Jupinaviikot

Jupinajatkoilla poristaan opiskelijapalautteesta

Opiskelijakunta JAMKOn Jupinaviikot järjestettiin keväällä 2022, jolloin opiskelijoilta kerättiin palautetta opetuksen ja koulutuksen laadusta, hyvinvointipalveluista ja ohjauksesta. Kyselyyn vastasi 365 Jamkin opiskelijaa. Palautteista koostettiin k...

Jupinaviikkojen raportit julkaistu

Jupinaviikot järjestettiin tänä vuonna 9.-26.3.2020. Vastaajia oli yhteensä 376. Eniten palautetta suhteessa opiskelijamäärään antoivat matkailun ja palveluliiketoiminnan opiskelijat, joiden vastausprosentti oli n. 10%. Yleisesti vastaajia oli vaihte...

Jupinaviikkojen palautteista keskustellaan etänä

Opiskelijakunta JAMKO järjestää Jupinaviikoilla kerätystä palautteesta koulutusalakohtaiset Jupinajatkot opiskelijoille ja henkilöstölle 31.3. - 2.4. Jatkoilla nostetaan esille kyselyssä eniten keskustelua herättäneet teemat ja lisäksi avataan myös o...

Jupinaviikot alkavat!

Tänä vuonna pohditaan osallisuutta ja jaetaan kiitoksia Opiskelijakunta JAMKOn palautekonsepti Jupinaviikot järjestetään 9. – 22.3., jolloin opiskelijoilta kerätään palautetta sähköisellä kyselyllä. Teemaksi valittu ”Kuulutko?” haastaa opiskelijat k...

Jupinaviikkojen raportointi valmis

Jupinaviikot järjestettiin tänä vuonna 18.3.-31.3.2019. Vastaajia oli yhteensä 487, joka on lähes 100 vastaajaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten palautetta antoivat musiikin opiskelijat, joiden vastausprosentti oli noin 30%. Palautekyselyn sulk...

Voinko vaikuttaa ensimmäisen vuoden opiskelijana?

Miten ihmeessä olen päätynyt tilanteeseen, jossa pystyn omalla panostuksellani parantamaan opiskelijakunnan toimintaa? Varsinkin kokemattomana ensimmäisen vuoden opiskelijana? Päästessäni opiskelemaan vaikuttamisen palaset alkoivat loksahdella pai...