Ristiinopiskelun mahdollisuudet Jyväskylässä

Mahdollisuus opiskella toisen oppilaitoksen tarjoamia opintoja joustavasti yli korkeakoulurajojen, nojautuu erilaisiin yhteistyömalleihin oppilaitosten välillä. Yhteistyösopimuksen tehneiden oppilaitosten opiskelijat voivat ilmoittautua ja opiskella yhteiseltä opintotarjottimelta toisen oppilaitoksen tarjoamia opintoja. Esimerkkinä vapaasti valittavia kieliopintoja tai eri alojen ammatillisia opintojaksoja tai -kokonaisuuksia. Tiiveimmissä yhteistyömalleissa ulkoistetut opinnot on laskettu osaksi opiskelijan omaa opetussuunnitelmaa.

EduFutura Jyväskylä haluaa hyödyntää asiantuntijoita yli oppilaitosrajojen. Organisaatioiden välillä joustavasti liikkuvien asiantuntijoiden lisäksi juuri yhteisillä opinnoilla tähdätään asiantuntemuksen laajempaan hyödyntämiseen. Osa yhteisistä opinnoista on integroitu suoraan opiskelijoiden tutkintoihin, mutta osa niistä on kaikille avoimia, kuten Yritystehtaan opinnot, jotka tarjoavat opinnollistetun yrityshautomopolun JAMKin, Jyväskylän Yliopiston ja Gradian opiskelijoille. Tavoitteena on, ettei oppilaitoksissa järjestetä päällekkäisiä opintoja, vaan saman alan sisällä sisältöjä voidaan hyödyntää ristiin oppilaitosten välillä. Kesällä 2017 pilotoitiin kaikille avoimet kesäopinnot, joita on noin 50 erilaista ja opiskelupaikkoja noin 500, jotka jäivät pysyväksi käytänteeksi. Koulutusorganisaatiot tekevät kehittämistyötä myös alueen toisen asteen opiskelijoiden jatko-opintoihin ja myöhemmin työelämään siirtymisen tukemiseksi.

CampusOnline on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot. Opintojaksot ovat maksuttomia ammattikorkeakoulujen läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK) ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Opintoja voivat suorittaa maksuttomasti myös vaihto-opiskelijat. Tarkemmat tiedot käytännöistä löytyvät jokaisesta opintojaksokuvauksesta erikseen.  CampusOnlinen opintotarjonta kesälle 2020 avautuu 16.3.

JAMKin Elmon intrasta löytyy ohjeita ristiinopiskeluun ja linkkejä kurssitarjontaan muista oppilaitoksista.

Lisätietoja
Niki Niemelä
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus, viikko 10

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista