laadunvarmistus

Jupinaviikkojen raportit julkaistu

Jupinaviikot järjestettiin tänä vuonna 9.-26.3.2020. Vastaajia oli yhteensä 376. Eniten palautetta suhteessa opiskelijamäärään antoivat matkailun ja palveluliiketoiminnan opiskelijat, joiden vastausprosentti oli n. 10%. Yleisesti vastaajia oli vaihte...

Jupinaviikot loppusuoralla

Vuoden 2015 Jupinaviikot järjestettiin 16.3.-27.3. Palautteita tuli laidasta laitaan aina opetuksesta ravintolapalveluihin. Jupinaviikot keräsivät 390 yksilöityä palautetta, joista 30 oli englanninkielistä. Lisäksi vapaamuotoista palautetta kerättiin...