Jupinaviikot 2018: sinä jupisit, JAMKO vastaa!

PALVELUT

Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta. JAMKO on vastannut omaan toimintaansa kohdistuviin palautteisiin alla.

JAMKOn tarjoamat palvelut ovat pääosin hyviä, ja sen toiminta tekee JAMKista entistä houkuttelevamman ammattikorkeakoulun. JAMKOlle toivottiin kuitenkin lisää opiskelija-etuja.

JAMKOlla on tänä vuonna menossa palveluiden vuosi, mitä ollaan tehostettu esimerkiksi lisäämällä hallitukseen projektiluontoinen palveluvastaavan pesti. Jäsenten tyytyväisyyttä kartoitetaan vuosittain jäsentyytyväisyys-kyselyllä, jonka perusteella pyrimme parantamaan jatkuvasti tuottamiamme palveluita jäsenillemme. Annetuiden palautteiden perusteella tulemme kartoittamaan tänä vuonna mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita.

JAMKO voisi järjestää myös aikuisopiskelijoille suunnattuja tapahtumia.

Aikuisopiskelijat ja heille suunnatut palvelut ja tapahtumat ovat mielessämme, ja tällaisia voisivat olla esimerkiksi jonkinlaiset ekskursiot. Tapahtuman luonne ja ajoitus on vielä pohdinnassa. Viikonlopputapahtumat ovat mahdollisia, mutta niitä emme ole toistaiseksi juurikaan järjestäneet. Mm. vappuviikolla organisoimme perheellisten opiskelijoiden päivän, joka järjestettiin lauantaina. Pyrimme jatkossakin järjestämään monenlaista alkoholitonta ohjelmaa, jotka soveltuvat erinomaisesti jokaiselle opiskelijalle.

JAMKO Cafén toivottiin olevan auki myöhempään.

Kahvilan aukioloajoista ollaan tehty asiakaskyselyä, minkä perusteella nykyiset aukioloajat ovat muodostuneet. Syksyllä 2017 tiedusteltiin, haluavatko opiskelijat kahvilan aukioloaikojen painottuvan aamuihin vai iltoihin, jolloin tuloksena olivat nykyiset aukioloajat (ma-to 8:45-15.00 & pe 7:45-14.00). Tätä tutkimusta tehdään kuitenkin vuosittain syksyllä, joten jälleen ensi syksynä on mahdollista vaikuttaa kahvilan aukioloaikoihin vastaamalla palautekyselyymme.

JAMKO huolehtii hyvin opiskelijoiden virkistystoiminnasta. Tapahtumia voisi kuitenkin markkinoida enemmän, ja JAMKO voisi järjestää enemmän matalan kynnyksen tapahtumia.

JAMKO on järjestänyt useita matalan kynnyksen tapahtumia kuluvan vuoden aikana, kuten esimerkiksi Time-Tiistait, Tiistaiklubit, Tiistailenkit, Edunvalvontatiimit, Snowdayn, Vappuviikon sekä Burger Nightit. Pyrimme ylläpitämään matalaa kynnystä tapahtumaan osallistujille. Olemme huomioineet tapahtumakohtaisen markkinointimme olevan puutteellista/vähäistä, ja tulemme parantamaan toimintaamme jatkossa asiaan liittyen.

KAMPUKSET

Opiskelijat kokevat huolestuttavaksi JAMKOn toiminnan painottumisen vain Rajakadun pääkampukselle.

Toimisto, kahvila sekä kuntosali sijaitsevat kaikki pääkampuksella tiloissa, jotka olemme saaneet neuvoteltua JAMKin kanssa. JAMKOn tehtävä kuitenkin on edustaa ja palvella kaikkia JAMKin opiskelijoita, riippumatta kampuksesta. Tätä varten esimerkiksi meillä on syksyisin liikkuva jäsenpalvelupiste kolmesti viikossa Dynamolla ja kerran viikossa Musiikilla sekä Tarvaalassa. Tämä järjestely on käytössä syksyn alkaessa reilun kuukauden, jotta voimme varmistaa jokaiselle halukkaalle mahdollisuuden tutustua meihin ja palveluihimme, sekä liittyä jäseneksemme.

Yhteistyöllä Korkeakoululiikunnan kanssa pyrimme mahdollistamaan opiskelijoiden liikkumisen ympäri kaupunkia, eikä vain pääkampuksella. Kahvilaan mietimme vaihtoehtoja, miten voisimme toteuttaa palvelua myös muilla kampuksilla.

Palautteiden perusteella aiomme jalkauttaa JAMKOn toimintaa ensi syksynä aktiivisemmin ja tasavertaisemmin kaikkien opiskelijoiden keskuuteen.

TUTOROINTI JA OHJAUS

Tutoreista oli paljon hyötyä, esim. kavereiden löytämisessä, koulunkäynnissä yms, mutta avoimen puolen opiskelijat ja tammikuussa aloittavien tutorointi unohdettu.

JAMKO panostaa tutoroinnissa kaikkiin opiskelijoihin. Jollain aloilla avoimen puolen opiskelijoilla on ollut erilaiset käytänteet, mutta pyrimme yhtenäistämään tutoroinnin kaikille samaksi. Tammikuussa aloittavien opiskelijoiden kanssa on suuria haasteita, mutta ongelmat on tiedostettu ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja.

Opinnäytetyön tekijöille kaivataan vertaistukea

JAMKin tarjoamien tukipalveluiden ja opparisaunan lisäksi kaivataan tukea erityisesti vertaisilta opinnäytetyötä tehdessä. Tämä on erittäin hyvä huomio, sillä vaikka opiskelijoille tarjotaan monenlaista tukea, ovat tukijat pääasiassa muita kuin opiskelijoita. JAMKOn uudet mentorit kuitenkin ovat opiskelijoita, joille opinnäytetyö on jo tuttu asia ja he voivat olla linkkinä henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. Lähdemme kehittämään mentoritoimintaa siten, että sen avulla saisimme huomioitua opinnäytetyötä tekevät opiskelijat paremmin ja oltua heille enemmän läsnä.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja, (edunvalvonta, tutorointi)
Mikael Rauhansalo
puheenjohtaja@jamko.fi
044 3211500

tai

Hallituksen varapuheenjohtaja (palvelut)
Tuomas Kallinki
varapuheenjohtaja@jamko.fi
044 321 1550

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista