edufutura

Ristiinopiskelun mahdollisuudet Jyväskylässä

Mahdollisuus opiskella toisen oppilaitoksen tarjoamia opintoja joustavasti yli korkeakoulurajojen, nojautuu erilaisiin yhteistyömalleihin oppilaitosten välillä. Yhteistyösopimuksen tehneiden oppilaitosten opiskelijat voivat ilmoittautua ja opiskella ...