Jupinaviikkojen palauteraportit julkaistu

Opiskelijakunta JAMKOn sekä JAMKin yhteistyössä tekemä opiskelijapalautekysely eli Jupinaviikot järjestettiin tänä vuonna 12. – 25.3.2018 välisenä aikana. Kysely korvasi JAMKin tavallisesti toisen vuoden opiskelijoilla teetetyn kyselyn ja tästä syystä kysymyksiä muokattiin edellisten vuosien kyselystä. Kysymykset koskivat koulutuksen laatua, opetusta ja ohjausta sekä opiskelijoiden hyvinvointia. Palautteita tuli yhteensä 396 kappaletta. Palautekyselyn sulkeuduttua järjestettiin Jupinajatkot, joissa kyselyssä nousseita pääkohtia käytiin läpi opiskelijoiden ja JAMKin henkilökunnan kanssa.

Kaikki palautteet käsiteltiin luottamuksellisesti hallitustoimijoiden kesken ja kyselyllä saatujen palautteiden pohjalta tehtiin kaksi erilaista raporttia – julkinen raportti ilman nimitietoja, sekä kaikki vastaukset sisältävät raportit koulutuspäälliköille ja laatutiimeille. Keskustelua herättivät muun muassa verkkoympäristöt ja niiden toimivuus, opetuksen laadun tasaisuus sekä erilaiset parannusehdotukset kaikille kampuksille.

Julkiset palauteraportit on julkaistu JAMKOn verkkosivuilla. JAMKO on vastannut myös omaan toimintaansa kohdistuviin palautteisiin.

Lisätietoja Jupinaviikoista:

Mirva Jokilehto, koulutuspoliittinen vastaava, kopo@jamko.fi

Amanda Nygård, sosiaalipoliittinen vastaava, sopo@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista