Palautetta ja vastauksia JAMKOn viestinnästä

Maaliskuisilla Jupinaviikoilla selvitimme miten olemme onnistuneet viestinnässä ja millaisia kehityskohteita viestintäkanavissa, niiden sisällöissä ja ulkoisessa viestinnässä ylipäätään on.

Pääsääntöisesti opiskelijat olivat melko tyytyväisiä JAMKOn viestintään, vaikka kehityskohteita aina löytyy. Tänä vuonna erityistä huomiota sai JAMKOn viikkotiedote sekä positiivisessa että rakentavassa mielessä. Positiivisena opiskelijat näkevät monet somekanavat, mutta kaipaavat vaihtelua sisältöön. Kiitosta saa, kuten edellisinä vuosina viestinnän tavoittavuus sosiaalisen median ulkopuolella. Yleisesti JAMKOlta toivotaan lisää tietoa eri viestintäkanavista. Tähän kiinnitämme jatkossakin huomiota.

 

Edunvalvontakirje Ajankohtainen JAMKOnen herättää edelleen hieman kysymyksiä, mutta on mukavaa huomata, että sen tunnettuus on hieman kasvanut.

Ajankohtainen JAMKOnen on edunvalvonnan uutiskirje, joka avaa JAMKOn vaikutustyötä ja opiskelijan etujen valvomista ja tuo kentän tapahtumat lähemmäksi opiskelijoita. JAMKOsen pääasiallista kohderyhmää ovat opiskelija-aktiivit eli JAMKOn hallitus, edustajisto, koulutusalajärjestöt ja JAMKin työryhmien opiskelijaedustajat, joille JAMKOnen lähetetään sähköpostitse vaikutustyön tueksi. JAMKOnen julkaistaan myös JAMKOn verkkosivuilla ja Facebookissa, joista kuka tahansa voi seurata opiskelijoihin liittyviä ajankohtaisia, edunvalvonnallisia aiheita. JAMKOnen on hyvä alku edunvalvonnan näkyväksi tekemisessä, mutta meidän tulee jatkuvasti panostaa siihen. Jos haluat kuulla näistä aiheista lisää, ja toivot että Ajankohtainen JAMKOnen kilahtaa postilaatikkoosi kuin Manulle illallinen, liity ihmeessä postituslistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen viestinta@jamko.fi  lukemassa jo julkaistut JAMKOset JAMKOn verkkosivuilta.

 

JAMKOn Viikkotiedote on vuosittain tasapuolisesti sekä positiivisen että negatiivisen huomion kohteena Jupinaviikoilla.

Osa opiskelijoista ei kaipaa viikoittaisia tiedotteita, osa on todella tyytyväinen, että kaikki tarpeellinen info toiminnasta ja myös muusta opiskeluun liittyvästä saapuu ilman sen kummempia ponnisteluja. Viikkotiedotteen ulkoasu ja muoto herättää kiivastakin keskustelua ja siitä toivotaan värikkäämpää, mielenkiintoisempaa ja selkeämpää.

Viikkotiedote lähetetään viikoittain 10 000 opiskelijalle ja sidosryhmän jäsenelle JAMKin sähköpostin kautta. Tähän suhteutettuna, mitä yksinkertaisempi ja kevyempi tiedote on sitä paremmin tiedote saavuttaa yksittäisen lukijan. Näin tiedotteen avaaminen on mutkatonta, liitteitä ei tarvitse avata, sisältö on helposti silmäiltävissä eikä luettavuus ole riippuvainen ohjelmista tai laitteista. Yksinkertainen tekstimuoto on myös resurssitehokas, sillä sen muotoilu ja lähettäminen on kohtuullisen nopeaa. Ilman muuta voimme pohtia vielä lisää asiaa, ja vinkatkaa kuinka voisimme tehokkaasti muotoilla vastaavan tiedotteen.

Viikkotiedottessa julkaistaan paitsi JAMKOn omia tapahtumia ja toimintoja, mutta myös paljon opiskelijoille hyödyllistä tietoa, kuten opiskeluun liittyviä deadlineja, ajakohtaisuuksia ja tapahtumia. Kaikki eivät välttämättä koe kaikkia sisältöjä mielekkäiksi, mutta tiedotteen alusta voi nopeasti silmäillä otsikoista, mitä ajankohtaisia asioita se sisältää ja valita mitä lukee. Viikkotiedote palvelee myös niitä, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa ja se on luonnollinen kanava viestiä opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä asioista. Lisää viikkotiedotteesta.

 

Sosiaalisten medioiden moninaisuus saa kiitosta, mutta myös sisältöön kaivataan monipuolisuutta

Yleisesti somekanavien käyttö on kohtuullisella mallilla, mutta kehityskohteita sielläkin löytyy. Useammassa palautteessa toivotaan JAMKOn liittyvän Snapchattiin, mutta toisaalla pohditaan sisällön riittävyyttä. Kyllä se Snäppi on ollut agendalla, mutta jokaisen uuden viestintäkanavan käyttöönotto on satsaus myös sisältöön ja resursseihin ja tarkoittaa ehkä muiden viestintäkanavien käytön ja tehokkuuden arviointia. Käyttöönotto on tehtävä suunnitelmallisesti, varsinkin kun JAMKOlla on viestintäkanavia pian jokaiselle sormelle, ettei käy niin, että uusi kanava jää alkuinnostuksen jälkeen toimimaan puolivaloilla. Mutta pysykää kuulolla sen suhteen.

Somekanavien sisällöt ovat aina haaste. Toimijat tuottavat sisältöä kanaviin oman toimintansa ohella ja joskus innovatiiviset sisällöt jäävät väistämättä arjen kiireessä syntymättä. Toisaalta myös toiminnan näkyväksi tekemisessä on jo ideaa sisällölle. Lisäapu on aina tarpeen. Muutamia aiheideoita tulikin jo Jupinaviikkojen palautteissa tulikin, mutta otamme niitä ilolla vastaan lisää. Millaista tietoa ja sisältöä kaipaisit enemmän? Palautetta ja ideoita voi lähettää milloin vaikka JAMKOn palautekanavan kautta.

 

Miksi JAMKO tekee koulun ja opiskelijaelämän ulkopuolelle kohdistuvia poliittisia linjauksia?

Politiikka on ensisijaisesti yhteisistä asioista huolehtimista. JAMKOn tehtävä opiskelijakuntana on suojella opiskelijoiden oikeuksia ja ajaa kaikkien opiskelijoiden etuja. Suuri osa edunvalvonnallisesta työstämme tapahtuu JAMKin sisällä, mutta teemme edunvalvontatyötä myös koulun ulkopuolella ja yhteiskunnallisten aiheiden parissa. JAMKOn tehtävä on edustaa tasapuolisesti kaikkia jäseniään ja ottaa kantaa myös sellaisiin aiheisiin, jotka voidaan liittää opiskelijan elämään nuorena kaupunkilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä, kuten tasa-arvo ja turvallisuus. Sitoutumattomuus tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että JAMKO ei asetu minkään poliittisen puolueen taakse, mutta yhteisesti hyväksyttyjen moraalisten ja eettisten arvojen edistäminen, kuten syrjinnän tai kiusaamisen ehkäiseminen kuuluu kaikille meille. JAMKOn hallituksella on edustajiston mandaatti edustaa opiskelijoita, mutta viime kädessä JAMKOn edustajisto hyväksyy linjat, joiden mukaan toimitaan. Mikäli näihin linjoihin haluaa vaikuttaa, jokainen on tervetullut JAMKOn edustajiston kokouksiin, äänestämään tai asettumaan ehdolle edustajistovaaleissa.

Tämän vuoden palautteiden myötä jatkamme edelleen viestintäkanavien esiintuomista, sisältöihin panostamista ja näkyvyyttä kampuksilla.  Palaute JAMKOn viestinnästä ja kaikesta muustakin toiminnasta on tervetullutta ympäri vuoden.

Jupisemisiin jälleen keväällä 2017

Lisätietoja:

Anna Tarvainen-Illi
viestintä- ja edunvalvontasihteeri
viestinta@jamko.fi
045 2078110

Edellinen artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 17

Seuraava artikkeli

Vastauksia JAMKOn jupinoihin

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista