Uusi opiskelija: Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuotena vain lakisääteisistä syistä

Uusi AMK tai yliopisto-opiskelija voi syksystä 2015 alkaen ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi vain lakisääteisistä syistä. Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena vain mikäli hän suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Lisäksi poissaolevaksi voi ilmoittautua äitys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai oman sairauden tai vamman vuoksi. Edellä mainitut syyt eivät kuluta opintojen kokonaissuoritusaikaa. Opiskelijan tulee toimittaa poissaolon syystä virallinen dokumentti. Muista kuin lakisääteisistä syistä johtuvia poissaoloja, joita ei lueta suorittamisaikaan, lyhennetään kahdesta lukuvuodesta yhteen lukuvuoteen. Säädökset liittyen ensimmäiseen opiskeluvuoteen tulevat voimaan 1.8.2015. Säädöksiä sovelletaan opintonsa syksyllä 2015 ja sen jälkeen aloittaviin opiskelijoihin.

Lue lisää JAMKin tiedotteesta: Tutkinto-opiskelijoiden poissaolokäytänteet

Lisätietoja myös JAMKin opiskelijapalveluista, opiskelijapalvelut(a)jamk.fi

 

Edellinen artikkeli

Jäsenyys lukuvuoden vaihteessa

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista