Yhdenvertaisuus tarkoittaa tekoja, ei vain liputusta

On kesäkuu ja useat yritykset ovat vaihtaneet logonsa sateenkaaren väreihin ja kertovat puolustavansa yhdenvertaisuutta ja olevansa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tukija. Vuodessa on kuitenkin 12 kuukautta ja jokaisena niistä pitäisi huomioida edellä mainittuihin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten tukeminen ja huomioiminen omassa toiminnassa.

JAMKO on opiskelijoiden edunvalvoja ja valvomme heikompaan asemaan kuuluvien opiskelijoiden etua- esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien etuja ja tasavertaisuutta. 

JAMKO näkyy Jyväskylä Priden kulkueessa ja myös Pride-viikolle on suunnitteilla ohjelmaa. Mutta kuten aiemmin mainittiin, vuoden jokaisena pitää tehdä tasa-arvotyötä. Näiden lisäksi JAMKO tukee Jyväskylän Setan tasa-arvotyötä. JAMKO tekee omaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja turvallisemman tilan periaatteita, joissa huomioidaan opiskelijoiden moninaisuus ja oikeus olla oma itsensä ilman pelkoa häirinnästä tai syrjinnästä. Molemmat tulevat JAMKOn edustajiston käsittelyyn kesän jälkeen. 

JAMKOn strategiassa yhtenä arvona on pidetään huolta. Se sisältää turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden takaamista ja hyvinvoinnin edistämistä sekä opiskelijoiden puolesta puhujana toimimisena. Ilman toimeenpanoa, nämä ovat vain sanoja. Sanoista toiminnaksi tekeminen tarvitsee kartaksi suunnitelman ja juuri sellainen aiemmin mainittu yhdenvertaisuussuunnitelma on.

Strategian lisäksi JAMKOn edustajisto hyväksyi poliittisen linjapaperin vuosille 2023-2026, jossa on erikseen huomioitu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien opiskelijoiden edunvalvonta. Näitä ovat seuraavat linjaukset: “Jokaisella tulee olla itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleensa, ja juridinen sukupuoli sekä kutsumanimi on muutettavissa omalla ilmoituksella.”, “Kampuksilla tulee olla sukupuolineutraaleja vessoja, joissa huomioidaan jokaisen yksilön yksityisyys ja turvallisuus.” sekä “Korkeakoulu on ilmapiiriltään turvallinen ja jaksamista tukeva, sekä kiusaamiseen että häirintään on nollatoleranssi.” Poliittinen linjapaperi tulee JAMKOn nettisivuille syksyn aikana.

Opiskelijan edunvalvojana yksi tärkeimmistä vaikuttamisen kohteista on oma korkeakoulumme Jamk. JAMKO on mukana Jamkin yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan työstössä, jotta opiskelijoiden ääni kuuluu suunnitelmia laadittaessa. Tämän lisäksi JAMKOn edustajiston on valinnut useita opiskelijaedustajia työryhmiin, joissa he tuovat esiin opiskelijoiden näkökulmia. Tasa-arvoon liittyviä teemoja nostetaan esiin eri työryhmissä.

Tutor-koulutuksissa käsitellään erilaisten opiskelijoiden ohjausta ja erilaisilla harjoitteilla käsitellään stereotypioita ja kuinka voidaan huomioida omat oletukset, jotta ne eivät vaikuta tutorointiin.

JAMKO pitää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien opiskelijoiden puolta ympäri vuoden, ei vain yhtenä kuukautena vuodessa.

Lauri Kujala
Hallituksen puheenjohtaja
pj(a)jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista