Kuka on ja mitä tekee JAMKOn hallituksen puheenjohtaja?

Lienee tarpeen vielä kerran tässä vuoden alussa esittäytyä ja kertoa hieman, että kuka minä olen ja mitä puheenjohtaja tekee JAMKOn hallituksessa. Olen Niina Lampi, kolmannen vuoden toimintaterapian opiskelija ja olen kotoisin Äänekoskelta, eli täysverinen keskisuomalainen.

Aloitin opintoni JAMKissa heti lukion jälkeen vuonna 2012 ja jo keväällä 2013 hain tutoriksi. Vuoden tutoroinnin jälkeen pyrin JAMKOn edustajistoon ja hain myös samalla hallitukseen. Edustajiston järjestäytymiskokouksessa syksyllä 2013 minut valittiin JAMKOn vertais- ja degree tutorvastaavaksi vuodelle 2014. Vuosi JAMKOn hallituksessa ja opiskelijavaikuttamisen ytimessä vei mukanaan ja päädyin pyrkimään hallituksen puheenjohtajaksi tälle vuodelle ja tässä ollaan!

JAMKOn hallitus vastaa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta. Se tarkoittaa sitä, että hallitus tekee päätöksiä viikottaisissa kokouksissaan tai iltakoulussa liittyen esimerkiksi projektiavustuksiin. Hallitus myös osallistuu JAMKin erilaisiin työryhmiin, tekee vaikutustyötä koulussa, kaupungissa ja valtion tasolla, sekä pitää yhteyttä yhteistyökumppaneiden kanssa ja toimii yhteistyössä JAMKin eri koulutusalajärjestöjen ja Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan (JYY) kanssa. JAMKO tekee myös yhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien ja SAMOKin, eli Suomen opiskelijakuntien liiton, kanssa. Lisäksi JAMKO järjestää paljon erilaisia opiskelijatapahtumia ja –palveluita.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu päivittäinen työskentely toimistolla ohjaten hallitusjäsenten toimintaa ja tukien työntekijöitä tehtävissään. Hallituksen toiminta jakaantuu eri sektoreihin, joiden toiminnasta vastaavat hallituksessa tehtäviinsä nimetyt hallitusvastaavat.

Käytännössä näin vuoden alussa aikani toimistolla on kulunut sähköpostiin vastaillessa, sillä alkuviikon perehdytyksen aikana Ulvilassa sähköpostiin oli kertynyt runsaasti luettavaa. Lisäksi muutaman muun opiskelijakunnan kanssa Ulvilassa kirjoittamamme julkilausuma nuorten äänestysaktiivisuudesta kirvoitti mm. radiohaastattelun ja perehtymistä Jyväskylän ennakkoäänestyspisteiden asettelusta. Se antoi mielestäni hyvän alkusysäyksen tämän vuoden vaikuttamistyölle!

Seuraava artikkeli

SAMOK, niin siis mikä?

Selaa kaikkia blogeja

Blogit