Turvallisuus kiinnostaa

Blogin on kirjoittanut JAMKOn ja Jamkin yhteisen Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu (YYamk) -hankkeen hankekoordinaattori Stella Palassalo. Hanke jatkuu kuluvan vuoden loppuun asti.

Kaikkien tasa-arvoinen kohtelu, mielenterveyspalvelut ja kuulluksi sekä nähdyksi tuleminen. Näitä uudet opiskelijat toivoivat eniten, kun heiltä kysyttiin “Millainen on turvallinen korkeakoulu?”. Kysymys ei ollut helppo, varsinkaan kun uudessa opinahjossa ei olla oltu kuin pari päivää. Kuitenkin opiskelijat tulivat kiinnostuneina keskustelemaan ja kuuntelivat tarkasti, kun puhuimme turvallisesta opiskeluympäristöstä ja -ilmapiiristä.

Jokainen haluaa tuntea olonsa turvalliseksi. Joillekin turvallisuutta luo ystävällinen henkilökunta, toisille joustavuus ja omien tarpeiden huomiointi tai rajojen kunnioittaminen. Opiskelijat haluavat tietää olevansa tärkeä osa yhteisöä lähtökohdista tai taustasta riippumatta ja että asioihin puututaan. “Jos näet jotain, teet jotain”, kirjoitti eräs opiskelija. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat myös kaverit, avoimet terveyspalvelut ja häirintäyhdyshenkilöiden näkyvyys.

Turvallisuuden edistämiseen tarvitaan jokaisen panostusta. Ja jos ei erikseen panostusta, niin ainakin ymmärrystä. Mikään tila ei lähtökohtaisesti ole turvallinen tai turvaton, minkä takia tietoisuuden levittäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Kun olet tietoinen ympäristöstäsi, itsestäsi ja muista, pystyt toimimaan tarkoituksellisesti turvallisemman tilan edistämiseksi.

JAMKO on ottanut turvallisen ilmapiirin ja ympäristön luomisen tosissaan ja rakentanut omat turvallisemman tilan periaatteet. Ei pelkästään ohjepaperiksi tai sanoakseen, että “Kyllä meiltä tämä tämmöinen lipare löytyy”. Ei. Olemme osallistaneet opiskelijayhteisöä keskustelemaan siitä, miten yhdenvertaisuutta edistetään ja mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat. Olemme yhteistyössä henkilöstön ja hallituksen kanssa pohtineet, miten voimme omalla toiminnallamme ja linjauksilla edistää turvallisen yhteisön kehittymistä.

Turvallisemman tilan periaatteita ei luoda sen takia, että joku muu tekisi turvallisemman tilan sinun puolestasi. Etenkin alkuvuodesta lentävänä lauseena kuultiin, että jos pöydässä on yksi rasisti ja yhdeksän on siitä hiljaa, on pöydässä kymmenen rasistia. Sama ajatus on linjassa turvallisen tilan rakentamisessa. Opiskelijat pitävät ääntä omista oikeuksistaan ja toivovat, että heidät otetaan tosissaan, kun puhutaan arvostamisesta, kunnioittamisesta ja ystävällisyydestä. Se pätee niin toisiin opiskelijoihin kuin henkilökuntaankin. Turvallisen ympäristön rakentamisesta tehdään erityisen vaikeaa, jos epäkohtiin ja vastoinkäymisiin kompastutaan ensimetreillä.

Jamk ei ole ummistanut silmiään turvallisuuden luomiselta, vaan ottanut asian yhtä tosissaan kuin JAMKO. Jamkille luodaan omat turvallisemman tilan periaatteet, joiden työstämiseen osallistuu Jamkin ohjauksen ja hyvinvoinnin toimijoiden lisäksi opettajia, JAMKOn aktiiveja sekä kansainvälisiä ja kantasuomalaisia opiskelijoita. Yhteinen työskentely järjestetään sekä suomeksi että englanniksi, jotta jokainen osallistuja tuntee olonsa tervetulleeksi ja ymmärretyksi.

Olisiko sinulla kiinnostusta vaikuttaa siihen, minkälainen on turvallinen Jamk? Haluaisitko osallistua luomaan turvallisempaa opiskelukokemusta? Laita viestiä stella.palassalo@jamko.fi, niin pääset mukaan!

Edellinen artikkeli

YYamk-hankkeen touhukas kevät

Selaa kaikkia blogeja

Blogit