turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisuus kiinnostaa

Kaikkien tasa-arvoinen kohtelu, mielenterveyspalvelut ja kuulluksi sekä nähdyksi tuleminen. Näitä uudet opiskelijat toivoivat eniten, kun heiltä kysyttiin “Millainen on turvallinen korkeakoulu?”. Kysymys ei ollut helppo, varsinkaan kun uudessa op...

YYamk-hankkeen touhukas kevät

JAMKOn ja Jamkin yhteisessä Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu (YYamk) -hankkeessa on kevään aikana työstetty useita toimenpiteitä eteenpäin. Hanke jatkuu vielä kuluvan vuoden loppuun asti ja keväällä toteutetut suunnitelmat viedä...