Jäsentyytyväisyyskysely: 98% suosittelisi JAMKOn jäsenyyttä

Opiskelijakunta JAMKO järjesti jäsenistölleen jäsentyytyväisyyskyselyn marras-joulukuun vaihteessa 17.11.-1.12.2015. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää JAMKOn jäsenten mielipiteitä liittyen mm.opiskelijakunnan edunvalvontaan ja palveluihin. Kyselyn vastaukset on käyty läpi ja niistä koostettu raportti tulee olemaan pohjana JAMKOn strategiauudistukselle, jota edustajiston valitsema strategiatyöryhmä tulee työstämään kuluvan vuoden 2016 aikana. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 585, joista 531 oli suomenkielisiä ja 54 englanninkielisiä.

Kyselyyn vastanneet JAMKOn jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Kehityskohteeksi palautteen pohjalta nousi tehokkaampi tiedottaminen niin edunvalvonnasta, kuin tapahtumista. Jäsenistö haluaa tietää saatavilla olevista jäseneduista yhtä hyvin kuin kuulla mitä esimerkiksi Jupinapalautteiden pohjalta on muuttunut JAMKissa.

Tärkeimmiksi JAMKOn tuottamiksi palveluiksi mainittiin opiskelijakortti ja jäsentarra, tapahtumat sekä JAMKO Café. Englanninkielisissä vastauksissa tärkeimmissä palveluissa myös kuntosali nousi korkeaan arvoon. Suurin osa vastaajista kokee myös, että opiskelijakunnan jäsenyys on sopivan hintainen. JAMKO Caféhen liittyvät kehitysideat käsittelee tarkemmin JAMKOn omistama osakeyhtiö Jyväskylän opiskelijoiden palvelut – JOPO.

JAMKOn koetaan edustavan opiskelijoita ja vastaajien mielestä he voivat ottaa opiskelijakuntaan yhteyttä havaitessaan opetukseen liittyviä epäkohtia. Kyselyn vastausten perusteella JAMKOn tulisi tulevaisuudessa keskittyä edunvalvontaan, monipuolisiin tapahtumiin sekä jäsenetujen keräämiseen ja tehokkaaseen tiedottamiseen näistä kaikista. Suurin osa kyselyyn vastanneista (98,2%) suosittelisi JAMKOn jäsenyyttä kaverilleen ja lähes yhtä iso osa aikoo jatkaa jäsenyyttään opintojensa loppuun saakka.

Kyselyn yhteydessä arvottiin 100 euron S-ryhmän lahjakortti, jonka voittajaan on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. JAMKO kiittää jäsenistöään palautteesta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hannu Järvistö
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
044 3211 600

Edellinen artikkeli

Viikkokatsaus | viikko 2

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 3

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista