Millainen on hyvinvoiva korkeakoulu?

Jamkin hyvinvointihankkeet (YYamk, OHKE ja AHK) ovat syksyn alussa yhteistuumin jalkautuneet kampuksille. Pidimme esittelypisteitä Rajakadun ja Dynamon auloissa 31.8. ja heti seuraavana päivänä 1.9. Jamkin Back to Campus-festivaaleilla. Opiskelijoilta kysyttiin kahta kysymystä: “Millainen on hyvinvoiva korkeakoulu?” sekä “Mikä edistää sinun hyvinvointia opinnoissa?”. Vastauksia saatiin reilusti ja tässä tekstissä paneudun tulkitsemaan vastausten takana piileviä hyvinvoinnin pulmakohtia. 

Pitkän etäajan jälkeen opiskelijoiden vastauksissa puhuttavat paljon pehmeät arvot, kuten kampuksien kannustava ja motivoiva ilmapiiri, toisista välittäminen, vastaanottava työyhteisö sekä paikka, jossa saa olla oma itsensä. Opiskelusta halutaan mukavaa, rentoa ja opiskelukavereilta kaivataan tukea. Koska näitä asioita toivotaan useilla eri sanamuodoilla ja ilmaisutavoilla, voi vastauksista päätellä, että takana on suurempaa tarvetta kohtaamiselle ja tuelle. Toisin sanottuna opiskelijat kaipaavat yhteisöjä.

Opiskelijoiden lähimpänä kontaktina kouluun heti toisten opiskelijoiden lisäksi ovat kurssien opettajat. Opettajien toimintaa pääsee seuraamaan läheltä ja kontaktit opettajiin tuntuvat jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaiselta. Esimerkiksi Moodleen nostaminen ajoissa, sovituista aikatauluista (kuten kokeiden ajankohdista) kiinni pitäminen sekä opiskelijoiden kannustaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen nousivat esille opettajiin kohdistuvassa palautteessa. Opettajilta toivotaan yksinkertaisesti enemmän aikaa ohjata opiskelijoita ja tämä ei tule toteutumaan, jos luokkakoot paisuvat jopa satoihin opiskelijoihin yhtä opettajaa kohti. Vaikka Jamk tarjoaa opojen, opintopsykologien ja opetutoreiden lisäksi myös erityisopettajan palveluita, ne saattavat jäädä etäisen tuntuisiksi, kun kurssista vastaavan opettajan kanssa ollaan tekemisissä viikoittain, jopa päivittäin.

Turvallisuus nousi yhdeksi vahvaksi teemaksi osana vastauksia. Varovaisuuden, eristäytymisen ja etäisyyden jälkeen on alettu kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, jotka vaikuttavat fyysisen turvallisuuden lisäksi henkiseen turvallisuuteen. Opiskelijat toivovat kattavia mielenterveyspalveluita, joustavuutta opintoihin ja opiskelijahyvinvointiin panostamista. Turvallisen tilan periaatteiden eli Code of Conductin luominen olisi tärkeä viesti opiskelijoille, että heillä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi opiskellessaan Jamkissa. Koska opiskelijat toivovat myös paljon tapahtumien järjestämistä, tulisi jokaisella tapahtumalla olla oma Code of Conduct ja häirintäyhdyshenkilö, johon ottaa yhteyttä tarvittaessa.

Toiveissa nousee esille muun muassa unikapselien järjestäminen kampuksen tiloihin, liikuntaa edistävien laitteiden hankintaa ja hyvän ruoan saaminen myös ilta-aikaan. Uni, liikunta ja ravinto: hyvinvoinnin peruselementteihin panostamista siis. Toiveet tuntuvat yksinkertaisilta ja helposti toteutettavilta, mutta matkan varrella toiveesta konkretiaan saattaa nousta esille haasteita. Sitä varten Jamkissa toteutetaan hyvinvoinnin edistämiseen pohjautuvia hankkeita ja panostetaan ohjaus- ja hyvinvointihenkilöstön tekemään työhön. 

Me YYamk-hankkeessa panostamme yhteisöllisyyden edistämiseen opettajien kouluttamisen, tutoroinnin ja mentoroinnin kehittämisen sekä matalan kynnyksen palveluiden parantamisen avulla. On erittäin arvokasta saada palautetta suoraan opiskelijoilta, koska sen perusteella tiedämme tekevämme oikeaa ja tärkeää työtä. Yhteisöjen tarve on kova ja kehitettävää löytyy monesta suunnasta. Kiitos siis kun vastaat käytävällä tai tapahtumassa helpolta tuntuvaan kysymykseen, saamme siitä voimaa jatkaa työtämme!

Stella Palassalo

Blogin kirjoittaja Stella Palassalo työskentelee JAMKin ja JAMKOn yhteisessä, OKM:n rahoittamassa opiskelijahyvinvoinnin Yhteisöllinen ja yhdenvertainen korkeakoulu (YYamk) – kehittämishankkeessa hankekoordinaattorina.

Seuraava artikkeli

Tie JAMKOon: Lauri

Selaa kaikkia blogeja

Blogit