Loungelle kiitosta, Elmo herättää kysymyksiä – Jupinat julkaistu

Uudistetut Jupinaviikot järjestettiin 20.3.-2.4.2017 ja ne tavoittivat tänä vuonna 548 vastaajaa. Kysely painottui tänä vuonna koulutuksen laatuun, opetukseen ja ohjaukseen, sekä opiskelijoiden hyvinvointiin. Kyselyä myös lyhennettiin viime vuodesta huomattavasti. Palautekyselyn sulkeuduttua järjestettiin Jupinajatkot 25.04.-27.04.2017, joissa vastauksissa nousseita teemoja ja pääkohtia käytiin läpi opiskelijoiden ja JAMKin henkilökunnan kanssa.

Kyselyssä jokaisessa alalla teemoina esiintyi joitakin samoja pääkohtia. Opetuksen laatua pidettiin suurimmaksi osaksi korkealaatuisena ja monipuolisena. Opiskelijat kuitenkin kaipasivat vielä enemmän työelämälähtöisyyttä opintoihin. Verkkoympäristöistä Optimaa ja sähköpostia pidettiin hyvänä, tosin Optimaan kaivataan yhteneväisyyttä kansioihin. Elmon käyttötarkoitus on monelle epäselvä. Palautteissa kaivattiin lisää HOPS –keskusteluja, sekä resursseja opintopsykologille. Tutorit saivat kiitosta myös yli koulutusalarajojen, kuten myös Rajakadun Lounge-tila ja samanlaista toivottiin myös muille kampuksille. Koulutusalajärjestöt ja niiden toiminta saivat myös positiivista palautetta.

JAMKOn hallitus on koostanut kerätyistä palautteista koulutusalakohtaiset raportit yksiköiden johdolle ja laatutiimeille, jotka sisältävät avoimet palautteet. Yksiköiden johto saa kaikki palautteet sensuroimattomana, laatutiimien raporteista on poistettu henkilöihin viittaavat tiedot. Julkiset raportit, jotka sisältävät palautteiden tiivistelmät, on julkaistu JAMKOn nettisivuilla.

Tutustu jupinaraportteihin.

 

Lisätietoja
Aleksi Huttunen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Mari Pynssi
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

 

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista