Nyt suut auki! Jupinaviikoilla kerätään palautetta!

Me opiskelijakunta JAMKOssa haluamme tietää kuinka sinä, opiskelija, voit korkeakouluyhteisössämme ja mitä sinä ajattelet opiskelustasi Jamkissa. Nyt on sun vuoro avata suu!

Jupinaviikoilla opiskelijat voivat antaa anonyymiä palautetta, sekä rakentavia että positiivisia kehitysehdotuksia mm. Jamkin koulutuksesta, opetuksen järjestämisestä, palveluista ja korkeakouluyhteisön toiminnasta. Palautetta kerätään sähköisellä kyselyllä sekä suomeksi että englanniksi. Kysely on auki 11. – 24.3. Teemana on tänä vuonna “Nyt suu auki”, jolla haluamme korostaa, että opiskelijoiden mielipiteillä on iso rooli koulutuksen laadun ja koko korkeakouluyhteisön kehittämisessä!

Opiskelijakunta kerää palautteen, kokoaa sen pääkohdat ja esittelee sen sekä opiskelijoille että henkilöstölle koulutusalakohtaisilla Jupinajatkoilla. Tilaisuuksissa käsitellään tulleita palautteita yleisellä tasolla, eikä niistä voi tunnistaa mm. yksittäisiä henkilöitä. Kirjallisista raporteista luovutaan tulevien viikkojen yhteydessä ja yksiköiden johdolle ja laatutiimeille toimitetaan kerätty koulutusalakohtainen palaute sellaisenaan kuin se on annettu.

Jaa kiitosta Jamkin henkilöstölle!

Jupinaviikoilla nostamme jälleen esiin henkilöstön jäseniä, jotka ansaitsevat erityiskiitoksen omasta panoksestaan opiskelijoiden asioiden eteen. Tarkoitus on nostaa esille hyviä toimintatapoja ja ennen kaikkea kiittää hyvästä työstä. Opettajien lisäksi voi mainita myös muita henkilöstön edustajia, esimerkiksi opiskelijapalveluista, it – palveluista tai vaikka hallinnosta. Eniten mainintoja saanut henkilö palkitaan “Vuoden henkilöstön jäsenenä” Jupinaviikkojen jälkeen, ja kaikki kiitokset välitetään myös eteenpäin.

Kysely avataan JAMKOn verkkosivuilla, somekanavissa ja intrassa ma 11.3.2024

Lue lisää Jupinaviikoista

Lisätietoja:

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava Essi Pirttivaara, sopo (a) jamko.fi

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Maria Matilainen, kopo (a) jamko.fi

Edellinen artikkeli

JAMKO muuttaa uusiin tiloihin

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista