Jupinaviikot loppusuoralla

Vuoden 2015 Jupinaviikot järjestettiin 16.3.-27.3. Palautteita tuli laidasta laitaan aina opetuksesta ravintolapalveluihin. Jupinaviikot keräsivät 390 yksilöityä palautetta, joista 30 oli englanninkielistä. Lisäksi vapaamuotoista palautetta kerättiin kampuksille sijoitetuille valkotauluille. Palautteita käsiteltiin koulutusalakohtaisilla kyselytunneilla, jotka järjestettiin uudistetusti 30.3. – 1.4. eli vasta kyselyn sulkeuduttua, jolloin kaikki palaute voitiin huomoida. Kyselytunnilla syntyi hyvää keskustelua opiskelijoiden ja henkilökunnan välille ajankohtaisista aiheista.

JAMKOn hallitus käsittelee palautteet luottamuksellisesti huhtikuun 2015 aikana. Jokaiselle koulutusalalle kirjoitetaan raportti, johon on koottu kunkin koulutusalan omat jupinat. Opetusta ja ohjausta koskevat raportit lähetetään yksiköiden laatutiimeille ja koulutuspäälliköille ja raportit käsitellään yksiköiden laatutiimeissä. Vain yksikön johtajat saavat kaikki koulutusalaa koskevat, sensuroimattomat palautteet. Julkiset raportit, joista on poistettu nimet, avoimet vastaukset, ja henkilöidyt viittaukset JAMKO julkaisee verkkosivuillaan. Tällä taataan sekä palautteen antajan että saajan anonymiteetti. JAMKO vastaa JAMKOa koskeviin yleisimpiin palautteisiin JAMKOn blogissa.

Jupinaviikot ovat opiskelijakunta JAMKOn palautekonsepti, joka on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmää. Jupinaviikot järjestetään kerran vuodessa ja seuraavat Jupinaviikot ovat keväällä 2016.

Lisätietoja:
Heikki Lamula
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Ilona Palonen
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

 

 

 

Edellinen artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 15

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 16

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista