Vaihtelevat läpäisyvaatimukset puhuttivat Jupinaviikoilla

JAMKOn palauteviikot, tutummin Jupinaviikot, järjestettiin tänä vuonna 28.3.-18.4., jolloin kerättiin palautetta opiskelijoilta Jamkin koulutuksesta. Vastaajia oli yhteensä 365. Eniten palautteeseen vastanneita opiskelijoita oli sosiaali- ja terveysalalta, minkä vastausprosentti oli 13.

JAMKOn hallitus on käsitellyt palautteet ja työstänyt niistä koulutusalakohtaiset raportit. Raportit, mitkä sisältävät kaikki palautteet sensuroimattomina, ovat lähetetty koulutuspäälliköille ja laatutiimeille. Kehityskohteiksi palautteissa nousivat esimerkiksi kurssien erilaiset läpäisyvaatimukset opintopistemäärien silti ollessa samat sekä opetustiloille (Moodle) toivottiin yhtenäisyyttä. Luontovara-alan sekä sosiaali- ja terveysalan palautteissa nousi huoli opetushenkilöstön riittävyydestä ja opettajien tavoittamisesta. JAMKO julkaisee vain palautteiden tiivistelmät.

JAMKO sai myös palautetta Jupinaviikoilla. Niissä toivottiin esimerkiksi, että JAMKOn toiminta näkyisi myös laajemmin muillakin kampuksilla kuin Rajakadulla ja monipuolisia tapahtumia järjestettäisiin ympäri vuoden. JAMKOn saamiin palautteisiin on reagoitu JAMKOn hallituksen osalta ja ratkaisukeinoja asioihin on pohdittu yhdessä.

Tänä vuonna vuoden henkilöstön jäseneksi palkittiin Hannu Haapamaa ja valinta perustui täysin opiskelijoiden mielipiteisiin. Opiskelijat kokivat hänet henkilönä, joka on helposti lähestyttävä ja lämminhenkinen. Hän on myös omalla persoonallaan, asiantuntemuksellaan ja työpanoksellaan edistänyt opiskelijoiden asioita sekä toiminut positiivisena esimerkkinä koulutuksen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Viime vuosista poiketen Jupinajatkot, joissa pureudutaan Jupinaviikoilla nousseisiin kehityskohtiin, järjestetään tänä vuonna syksyllä, mikä antaa myös Jamkille enemmän joustovaraa reagoida Jupinaviikoilla raportteihin nousseisiin asioihin. Jupinajatkot suunnitellaan järjestettäväksi 12.-23.9. aikavälille.

Tutustu julkisiin raportteihin

Lisätietoja:

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava Nilla Selänniemi, sopo (a) jamko.fi
JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Mirko Räty, kopo (a) jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista