YYamk-hankkeen touhukas kevät

Kirjoittaja Stella Palassalo toimii hankekoordinaattorina YYamk – hankkeessa.

JAMKOn ja Jamkin yhteisessä Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu (YYamk) -hankkeessa on kevään aikana työstetty useita toimenpiteitä eteenpäin. Hanke jatkuu vielä kuluvan vuoden loppuun asti ja keväällä toteutetut suunnitelmat viedään syksyä kohti. 

Mentoroinnin saralla koettiin kevään aikana monenlaisia vuoristoratoja. Monet hankkeeseen suunnitellut toimenpiteet lepäsivät mentorrekryn harteilla, minkä ansiosta jännitys tiivistyi maaliskuun puolivälissä rekryn lähestyessä loppuaan. Tavoitteemme kymmenestä hakijasta ei täyttynyt, mutta saimme silti huikeat kahdeksan mentoria mukaan toimintaan – enemmän kuin vuosiin! Koulutukset alkoivat suunnitellusti maaliskuun lopulla ja sujuivat odotukset ylittäen. Ohjaustaitoja syventäviä koulutuksia pidettiin aktiivisella ja osallistavalla otteella eikä keskustelusta meinannut tulla loppua. Muun muassa opiskelijoiden hyvinvointi ja omien taitojen kehittäminen puhututtivat. 

Suurin muutos mentoroinnissa tehtiin kuitenkin rakenteellisesti. Mentorointi on aikaisemmin ollut tuen tarjoamista toisesta vuosikurssista eteenpäin opiskeleville, jotka ovat saattaneet olla myös tutoreita. Hankkeen myötä mentorointia on suunnattu uudelleen nimenomaan tutoreille kohdennettavan tuen muodossa. Mentorit ovat toimineet tutoreina, joten he ovat täydellisessä asemassa ymmärtämään tutorin ajatuksia ja tuntemuksia tutorvuoden aikana. 

Tärkeimpänä tutorien tuen muotona ovat ohjaustapaamiset. Mentorit tapaavat pareittain tutorryhmiä, jotka kokoontuvat neljä kertaa tutorvuoden aikana. Ensimmäiset tapaamiset olivat tämän kevään aikana ja palaute oli vahvasti positiivisen puolella. Ryhmäytyminen, ajatusten vaihtaminen ja vertaistuki ovat nousseet kantavina teemoina esille tapaamisissa. Kolme muuta tapaamista pidetään syksyllä, joista kaksi orientaatioviikon yhteydessä. Orientaatioviikko on tutorin kiireisintä aikaa, minkä takia tukea tarvitaan myös eniten. 

Tutoroinnin ja mentoroinnin lisäksi turvallisemman tilan periaatteiden luomiseen on käytetty paljon aikaa ja ajatuksia. JAMKOn Code of Conduct -prosessi aloitettiin jo syksyllä 2022 ja kevään 2023 aikana yhteistyössä hallituksen ja henkilöstön kanssa se työstettiin luonnosvaiheesta lähes valmiiseen muotoon. Turvallisemman tilan periaatteiden avulla parannetaan yhteishenkeä ja luodaan kirjaimellisesti turvallisempaa tilaa. Periaatteiden noudattaminen on kuitenkin jokaisesta yksilöstä kiinni, minkä takia JAMKOn Code of Conduct on luotu avuksi oman toiminnan reflektoimisessa. 

Yhteisöllisyyden edistämiseksi kevään aikana järjestettiin useita tapahtumia opiskelijoille. Vuosi alkoi Student SnowFun -tapahtumalla yhteistyössä JYYn kanssa, minkä jälkeen siirryttiin sujuvasti kohti Ystävänpäivän Speedfriending -tapahtumaa. Talvitapahtumien vanavedessä juhlittiin vappua perheellisten opiskelijoiden kanssa HopLopissa – ennätykselliset 30 lasta oli mukana! Kesää kohti mennessä järjestämme ennen Juhannusta joka viikko hyvinvointitapahtumia Jyväskylään jääneille opiskelijoille.

Kaiken kaikkiaan YYamk-hankkeen kevät on ollut touhua täynnä ja suunnitelmat on saatu toteutettua onnistuneesti. Tapahtumarikkaan kevään jälkeen vietetään ansaittu kesäloma, jotta syksyllä jaksetaan painaa viimeinen puoli vuotta tämän hankkeen parissa!

Seuraava artikkeli

Turvallisuus kiinnostaa

Selaa kaikkia blogeja

Blogit