudessa on meille tärkeä asia ja voimmekin kehitellä keinoja, millä parantaa sitä jatkossa.

Miksi Tarvaalan opiskelijoilla on niin vähän etuja?

Ymmärrämme ongelman, että Tarvaalan kampuksen lähistöllä opiskelijaedut ovat vähissä, mutta teemme JAMKOna paraikaa erilaisia toimia kehittääksemme etutarjontamme mahdollisimman laajaksi.

JAMKOn kuntosalia tulee ehdottomasti kehittää

JAMKOn kuntosalin kunnosta tehtiin viime vuonna kysely, jonka perusteella teemme tarvittavia muutoksia sekä kehitämme salia. Olemme tehneet jo viime vuoden puolella pieniä parannuksia palveluun parantaaksemme yleisilmettä, mutta jo ennen syksyä on luvassa suurempiakin muutoksia.

JAMKOn tapahtumien tasapuolinen viestintä

Saaduissa palautteissa toivottiin tasapuolisempaa markkinointia JAMKOlta niin tapahtumien kuin kampustenkin välillä. JAMKOn tapahtumia markkinoidaan monen eri väylän kautta ja kaikkien tapahtumien perustiedot löytyvät JAMKOn nettisivuilta. Tapahtumista viestitään myös JAMKOn sosiaalisen median kanavissa, joita seuraamalla pysyy helposti kärryillä muistakin opiskelijakunnan asioista. JAMKOn tapahtumista viestimisen lisäksi JAMKOn hallituksen näkyvyyttä on kaivattu myös muille kampuksille, jota pyrimme tekemään joka lukukausi; syksyllä jäsenpalvelupisteiden muodossa, keväällä vähintään Jupinaviikkojen muodossa.

On totta, että pienet alkoholittomat tapahtumat jäävät helposti isojen tapahtumien varjoon markkinoinnillisesti, sillä isoilla tapahtumilla on yleensä myös erilaiset kävijä- ja tulostavoitteet. Tämä ei kuitenkaan saa olla asia, joka määrittelee tapahtumiin käytettävät resurssit. Tämä on asia, johon voimme ehdottomasti kiinnittää jatkossa huomiota. Pyrimme huomioimaan eri kampukset jatkossa paremmin ständejä, ym. suunnitellessa, jotta palvelut olisivat entistä paremmin saavutettavissa jokaisella kampuksella. Tähän mennessähän kampukset huomioidaan jo tapahtumajulisteissa ja ennakkolipun myyntipisteissä.

Miksi JAMKO tekee koulun ja opiskelijaelämän ulkopuolelle kohdistuvia poliittisia linjauksia?

Politiikka on ensisijaisesti yhteisistä asioista huolehtimista. JAMKOn tehtävä opiskelijakuntana on suojella opiskelijoiden oikeuksia ja ajaa kaikkien opiskelijoiden etuja. Suuri osa edunvalvonnallisesta työstämme tapahtuu JAMKin sisällä, mutta teemme edunvalvontatyötä myös koulun ulkopuolella ja yhteiskunnallisten aiheiden parissa. JAMKOn tehtävä on edustaa tasapuolisesti kaikkia jäseniään ja ottaa kantaa myös sellaisiin aiheisiin, jotka voidaan liittää opiskelijan elämään nuorena kaupunkilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä, kuten tasa-arvo ja turvallisuus. Sitoutumattomuus tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että JAMKO ei asetu minkään poliittisen puolueen taakse, mutta yhteisesti hyväksyttyjen moraalisten ja eettisten arvojen edistäminen, kuten syrjinnän tai kiusaamisen ehkäiseminen kuuluu kaikille meille. JAMKOn hallituksella on edustajiston mandaatti edustaa opiskelijoita, mutta viime kädessä JAMKOn edustajisto hyväksyy linjat, joiden mukaan toimitaan. Mikäli näihin linjoihin haluaa vaikuttaa, jokainen on tervetullut JAMKOn edustajiston kokouksiin, äänestämään tai asettumaan ehdolle edustajistovaaleissa.

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja
Eemeli Rajala
puheenjohtaja(a)jamko.fi

ja

Hallituksen varapuheenjohtaja
Tiia Kolu
varapuheenjohtaja@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista