Haussa opiskelijaedustajat KOASin hallitukseen ja EduFuturaan!

JAMKOlla on vankka edustus JAMKin työryhmissä sekä päättävissä toimielimissä, KOASissa ja muissa opiskelijoiden asioita edistävissä organisaatioissa.  Työryhmässä toimiminen antaa yksittäiselle opiskelijalle arvokasta kokemusta ja koko opiskelijakunnalle hyvinvointia, päätösvaltaa ja oikeuksia. Työryhmiin voidaan valita vaikkei toimisi JAMKOn edustajistossa tai koulutusalajärjestössä.

Haussa on

Opiskelijaedustaja KOASin hallitukseen

Opiskelijakunta JAMKO hakee opiskelijaedustaja KOAS-hallitukseen kaksivuotiskaudelle 2020-21. KOAS on Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö, joka tarjoaa asumispalveluja 4000 opiskelijalle ja jolla oli 67 rakennusta eri puolilla kaupunkia.

KOASin hallituksessa toimit osana 9 henkilön hallitusta, jossa on edustettuna mm. Yliopiston ylioppilaskunta, JAMKO sekä kaupunki ja KOASin asukkaat. Saat tietoa siitä, kuinka KOASin kaltainen säätiö toimii sisäisesti. Kokemuksesta voi hyvinkin olla etua myöhemmällä urallasi. Sinulla olisi mahdollisuus päättää KOASin asioista, jotka määrittävät toimintaa tulevina vuosina jopa 50 vuoden päähän.

KOASin hallituksen opiskelijajäsenenä tehtäväsi on toimia yhteyshenkilönä opiskelijakunta JAMKOn ja JAMKin opiskelijoiden suuntaan ja varmistaa opiskelijoiden äänen huomioon ottaminen. Tehtävässä hyödyksi on kiinnostus opiskelijoiden asumisen kehittämiseen ja siihen liittyvien asioiden ratkaisemisesta.

Opiskelijaedustajat EduFuturaan

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian EduFutura-yhteistyö on avannut uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut, erilaiset kehitysympäristöt ja tulevaisuuden potentiaalin.

JAMKOn edustajana saat verkostaja Gradiasta, Jyväskylän yliopistosta ja JAMKista, teet tiivistä yhteistyötä paikallisten edustajien kanssa, jaat kokemuksesi ja näkemyksesi miten kolmen koulun yhteistyötä pitäisi opiskelijanäkökulmasta kehittää, opit tuntemaan kuinka koulutusorganisaation välinen sidos toimii ja olet aktiivisesti kehittämässä opiskelijoiden tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä EduFuturalla on kolme avointa luottamustehtävää, joihin JAMKO hakee edustajia:

Edufutura – Oppimisen uudistamisen kärkitiimin varaedustaja 2020
Kärkitiimi kehittää oppimista kolmen koulun kesken ja uutena työryhmänä määrittelee omaa toimintaansa. Toiminta tarkentuu ja kehittyy työn edetessä.

Edufutura – Oppimisen uudistamisen opetussuunnitelmatyön alaryhmä
Tehtävään valitaan varsinainen ja varajäsen kaudelle 2020. Tiimi miettii oppimisen uudistamista kolmen koulun opetussuunnitelmien kautta. Toiminta tarkentuu ja kehittyy työn edetessä.

Edufutura – Oppimisen uudistamisen ohjauksen ja pedagogiikan kehittämisen alaryhmä
Valitaan varsinainen ja varajäsen kaudelle 2020. Tehtävässä kehitetään ohjausta ja pedagogiikkaa. Toiminta tarkentuu ja kehittyy työn edetessä.

Hae tehtäviin lähettämällä lyhyt esittely itsestäsi ja kerro mistä toimesta olet kiinnostunut. Lähetä se osoitteeseen epj@jamko.fi 2.10.19 klo 15.00 mennessä. JAMKOn edustajisto päättää tehtävän täyttämisestä kokouksessaan 2.10. klo 17.00 Rajakatu 35 F306 ja JAMKOn jäsenillä on oikeus osallistua kokoukseen ja hakijoilla halutessaan myös esittäytyä edustajistolle.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hannu Järvistö, toiminnanjohtaja@jamko.fi, 044 321 1600

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista