Edustajistossa välitarkastelua ja sääntömuutoksia

Edustajiston 6.9. pitämässä kokouksessa suoritettiin välitarkastelu strategian, budjetin ja toimintasuunnitelman osalta. Näiden osalta kokouksessa ei noussut ilmi ongelmia, paitsi toimintasuunnitelman tiedoston duplikaattien vuoksi, johon puututtiin. Edustajisto hyväksyi sääntömuutokset 2. kerran. Sääntömuutoksien myötä opiskelijakunnalla on selvemmät sävelet sen suhteen, miten toimitaan, mikäli täysiä vaaleja ei saada järjestettyä ja miten toimitaan, jos edaattori menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden. Sääntömuutokset astuvat voimaan välittömästi ja seuraavaksi ne menevät rehtorille allekirjoitettaviksi.
Lisäksi Keskusvaalilautakunnan jäsen Vili Eskeliselle (sit.) myönnettiin ero toimestaan ja hänen tilalleen keskusvaalilautakuntaan valittiin Janina Hyttinen (sit.).
Jonna Rantaselle (vihr.) myönnettiin ero edaattorin toimesta.

Edustajiston läsnäolot ryhmittäin:
Insinööriopiskelijat (IO): 4/6
Jyväskylän Tradenomiopiskelijat ry (Konkurssi): 1/1
Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry (Jasto): 1/1
Sitoutumattomat (sit.): 2/4
Opiskelevat kokoomuslaiset (Kok.): 4/5
Restonomiopiskelijat (Res): 0/1
Legendat XD (XD): 2/2
Vihreät (vihr.): 0/1

Lisätietoja: epj@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista