Vertaisohjaus opintojen tukena

Kysymyksiä ja oman suunnan hakemista syksyn kynnyksellä

Lukuvuoden alkaminen on kutkuttavaa aikaa. Kesän huolettomuus vaihtuu opiskeluun ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin, ideoihin ja uusiin oppeihin. Nyt kun opintoja on käyty muutaman viikon ajan, ovat ehkä uudet rutiinit jo ottaneet paikkansa ja katse on käännetty menneestä kesästä kohti tulevaa opiskeluvuotta. Lukuvuoden alku on elämyksellinen varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joille kaikki on uutta ja mieli täynnä kysymyksiä sekä intoa tulevasta. Lukuvuoden alussa kuitenkin myös jatkavat opiskelijat ovat suurten kysymysten äärellä. Toisin kuin voisi kuvitella, ei uuden lukuvuoden aloitus ole välttämättä sen helpompaa vielä ensimmäisen vuoden jälkeenkään, sillä edessä on jälleen aivan uudenlaisia valintoja opiskeluiden suhteen.

Opiskelujen edetessä toiselle ja kolmannelle vuodelle, mieleen nousee monia kysymyksiä, joita ei ehkä ole vielä ensimmäisen vuoden aikana tullut ajatelleeksi. Mitä kannattaisi ottaa huomioon harjoittelupaikkaa etsiessä ja paikkaa valitessa? Minkälainen prosessi mahdollinen vaihtoon lähteminen tai ulkomailla suoritettava harjoittelu on? Entä opinnäytetyö; missä vaiheessa opintoja sen suhteen pitäisi alkaa tehdä peliliikkeitä ja mitä aihetta valitessa tulisi huomioida? Niin, moniulotteisia kysymyksiä, joihin ei aina ole yhtä oikeaa, saati yksinkertaista vastausta. Omille valinnoilleen voi kuitenkin saada vahvistusta ja tukea niiltä, jotka ovat aiemmin olleet samassa tilanteessa ja jotka ovat jo omissa opinnoissaan tehneet ne valinnat, joiden kanssa tällä hetkellä painit.

Vertausohjaus opinnoissa – mahdollisuus vai mahdollisuus?

Ensimmäisen vuoden käytänteissä ja valinnoissa tukena ovat tutorit, mutta mistä saada vertaistukea opinnoissa ensimmäisen vuoden jälkeen? Toki kanssaopiskelijat omalla vuosikurssilla ovat apuna ideoiden pallottelussa, sillä kaikki ovat samojen kysymysten äärellä. Uudenlaista näkökulmaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin voivat kuitenkin tuoda myös omissa opinnoissaan jo pidemmälle ehtineet opiskelijat. Kun palaan omiin vuosiini opiskelijana, oli mielessä paljon kysymyksiä opintojen sisältöön, omaan suuntaan ja käytännön asioihin liittyen. Painiessani vaihto- ja harjoittelukysymysten kanssa, oli toki koulun ohjaushenkilöstöllä oma roolinsa asioissa ohjaamisessa ja valintojen suuntaamisessa, mutta kokemukseen perustuvan vertaisohjauksen näkökulma opiskeluiden etenemiseen vielä opiskeluiden myöhemmässä vaiheessa olisi ollut tärkeä. Sillä mikä olisikaan ollut parempi tapa pallotella omia ideoita ja ajatuksia opintojen etenemiseen sekä eteen tuleviin valintoihin liittyen!

Tänä lukuvuonna JAMKO pyrkii vastaamaan opiskelijoiden tarpeeseen rekrytoimalla aiemmin tutorointia tehneitä opiskelijoita toimimaan mentoreina toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa mentorit ottaisivat paikkansa opiskelijoiden tukena tutoreiden tavoin, sillä näin voimme edistää ainutlaatuista vertaisohjauksen näkökulmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Joten mikäli siis olet entinen tutor ja koet, että sinulla olisi mentorina paljon annettavaa, klikkaile itsesi lisätietoihin ja itse hakemukseen osoitteessa https://www.jamko.fi/rekry/.

Ainutlaatuisia hetkiä ja kokemusten keräämistä unohtamatta

Ja opiskeluaika kokonaisuudessaan kaikkine vaiheineen ja haasteineen – se vasta ainutlaatuinen onkin! Oma henkilökohtainen suositukseni on, että mene ja näe, kerää kokemuksia, hanki tietoa ja tee juuri niitä valintoja, jotka vievät sinua kohti omia tavoitteitasi. Muistathan myös, että epävarmuuden hetkellä kysyminen ja avun pyytäminen kannattaa. Aina.

Ainutlaatuista opiskelusyksyä toivottaen,
Elina
JAMKOn ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija

Edellinen artikkeli

Mitä saisi olla?

Selaa kaikkia blogeja

Blogit