JAMKO: Resurssipula ei ole vain YTHS:n ongelma, vaan se on maanlaajuinen

JAMKO on tietenkin huolissaan opiskelijoiden mielenterveystyön järjestämisestä ja sen tämänhetkisestä tilasta Suomessa. Kaikissa YTHS:n toimipaikoissa on ruuhkaa, mutta Jyväskylä nousee niistä yhtenä ruuhkaisimpana, sillä psykologeja ei ole yksinkertaisesti Jyväskylässä tarpeeksi. Henkilöstöresursseja ei yksinkertaisesti ole ja terveydenhoitopalveluiden järjestämisen ongelmat ovat monisyisempiä kuin miltä ulkopuolelle näyttää. Resurssipula ei ole vain YTHS:n ongelma, vaan se on maanlaajuinen.

Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyivät YTHS:n piiriin hiljattain ja täysin ennakoimaton maailmanlaajuinen pandemia on vaikeuttanut uutta tilannetta entisestään. Ammattikorkeakoulujen ja YTHS:n välistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja opiskelijakunta on vaikuttamassa korkeakouluopiskelijoiden terveyspalveluiden järjestämiseen osallistumalla YTHS:n valtuuskuntaan ja valvomalla opiskelijoiden etuja organisaation sisällä. Haluamme olla varmoja, että emme toimillamme vaaranna pitkään rakennettua yhteistyötä tai AMK-opiskelijoiden asemaa. Samankaltainen huoli nousi myös sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden lakon suhteen. 

Olemme osallistuneet Nyyti Ry:n organisoimaan Opiskelijoiden Mielenterveyspäivään 11.-14.4. välisenä aikana sosiaalisessa mediassa tekemällä opiskelijoiden tarpeita, opiskelijahyvinvointipalveluita ja resurssipulaa näkyväksi. Olemme myös  julkaisseet mm. kannanoton mielenterveyspalveluiden resurssipulaan liittyen. Rajakadun ja Dynamon kehuseinät liittyvät Mielenterveyspäivän myötätunto – teemaan. Haluamme osoittaa, että opiskelijat eivät ole yksin, vaikka siltä se joskus tuntuisi. Koemme, että opiskelukyky ja hyvä mielenterveys on myös yhteisömme yhteinen asia, ja yritämme tällä tavoin tuoda sitä esille myös kampuksille.

Lisää aiheesta JAMKOn sivuilla. 

Lisätietoja: JAMKOn hallitus, hallitus@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista