JAMKO vaatii oikaisua Jyväskylän keskustaopiskelijoiden epäasialliseen ja harhaanjohtavaan ulostuloon

Jyväskylän keskustaopiskelijat julkaisivat ke 2.2. ulostulon, jossa se kritisoi opiskelijakunta JAMKOa sääntöjenvastaisesta toiminnasta ja demokratian halveksunnasta edustajiston täydennyshaun yhteydessä. JAMKO on yllättynyt ja hyvin pettynyt tapaan, jolla keskustaopiskelijoiden paikallisjärjestö on asiaa lähestynyt. Ulostulo sisältää myös asiavirheitä, vahvistamattomia olettamuksia ja epäoikeudenmukaista mainehaittaa, jotka JAMKO haluaa JOKin korjaavan omissa kanavissaan.

“On erittäin valitettavaa, että Jyväskylän keskustaopiskelijat ovat lähteneet ratkomaan asiaa näin. Olemme aina kannustaneet suoraan palautteeseen, mutta he eivät ilmaisseet huoltaan vaalikäytänteistä millään tavalla ennen tätä ulostuloa. Edustajiston kokoukset ovat olleet avoimia, esityslistat sekä pöytäkirjat ovat olleet nähtävillä ennakkoon. Olisimme ilman muuta pyynnöstä avanneet toimintatapaa enemmän ja korjanneet rankkoja syytöksiä, mitä on nyt kirjoitettu julkisessa ulostulossa totena,” sanoo opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Niklas Sillander. Hän toimi myös viime vuoden edustajiston puheenjohtajana ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana.

On selvää, ettei opiskelijakunnan edustajistovaalit menneet syksyllä 2021 optimaalisesti ja helpoimman mukaan. Edustajistovaaleissa valitaan opiskelijakunnan korkeinta valtaa käyttävä toimielin seuraavalle toimikaudelle, joka koostuu 21 varsinaisesta ja 21 varajäsenestä. Ehdolleasettuminen oli käynnissä 9.9.2021-11.10.2021. Tänä aikana ehdolle asettui 18 henkilöä, joista keskusvaalilautakunta vahvisti 18 edustajiston jäseniksi. Tästä määrästä hallitukseen siirtyi henkilöitä, jolloin edustajisto jäi vajaaksi kahdeksan paikan verran. Sääntöjen mukaan opiskelijakunnan tulee suorittaa uudet vaalit, mikäli ehdokasmäärä jää alle puolen varsinaisista paikoista. Opiskelijakunnan säännöissä ei ole määritelty, miten toimia, kun ehto uusista vaaleista ei täyty. Keskusvaalilautakunta pohti mahdollisia vaihtoehtoja ja päätti täydentää edustajistoa avoimella haulla 17.1.2022 alkaen, jossa edustajistoon sai hakea jäsenmaksun suorittanut jäsen. Keskusvaalilautakunta katsoi, että äänestyksen järjestäminen täydennyshaun yhteydessä olisi ollut epäoikeudenmukaista, kun ehdokkaita ei äänestetty edustajistoon varsinaisen ehdolleasettumisen yhteydessä. Haku päättyi kun ehdokkaita oli täytettävien paikkojen määrä.  Keskusvaalilautakunta vahvisti ehdokkaiden ehdolleasettumiskelpoisuuden ja valinnat. Täydennyshausta viestittiin avoimesti opiskelijakunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla sekä suoraan koulutusalajärjestöille.

Opiskelijakunnan säännöt eivät näin ollen kiellä täydennyshaun järjestämistä ja sääntöjen tulkinnasta vastaa keskusvaalilautakunta. On valitettavaa, että opiskelijakuntaa syytetään julkisesti kovin sanoin sääntöjen kiertämisestä ja laittomuuksista, ilman asiaan syvemmin perehtymistä. JAMKO ihmettelee myös Jyväskylän keskustaopiskelijoiden motiiveja lähestyä asiaa julkisen kannanoton kautta. Opiskelijoiden aktiivisuus ja kantaaottavuus ovat aina JAMKOn toiminnassa tervetulleita, silloin kun ne ovat rakentavia, hyvien tapojen mukaisia ja yhteiseen tavoitteeseen eli opiskelijan aseman edistämiseen pyrkiviä. JAMKO toivoo JOKin osallistuvan tulevan syksyn edustajistovaaleihin ja tuovan näkemystään vaalien järjestämiseen alusta alkaen.

Keskusvaalilautakunnan puolesta,
Niklas Sillander, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
keskusvaalilautakunta@jamko.fi

*****

Muokattu 21.2.2022.

JAMKO on käynnistänyt selvitystyön opiskelijakunnan edustajiston täydentämistavasta tammikuussa 2022, ja konsultoi asiantuntijoita parhaillaan. Tiedotamme aiheesta lisää, kun saamme asiasta lisää tietoa.

Lisätietoja: keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista