Itsearviointi opiskelijan silmin

Suunnilleen vuosi sitten, kun minut valittiin tähän koulutuspoliittisen vastaavan pestiin ja opiskelijaedustajaksi laadunhallinnan kehittämistyöryhmään, en rehellisesti sanottuna tiennyt juurikaan mitään laadusta korkeakoulussa, saati sitten Karvista tai laatuauditoinnista. Nyt vuosi myöhemmin nuo aikaisemmin hyvin kaukaisilta ja vierailta kuulostaneet sanat ovat tulleet suhteellisen tutuksi ja ennen kaikkea konkreettiseksi, viimeisimpänä itsearviointityöpajan kautta.

Itsearviointityöpaja olikin itselleni se vaihe, missä koko vuonna pöydällä ollut auditointi konkretisoitui. Mietinkin itse, mistä johtui, etten ollut jotenkin käsittänyt kokonaisuutta ja eri osatekijöiden vaikutusta toisiinsa aikaisemmin, vaikka kaikista työpajassakin pöydällä olleista seikoista olin keskustellut eri yhteyksissä eri henkilöiden kanssa. Olin kyllä tiennyt, että laatu liittyy kaikkeen, mitä JAMKissa tapahtuu, mutta nyt ymmärsin ja näin sen aivan eri tavalla.

Uskon, että yksi suurimmista tekijöistä tässä asiassa olikin opiskelijalähtöinen ja käytännöllinen lähestymistapa, jolla käsittelimme eri aiheita tuona marraskuisena iltapäivänä. Aiheet, jotka paperilla kuulostivat hyvin kaukaisilta, tuotiin meille sopivaan kontekstiin ja meidän kielelle. Vaikka itse pystyin seuraamaan keskustelua myös silloin, kun sitä käydään hienoilla termeillä ja ilmaisuilla, helpotti sen konkretisoiminen asioiden todellista ymmärtämistä, pohtimista ja realistista tarkastelua niin omalta kuin muidenkin läsnäolevien osalta. Mielestäni tämä olikin se seikka, mikä sai aikaan käymämme aidon, rehellisen ja avoimen keskustelun.

Keskustelumme soljui korkeakoulun suunnittelun ja toteutuksen tärkeimpien menettelyiden parissa. Nämä olivat siis aiheen hienommat termit, mutta käytännössä keskustelimme mm. opintojaksojen arviointikriteereistä ja työmäärän jakautumisesta, kansainvälistymisen hyvistä ja huonoista puolista sekä opintojen ohjauksesta. Erilaiset kokemukset ja näkökannat asioihin virittivät keskustelumme huippuunsa. Uskon, että tästä saivat kaikki osapuolet paljon uutta ajateltavaa ja tietysti JAMKin auditoinnista vastaava työryhmä paljon materiaalia ja opiskelijan näkökantaa asioihin.

Mirva Jokilehto | Koulutuspoliittinen vastaava sekä laadunhallinnan työryhmän opiskelijaedustaja

Edellinen artikkeli

Farewell, goodbye and welcome!

Seuraava artikkeli

Syvään päähän

Selaa kaikkia blogeja

Blogit