Kaikkien opiskelijaliikkeiden edustajat, liittykää yhteen

Hei, olen Tommi Kukkonen ja opiskelen kolmatta vuotta sähkövoimatekniikkaa Rajakadulla. Vastaan tämän vuoden JAMKOn hallituksen koulutuspolitiikkapuolesta ja tehtävääni kuuluu pitää huolta koulutuksen korkeasta laadusta koulussamme.

Mahdat varmaan ihmetellä, että miksi otsikkoni mukailee Neuvostoliiton tunnuslausetta, jossa kehotetaan kaikkien maiden työläisiä liittymään yhteen. Kyseessä ei kuitenkaan ole kommunismia ihannoiva blogikirjoitus ja käsittelenkin siinä tällä kertaa keskiviikkona pidettävää opintotukimielenosoitusta.

Varmaan kenelläkään lukijoista ei ole jäänyt huomaamatta hallituksen pyyntö professori Roope Uusitalolle, jossa hänen tuli selvittää opintotuen uudistamisen eri vaihtoehtoja. Päätavoitteet esityksessähän oli säästää opintotuesta leikkaamalla 90 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä ja pidemmällä aikatähtäimellä 150 miljoonaa euroa. Linkki esitykseen. Esityksen läpi meneminen tarkoittaisi siis sitä, että opiskelijoiden jo muutenkin pienestä toimeentulosta leikattaisiin jopa 28 %. Sen lisäksi hallitus on suunnitellut kiristävänsä opintoaikoja, vaikka tavoiteaikaan valmistuminen on nykyiselläänkin täysipäiväistä työtä. JAMKO:n ja JYY:n hallituksien puheenjohtajat tekivät kannanoton asiaan liittyen, josta lisää tästä linkistä.

Esityksen tultua ensimmäistä kertaa julkiseen tietoon aiheutti se suuren huomion opiskelijakentällä. Niin opiskelijakunnat kuin ylioppilaskunnat ympäri Suomea – mukaan lukien myös allekirjoittanut – ovat tuominneet Uusitalon esittämän leikkausselvityksen. Leikkauksien toteutuessa suomalainen koulutus ei olisi enää tasa-arvoista ja koulutuksen laatu kärsisi.

Esitykset ovat johtaneet siihen, että me opiskelijat olemme saaneet tarpeeksemme huonosta kohtelusta ja jatkuvasta sortamisesta. Mitään muuta kansanryhmää ei pakoteta ottamaan lainaa omien elinkustannuksien ylläpitämiseen. Lisäksi lainapainotteisempaan koulutukseen kannustaminen aiheuttaa epävarmuutta nykyisen taloudellisen tilanteen takia. Samalla koulutuksen laatu kärsii, kun potentiaaliset hakijat eivät uskalla hakea kouluun velkakierteen pelon takia. Lisäksi opintotukikuukausien vähentäminen vie omalta osaltaan koulutuksen laatua pakottamalla opiskelijoita suorittamaan kurssit sieltä helpoimmasta päästä sen sijaan, että kursseihin panostettaisiin niiden vaatimalla tavalla.

Tulevana keskiviikkona opiskelijat ympäri Suomea kokoontuvat Helsingissä pidettävään suurmielenosoitukseen, jossa vastustamme nykyistä opintotuen uudistusmallia. Jyväskylää Helsinkiin lähtee edustamaan JAMKO yhdessä JYY:n kanssa mukanaan kahden bussin verran heidän jäseniään. Huomenna tiistaina paneudumme Edunvalvontatiimissä opintotukiuudistukseen, jossa kerromme lisää aiheesta. Lisäksi teemme tapahtumaa varten kylttejä, jossa tuomme ilmi huolemme mahdollisten leikkauksien aiheuttamista lieveilmiöistä. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita Dynamolle. Linkki tämän viikon Edunvalvontatiimiin FB Eventiin ja opintotukimielenosoituksen FB Eventiin.

Tommi Kukkonen, koulutuspoliittinen vastaava

Edellinen artikkeli

Hiihdotonloma

Selaa kaikkia blogeja

Blogit