JAMKO rekrytoi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – JAMKO on yli 4000 jäsenen edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, jonka asema ja perustehtävät on määritelty ammattikorkeakoululaissa.

Haemme joukkoomme

Jäsen- ja kassapalveluiden asiantuntijaa,

osa-aikaiseen sijaisuuteen

Haemme osaajaa osa-aikaiseen 50% työaikaan, jossa tehtävän varsinainen haltija siirtyy 50% työaikaan.

Jäsen- ja kassapalveluiden asiantuntijan osa-aikaiseen tehtävään kuuluu muun muassa:

 •  Jäsenpalveluun ja opiskelijakortteihin liittyvät tehtävät
 •  Jäsenrekisterin hallinnointi, seuranta ja raportointi
 •  Survival kit–palvelun hallinnointi
 •  Opinnäytetöiden kansituspalvelu
 •  Opiskelijalokeroiden vuokrauspalvelu
 •  Korkeakoululiikunnan neuvonta
 •  Toimiston kassanhoitoon ja laskutukseen liittyvät tehtävät
 •  Avustavat kirjanpitotehtävät
 •  Tiedotusmateriaalien laatiminen
 •  Yleinen opiskelijoiden neuvonta.
 •  Muut esimiehen osoittamat tehtävät

Haetulla osaajalla tulee olla asiakaspalvelun ja kassanhoidon kokemusta, iloinen palveluasenne, intoa kehittää jäsenpalvelua sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Työssä vaaditaan sujuvaa englanninkielen puhuttua ja kirjoitettua taitoa. Opiskelijajärjestön tuntemus on eduksi.

PALKKAUS

Osa-aikatyö toteutetaan siten, että vuoroviikoin työtä on kahtena päivänä viikossa ja kolmena päivänä viikossa 7,5h / päivä. Kuukausitasolla työtunteja tulee 75h / kk. Palkkaus on opiskelijakuntien III palkkaryhmän mukainen. (997,44€ / kk). Toimistomme seuraa korkeakoulun vuosikalenteria loma-aikojen osalta.

HAKEMINEN JA TYÖN ALOITUS

Toimita hakemuksesi ja CV:si PDF-tiedostona viimeistään torstaihin 22.11. klo 9.00 mennessä osoitteeseen rekry@jamko.fi. Haastatteluun valituille ilmoitetaan 23.11 ja haastattelut järjestetään 29.11. 8.30 – 14.30 välisenä aikana.

Työsuhde on osa-aikainen sijaisuus 11.10.2019 saakka. Työ alkaa perehdytyksellä 9.1.2019. Noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

LISÄTIETOJA

Arkipäivisin viikolla 47 klo 9 – 16 välillä.

Hannu Järvistö, toiminnanjohtaja

toiminnanjohtaja@jamko.fi, 0443211600