Edunvalvontatyö jatkuu, vaikka vuosi kääntyy kohti loppua

Vuosi kääntyy kohti loppuaan ja on hyvä reflektoida, mitä kaikkea vuoteen on sisältynyt. Opiskelijan edunvalvojana olemme tehneet edunvalvontaa eri tasoilla aina kansallisesta tasosta paikalliselle. Olemme tavanneet Keski-Suomesta valituista kansanedustajista kuusi. Jupinaviikkojen kyselyyn palautetta antoi 419 opiskelijaa koulutuksen ja opetuksen laadusta. Tuon lisäksi olemme saaneet palautetta Jupinaviikkojen ulkopuolellakin muun muassa suorilla yhteydenotoilla. Jupinakyselyiden pohjalta on jatkettu edunvalvonta työtä kohdennetusti. Jamkin toimista Jupinaviikkojen palautteeseen liittyen voit lukea täältä Jamkin intrasta.

Keski-Suomalaisten kansanedustajien kanssa on keskusteltu muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikoista, opiskelijoihin osuvista leikkauksista, opiskelijakuntien rahoituksesta, asumisesta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisestä valmistumisen jälkeen. Keskustelut ovat olleet mielenkiintoisia ja on ollut ilo kertoa ammattikorkeakouluopiskelijoiden huolista ja haasteista päättäjille. Näitä samoja teemoja on viety myös Jyväskylän kaupungin päättäjille.

Lisäksi olemme ottaneet näkyvästi kantaa korkeakouluopiskelijoihin kohdistuviin heikennyksiin. Keväällä otimme kantaa valtionvarainministeriön ehdottamiin tutkintomaksuihin, ja kannustimme opiskelijoita vaaliuurnille eduskuntavaalitempauksella. JAMKO on Myöhemmin opiskelijakunta järkyttyi hallituksen leikkauksista, jotka kirvoittivat useamman kannanoton 1. Valmistu tai maksa  ja  2. kohti vahvaa ja välittävää Suomea sekä hiljaisen mielenilmauksen leikkauksia vastaan.

Edunvalvontatyö ei koskaan lopu, mutta vuoden aikana on vahvistettu pohjaa, jolla seuraavat toimijat voivat jatkaa.

Jouluisin terveisin ja onnea loppu vuoteen toivottaen

Opiskelijakunta JAMKOn hallituksen puheenjohtaja
Lauri Kujala

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista