JAMKO lausui kätilökoulutuksen muuttamisesta YAMK-tutkinnoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt syyskuun lopulla SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta – selvityksestä. Opiskelijakunta JAMKO on lausunut oman kantansa SAMOKille nykymuotoisen kätilötutkinnon muuttamisesta YAMK-tutkinnoksi. JAMKO on huolissaan muun muassa lisääntyvien sairaanhoitajien määrästä, ja siitä riittääkö tulevaisuudessa töitä kaikille. Opiskelijakunta JAMKO pitää myös todennäköisenä sitä, että tulevaisuudessa valmistuvien kätilöiden määrä vähenee, mikäli ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen vaatii vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta.
JAMKO kyseenalaisti lausunnossaan myös nykyisen kätilötutkinnon suorittaneiden ammattipätevyyttä tulevaisuudessa, mikäli kätilötutkinto suoritettaisiin tulevaisuudessa YAMK- tutkintona. JAMKO pitää kuitenkin tärkeänä, että Suomesta valmistuneiden kätilöiden osaaminen on EU-direktiivien tasolla, joka mahdollistaa työllistymisen myös ulkomailla. SAMOKin mielestä kätilökoulutukselle on selkeä muutostarve muun muassa EU-direktiivien näkökulmasta. SAMOK julkaisi oman lausuntonsa 30.10.2015. SAMOKin lausunto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja
Ilona Palonen
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Edellinen artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 45

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 46

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista