Kannanotto | Kansainvälinen opiskelijayhteisö rakentaa suvaitsevaa Suomea

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO kokee monikulttuurisuuden olevan korkeakoulukaupungin voimavara. On surullista, miten yksittäiset tapahtumat ja vihapuhe aiheuttavat turvattomuuden tunnetta, epävarmuutta ja pelkoa suuressa joukossa ihmisiä, vaikka ne eivät välttämättä edusta valtaväestön ajattelu- tai toimintatapoja.

Opiskelijakuntien sekä korkeakoulujen tehtävänä on valmistaa opiskelijoita valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen, jossa Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn näkökulmasta ei ole sijaa rasismille, syrjinnälle tai väkivallalle. Jyväskylään saapuu vuosittain satoja vaihto-opiskelijoita sekä ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, joiden kautta sekä kansainväliset että suomalaiset opiskelijat kartuttavat laajaa kansainvälistä osaamista, ammatillista tietotaitoa ja valmiuksia muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin. Kansainvälinen opiskelijayhteisö- ja kaupunki laajentaa maailmankuvaa, rikastaa kielitaitoa, toimintatapoja ja kulttuurien välistä ymmärtämystä, joka on etu tulevaisuuden monimuotoisessa yhteiskunnassa.

Negatiiviset asenteet ja toisten väheksyminen kasvavat kokemuksen puutteesta, ennakkoluulosta ja tietämättömyydestä. Opiskelijakunta järjestää lukuisia tapahtumia ja vertaistoimintaa, joissa kohtaavat sadat opiskelijat kulttuurisesta, etnisestä tai poliittisesta taustasta riippumatta. “Kenenkään ei tule pelätä omiin taustoihinsa tai vakaumuksiinsa liittyvää henkistä tai fyysistä väkivaltaa tapahtumissamme, opiskelukaupungissamme tai missään muuallakaan”, sanoo JAMKOn hallituksen puheenjohtaja Niina Lampi.  Meidän tulee myös muistaa, että tuhansia suomalaisia lähtee ulkomaille sekä opiskelemaan että töihin ja heidän turvallisuutensa ja tasa-arvoinen kohtelunsa on yhtälailla perusoikeus.

Opiskelijakunta JAMKO on mukana rakentamassa sekä yhdenvertaista että turvallista Jyväskylää ja Suomea.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn puolesta,

Niina Lampi, Puheenjohtaja

Hannu Järvistö, Toiminnanjohtaja

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista