opiskelijapalaute

Jupinajatkoilla poristaan opiskelijapalautteesta

Opiskelijakunta JAMKOn Jupinaviikot järjestettiin keväällä 2022, jolloin opiskelijoilta kerättiin palautetta opetuksen ja koulutuksen laadusta, hyvinvointipalveluista ja ohjauksesta. Kyselyyn vastasi 365 Jamkin opiskelijaa. Palautteista koostettiin k...

Jupinaviikkojen raportit julkaistu

Jupinaviikot järjestettiin tänä vuonna 9.-26.3.2020. Vastaajia oli yhteensä 376. Eniten palautetta suhteessa opiskelijamäärään antoivat matkailun ja palveluliiketoiminnan opiskelijat, joiden vastausprosentti oli n. 10%. Yleisesti vastaajia oli vaihte...

Jupinaviikot alkavat!

Tänä vuonna pohditaan osallisuutta ja jaetaan kiitoksia Opiskelijakunta JAMKOn palautekonsepti Jupinaviikot järjestetään 9. – 22.3., jolloin opiskelijoilta kerätään palautetta sähköisellä kyselyllä. Teemaksi valittu ”Kuulutko?” haastaa opiskelijat k...

Jupinaviikkojen raportointi valmis

Jupinaviikot järjestettiin tänä vuonna 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487, joka on lähes 100 vastaajaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten palautetta antoivat musiikin opiskelijat, joiden vastausprosentti oli noin 30%. Palautekyselyn sulk...

Jupinaviikkojen palauteraportit julkaistu

Opiskelijakunta JAMKOn sekä JAMKin yhteistyössä tekemä opiskelijapalautekysely eli Jupinaviikot järjestettiin tänä vuonna 12. – 25.3.2018 välisenä aikana. Kysely korvasi JAMKin tavallisesti toisen vuoden opiskelijoilla teetetyn kyselyn ja tästä syyst...

Jupinaviikot 2018: sinä jupisit, JAMKO vastaa!

PALVELUT Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 12.3. – 25.3., jolloin kerättiin 396 yksilöityä palautetta. JAMKO on vastannut omaan toimintaansa kohdistuviin palautteisiin alla. JAMKOn tarjoamat palvelut ovat pääosin hyviä, ja sen toiminta te...