Hae opiskelijaedustajaksi!

Haussa opiskelijaedustajat JAMKin sisäisiin työryhmiin. Opiskelijakunta JAMKOn lakisääteisenä tehtävänä on valita opiskelijaedustajat korkeakoulun työryhmiin ja toimielimiin. Edustajisto hakee ja valitsee opiskelijaedustajat seuraavassa kokouksessaan 11.9.
  • Tietojärjestelmien uusimisen ohjausryhmän opiskelijaedustaja ja varahenkilö
  • Opiskelijaedustaja määräaikaisarviointiin (Logistiikan tutkinto-ohjelma)

Valintakelpoisia tehtäviin ovat kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat. Haku tehtäviin tapahtuu JAMKOn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön (16.11.2017) mukaisesti. Päätökset tehdään JAMKOn edustajiston kokouksessa 11.9. alkaen klo 16.30 JAMKin Rajakadun kampuksen tilassa F306. Kokouksen aikana ehdokkaat ilmaisevat kiinnostuksena kyseiseen pestiin ja esittäytyvät lyhyesti. Halutessaan opiskelijaedustajan tehtävästä kiinnostuneen on suositeltavaa laittaa vapaamuotoisen hakemuksen edustajistolle edustajisto(a)jamko.fi. Etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista, ohjeet jamko.fi/edustajisto.

Useamman hakijan ollessa kiinnostunut tehtävästä, henkilöt haastatellaan mikäli he ovat paikalla ja edustajisto valitsee henkilövaalillla kyseisen edustajan.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Lisätietoja etäosallistumisesta, tehtävistä ja kokouksen kulusta antavat edustajiston puheenjohtajisto sekä toiminnanjohtaja.

Tietojärjestelmien uusimisen ohjausryhmä 

Tietojärjestelmien uusimisen ohjausryhmä on uusi työryhmä, joka pohtii eri tietojärjestelmien päällekkäisyytta JAMKin talous-, henkilöstö- sekä opintohallinnossa, järjestelmien markkinointiin liittyviä asioita sekä palvelupolkuja ja niiden kehittämistä. Työryhmän jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Opiskelijaedustaja logistiikan tutkinto-ohjelman määräaikaisarviointiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi kaikki tutkinto-ohjelmat viiden vuoden välein. Arvioinnit to-teuttaa neljä itsenäisesti toimivaa arvioijaa, joista yksi on opiskelijoiden edustaja jostain toisesta tutkinto-ohjelmasta. Opiskelija-arvioijan tehtävänä on haastatella tutkinto-ohjelman opiskelijaryhmä ja tehdä arviointi haastattelussa saatujen tietojen pohjalta. Opiskelija-arvioijana toimimisesta saa 2 opintopisteen osasuorituksen ”Opiskelija aktiivina JAMKissa” opintojaksoon. Lisäksi annetaan erillinen todistus arviointiin osallistumisesta. JAMKin laatupäällikkö perehdyttää arvioijat tehtäväänsä. Määräaikaisarviointiin osallistuminen on opiskelijoille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja hankkia samalla hyödyllinen kokemus työelämässä tyypillisestä tavasta arvioida toiminnan laatua

Lisätietoja

  • Edustajiston puheenjohtaja Anni Lajunen, anni.lajunen(a)jamko.fi, 040 746 5987
  • Edustajiston varapuheenjohtaja Ossi Hytönen, ossi.hytonen(a)jamko.fi, 040 937 3450
  • Toiminnanjohtaja Hannu Järvistö, toiminnanjohtaja(a)jamko.fi, 044 321 1600

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista