Vaikeneminen ei ole kultaa

Kaikilla meistä on varmasti joku mielipide jostain asiasta, johon tulisi saada muutosta. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi kouluruoan laadun parantaminen, luokkatilojen työskentelypisteiden uudistaminen tai vaikka sohvien lisääminen oleskelu- ja aulatiloihin. Jotta näitä muutoksia voisi tapahtua, tulee meidän ensimmäisenä vaikuttaa johonkin toiseen osapuoleen, joka näitä palveluita meille tarjoaa. Siksi on ensiluokkaisen tärkeää, että tuomme esille näitä parannusehdotuksia, koska palveluntarjoaja ei välttämättä näe omissa toimintatavoissaan mitään tarvetta muutokseen, syystä tai toisesta.

Korkeakoulumaailma on hyvä esimerkki tällaisia palveluita tarjoavista osapuolista: jos emme puutu epäkohtiin, saamme huonoa palvelua. Tämä huono palvelu voi näkyä ala-arvoisena opetuksena, epäpätevinä opettajina tai surkeina opetussuunnitelmina. Jollei näihin asioihin puututa riittävän nopeasti, alkaa opiskelijoiden koulumenestys ja ammatillinen taito kärsimään. Tämä johtaa lopulta siihen, että pidemmällä aikatähtäimellä tästä kärsii myös näitä huonoja palveluita tarjoava korkeakoulu, yhteiskunnasta puhumattakaan.

Kuinka näihin epäkohtiin voi sitten puuttua? Kertomalla niistä joillekin tahoille, jotka voivat vaikuttaa näihin asioihin sekä niiden eteenpäin viemiseen. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi opiskelijakunta, koulutusalajärjestöt tai vaikka omat tutorit. Myös epäkohdista kertominen suoraan toiselle osapuolelle on loistava tapa puuttua asioihin. Muita hyviä palautteenantokanavia ovat esimerkiksi kurssien puolivälipalautteet ja loppupalautteet sekä Jupinaviikot. Jos taas itse haluat olla mukana tällaisessa vaikuttamistyössä ja auttaa kanssaopiskelijoita, niin silloin kannattaa lähteä mukaan opiskelija-aktiivitoimintaan. Helpoin ja tehokkain tapa tähän on ehdottomasti edustajisto, joka etsii taas toimijoita seuraavalle vuodelle. Ehdolle asettuminen päättyy huomenna klo 13:00, joten pidä kiirettä.

Näin loppuun haluan todeta, että vaikuttamisen keinoja on monia. Valitsemalla niistä itsellesi mieluisimman, voit oikeasti muuttaa jonkun asian kulkua ja täten parantaa edustamasi ryhmän asemaa kohti parempaa huomista. On myös hyvä muistaa, että kaikki vaikuttaminen on tärkeää huolimatta siitä, edustatko suurta massaa kuten opiskelijakuntaa vai pienempää viiteryhmää kuten omaa luokkaasi. Tämän takia tähän maailmaan tarvitaan monenlaisia päättäjiä. Voisitko Sinä olla yksi niistä?

Tommi Kukkonen
Koulutuspoliittinen vastaava

Seuraava artikkeli

Yhteisössä on voimaa

Selaa kaikkia blogeja

Blogit